Pracovněprávní předpisy pro mzdovou účetní v roce 2022

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Pracovněprávní předpisy pro mzdovou účetní v roce 2022 (PDF, 270.6 kB)

Autor JUDr. Ladislav Jouza 

13.11.2021 15:21

JUDr. Ladislav Jouza
Mzdové účetní čeká od roku 2022 mnoho novinek, s některými z nich se můžete seznámit v článku doktora Jouzy. Jde jak o změny v oblasti srážek ze mzdy, tak i novelu zákona o nemocenském pojištění, ale v neposlední řadě i o nový pohled na převod nevyčerpané dovolené na přelomu roku 2021 a 2022.

Olga Krchovová

PLATÍ pro rok 2022

1. Úvod

Volby do Poslanecké sněmovny znamenaly přestávku ve schvalování nových zákonů. Přesto legislativní činnost ústředních orgánů státní správy, zejména ministerstev, neustala. Proto koncem letošního roku a začátkem roku 2022 musí mzdové účetní řešit a provést právní úkony, které jsou spojeny s novými předpisy a budou účinné v roce 2022.

2. Srážky ze mzdy podle dohody

Nezastupitelnou úlohu má mzdová účetní při provádění srážek ze mzdy. Je účelné si zopakovat hlavní principy této právní úpravy, v níž od 1. ledna 2022 nastávají změny.

Nároky zaměstnavatele vůči zaměstnanci mohou být uspokojeny a zajištěny dohodou mezi ním a zaměstnancem jako dlužníkem o srážkách ze mzdy. Jedná se např. o náhradu škody, kterou způsobil zaměstnanec a je povinen ji zaměstnavateli uhradit. Srážky ze mzdy tak mohou být účinnou právní formou, jak si zaměstnavatel zajistí náhradu škody. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) upravuje dohodu o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů v § 2045 a násl. Dohoda o srážkách ze mzdy podle tohoto ustanovení již není omezena polovinou mzdy nebo platu nebo náhrady mzdy zaměstnance.

Nepůjde-li o dohodu o srážkách směřující k uspokojení práva zaměstnavatele (např. náhrada škody způsobená zaměstnancem), bude třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele. Např. dohodu o srážkách ze mzdy mezi zaměstnancem a bývalou manželkou k zajištění výživného nemusí zaměstnavatel respektovat.

Náklady spojené s placením srážek má zaměstnavatel jako plátce mzdy nebo platu. Bude-li se jednat u jednoho zaměstnance o více dohod srážek ze mzdy, náklady s placením srážek podle druhé a další dohody bude mít dlužník (zaměstnanec).

3. Změny ve srážkách ze mzdy

Od 1. ledna 2022 nastávají změny v exekučním řízení. Dotýkají se mzdové účtárny, neboť zasahují do oblasti srážek ze mzdy. Změny jsou uvedeny v novelizovaném zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (dále jen „OSŘ“).

Podle změněného § 270 odst. 2 OSŘ je stanoveno nové oprávnění plátce mzdy (zaměstnavatele): Plátce mzdy má vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného (zaměstnance). Náklady plátce mzdy jsou náklady výkonu rozhodnutí. Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou.

Náhrada se bude uspokojovat před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny. Plátce mzdy (zaměstnavatel) si ji odečte z toho, co má být po provedených srážkách vyplaceno oprávněnému. Tedy tomu, v jehož prospěch se provádějí srážky ze mzdy.

Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena podle § 289 odst. 2, § 291 odst. 3 nebo § 293 odst. 1 OSŘ ze sražené částky před jejím vyplacením nebo zasláním, zaniká.

Konkrétní výši a způsob určení paušálně stanovené náhrady nákladů stanoví ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Vyhláška nebyla zatím vydána, navrhuje se částka 50 Kč za měsíc. Právo na paušální náhradu bude mít zaměstnavatel v exekučních řízeních, které budou zahájeny od 1. ledna 2022, tedy ode dne nabytí účinnosti novely OSŘ.

Plátce mzdy (zaměstnavatel) bude muset spolupracovat s exekutorem podle nového § 33 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Většinou tuto povinnost budou mít mzdové účetní. Budou muset sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o mzdě nebo jiném příjmu, srážkách prováděných ze mzdy nebo jiného příjmu nebo údaje týkající se pracovněprávního vztahu (pracovního poměru) povinného, ze kterého plyne jeho příjem. Jedná se o informace např. o tom, jak dlouho trvá pracovní poměr a zda je tedy stabilní, zda jde o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou apod.

Soudní exekutor může v rámci součinnosti ve zvláště odůvodněných případech požadovat i jiné informace než ty, které se vážou k výši vypláceného příjmu. Bude-li takové informace soudní exekutor požadovat, bude povinen žádost o ně konkrétně odůvodnit.

4. Delší otcovská dovolená

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

MZDOVÝ SPECIALISTA ONLINE 2021

unikátní 11denní vzdělávací program / ihned k dispozici / full HD kvalita

 VÍTE, ŽE PRO VÁS MÁME ONLINE SEMINÁŘE KE MZDÁM?

» Umíme správně vypočítat dovolenou v roce 2021? – ing. Olga Krchovová (22. 3. 2021)

» Pracovní právo pro mzdové účetní, dovolená v hodinách (součást balíčku „Mzdová šestka pro začátečníky“) – ing. Růžena Klímová (23. 3. 2021)

» Srážky ze mzdy – exekuce (součást balíčku „Mzdová šestka pro začátečníky“) – ing. Růžena Klímová (16. 3. 2021)

 VÍTE, ŽE VYDÁVÁME KNIHU KE MZDÁM?

PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2021 | 9. vydání

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY K DŮCHODOVÉMU POJIŠTĚNÍ

» Delší otcovská dovolená v souladu se směrnicí EU | JUDr. Ladislav Jouza | 17. 9. 2021

» Dovolená bez souhlasu zaměstnavatele | JUDr. Ladislav Jouza | 9. 7. 2021

» Vzory pracovněprávních smluv, dohod a písemností (na pomoc mzdovým účetním) – 1. část – Vzory písemností ke vzniku pracovního poměru | JUDr. Ladislav Jouza | 1. 6. 2021

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
  • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
Daňař roku 2020 v kategorii daně z příjmů

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :