PŘISPĚLI JSME 88321 Kč – DĚKUJEME...

Právní úprava zaměstnávání cizinců

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Právní úprava zaměstnávání cizinců (PDF, 655.3 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová 

18.10.2017 15:30

Ing. Růžena Klímová
Dne 15. 8. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 222/2017 Sb., kterým se mění především zákon o pobytu cizinců České republiky a zákon o zaměstnanosti. Oba právní předpisy mění současnou úpravu při zaměstnávání cizinců.
Víte, že modrá a zaměstnanecká karta představují dokument, který spojuje povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu za tímto účelem?
Víte, že povolení k zaměstnání se vyžaduje v případě, že cizinec bude sezónním zaměstnancem zaměstnávaným činností závislou na ročním období?
Více se dozvíte v článku paní Renky Klímové.

Petra

PLATÍ pro rok 2017

Obsah: 

1         Úvod

Dne 15. 8. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 222/2017 Sb., kterým se mění především zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců České republiky a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o pobytu cizinců ČR") a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen "ZZ"). Oba právní předpisy mění současnou úpravu při zaměstnávání cizinců.

Obecnou definici cizince obsahuje cizinecký zákon (zákon č. 326/1999 Sb.). Dle ustanovení § 1 odst. 2 tohoto zákona se cizincem rozumí „fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie (dále jen „EU“)“.

Tuto definici nelze ovšem použít pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle ZZ. Je tomu tak především proto, že podle ustanovení § 3 odst. 2 ZZ státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (občan EU) a jeho rodinný příslušník mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak. Totéž platí podle § 3 odst. 3 ZZ pro rodinné příslušníky občana České republiky, kteří nejsou státními příslušníky České republiky ani jiného členského státu Evropské unie.

Na to navazuje ustanovení § 85 ZZ, podle kterého se pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana České republiky uvedený v ustanovení § 3 odst. 3 ZZ.

Rozlišení mezi cizinci podle zákona o zaměstnanosti a občany Evropské unie (včetně jejich rodinných příslušníků, resp. rodinných příslušníků občana České republiky) je důležité z hlediska toho, co zaměstnavatel potřebuje a jaké povinnosti má ve vztahu k jejich případnému zaměstnávání.

Cizincem se z hlediska zákona o zaměstnanosti rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, občanem EU/ Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) a Švýcarska, ani jeho rodinným příslušníkem. Cizincem je i osoba bez státní příslušnosti.

Cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, mají z hlediska zaměstnávání stejné právní postavení jako občané České republiky, tzn. že při výběru zaměstnání nejsou omezováni s výjimkou některých povolání, kde podle právních předpisů platných na území ČR se vyžaduje státní občanství. Stejně se pohlíží na cizince, kteří požívají dočasné ochrany podle zvláštního zákona.

Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, má-li platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné oprávnění k pobytu na území České republiky. Za zaměstnání se pro tyto účely považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci.

Na základě implementace směrnic 2014/66 EU a 2014/36 EU je právní úprava zaměstnávání cizinců na území České republiky následující:

Ministerstvem vnitra je vydáváno pobytové oprávnění za účelem zaměstnání, a to:

  • zaměstnanecká karta,
  • modrá karta,
  • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance,
  • vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnávání.

 

2         Zaměstnanecká karta

2.1         Žádost o zaměstnaneckou kartu

 

2.2         Postup při získání zaměstnanecké karty

2.2.1        Nahlášení volného pracovního místa

 

2.2.2        Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu
2.2.3        Vydání zaměstnanecké karty
2.2.4        Biometrické údaje
2.2.5        Platnost zaměstnanecké karty
2.2.6        Změna zaměstnání

 

2.2.7        Nespolehlivý zaměstnavatel

3         Modrá karta

4         Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

4.1         Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

4.2        Mobilita cizinců, kteří mají kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

 

5         Vyslání na pracovní cestu 

6         Sezónní zaměstnání cizince

7         Povolení k zaměstnání

8         Informační povinnost zaměstnavatele 

9         Evidence občanů EU a cizinců

10    Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

 

 

Ing. Růžena Klímová

září 2017

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace