Pracovnělékařské služby

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

 • Pracovnělékařské služby (PDF, 98.3 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová

27.6.2013 08:19

Ing. Růžena Klímová
Vyhláška č. 79/2013 Sb. stanoví, co je obsahem pracovnělékařských služeb, určuje organizaci a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentaci o pracovnělékařských službách. Řeší lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání.
Pro zaměstnavatele jsou však nejdůležitější ustanovení §§ 9 až 14 vyhlášky, kde jsou uvedeny druhy pracovnělékařských prohlídek. Jaké druhy prohlídek to jsou a intervaly, v jakých je nutné jednotlivé druhy prohlídek zajistit se dozvíte v článku Ing. Růženy Klímové.

Mohlo by vás zajímat

PLATÍ pro rok 2013

Od 1. 4. 2012 je oblast poskytování zdravotních služeb v České republice upravena těmito právními předpisy:

 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
 • zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který upravuje zdravotní služby a zejména podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy,
 • zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který upravuje poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů a dalších právnických a fyzických osob v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb (např. odběrů lidské krve, pracovnělékařských služeb, posuzování nemocí z povolání apod.),
 • zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, který upravuje zejména podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby a práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
 • zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 • nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
 • ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
 • vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., účinnou od 1. 4. 2013.

 

V souvislosti s přijetím výše uvedených nových zákonů byly zákonem č. 375/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2012 provedeny změny ve 120 dalších zákonech, ve kterých jsou zdravotní služby také upraveny nebo zmiňovány anebo je na ně odkazováno. Jednou z hlavních novinek přijatých zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, je nahrazení dřívější právní úpravy závodní preventivní lékařské péče podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, novou právní úpravou pracovnělékařských služeb, které jsou podle § 53 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách zdravotními službami preventivními. Součástí těchto služeb je zejména hodnocení vlivu ...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace