I - 25 - Přecenění po předchůdci

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Ke stažení

Autor Ing. Jiří Pelák Ph.D.

18.03.2013

 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 7odst. 1). Za vedení účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Tato interpretace není právně závazným stanoviskem, pouze vyjadřuje odborný názor Národní účetní rady a může být aplikována pouze v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady k interpretacím českých účetních standardů. Postup(y) popsaný(é) v této interpretaci poskytuje(í) účetní jednotce návod v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání.


Popis problému

1. V případech, kdy společnosti nabývají položky majetku transakcemi, jako jsou fúze a nepeněžní vklady (obecně veškeré případy na které je aplikováno ustanovení §24 odst. 3 písm. a) zákona o účetnictví), praxe se značně liší v tom, jak ocenění u nabývající účetní jednotky navazuje na ocenění u předchozí účetní jednotky.

2. Porovnáme-li ocenění před transakcí a po transakci, lze se v zásadě setkat s těmito přístupy:

(a) Položka majetku je chápána jako nově nabytá (analogie klasické koupě) a předchozí ocenění není nijak zohledňováno.

(b) Položka majetku je chápána jako majetek s historií.

3. Pokud se položka chápe jako majetek s historií, existují dále rozmanité způsoby, jak navázat na původní ocenění. V zásadě připadají v úvahu následující možnosti:

(a) Nabývající účetní jednotka příslušné položky přebírá v ocenění předchůdce, přičemž

(i) přebírá i „strukturu“ původní účetní hodnoty, tj. účetní hodnota položky je stále stejně rozdělena na brutto hodnotu, oprávky a opravné položky či

(ii) dochází ke kompenzaci uvedených složek (např. brutto hodnoty a oprávek) původní účetní hodnoty.

(b) Nabývající účetní jednotka změní výši ocenění oproti předchůdci, přičemž při této změně postupuje tak, že např.

(i) ponechá původní brutto hodnotu a podle potřeby upraví původní opravné položky či oprávky (teprve po zrušení všech oprávek a opravných položek zvýší brutto hodnotu),

(ii) ponechá opravné položky či oprávky v původní výši a změní brutto hodnotu,

(iii) původní brutto hodnotu, opravné položky i oprávky změní o stejné procento tak, aby bylo dosaženo cílové netto hodnoty nebo

(iv) brutto hodnotu, opravné položky a oprávky stanoví kvalifikovaným odhadem.

4. Existuje-li výše uvedená škála možností, je otázkou, jak vybrat nejvhodnější metodu.

5. Předmětem této interpretace není, zda při ocenění položek majetku u nabyvatele je vhodnější vycházet z jejich původní účetní hodnoty nebo reálné hodnoty. Tato interpretace se zabývá až problémy, které jsou spojeny s realizací tohoto rozhodnutí.

 

 

Řešení

6. S výjimkou případů uvedených v odst. 7 účetní jednotka, která oceňuje majetek dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) zákona o účetnictví

(a) v případě, že postupuje podle bodu 1 citovaného ustanovení (dále jen „ocenění v účetních hodnotách předchůdce“), pro stanovení brutto hodnoty majetku použije jeho netto hodnotu v účetnictví předchůdce,

(b) v případě, že postupuje podle bodu 2 citovaného ustanovení (dále jen „ocenění reálnou hodnotou“), pro stanovení brutto hodnoty majetku použije jeho reálnou hodnotu.

 

Jak při ocenění v účetních hodnotách předchůdce, tak při ocenění reálnou hodnotou jsou tedy oprávky a opravné položky vždy nulové.

7. V případech, kdy nedošlo k faktické změně kontroly nad dotčeným majetkem, tj. transakce, při kterých dochází k nabytí oceňovaného majetku, jsou důsledkem pouze formální reorganizace propojených osob (např. při fúzi sesterských společností), a je-li zvoleno ocenění v účetních hodnotách předchůdce, je alternativně možné přebrat veškeré složky tohoto účetního ocenění, tj. původní brutto hodnotu, oprávky i opravné položky.

8. Je-li přebírán odepisovatelný majetek, je nutné, aby přebírající účetní jednotka přehodnotila původní odpisové plány tak, aby navazovaly na rozhodnutí o způsobu ocenění a odpovídaly plánovanému využití majetku.

9. Účetní jednotka v příloze popíše, jak bylo přistoupeno k přecenění po předchůdci.

 

Zdůvodnění závěrů

10. Účetní předpisy neobsahují konkrétní postup, jak prakticky provést přecenění nebo jak pokračovat v ocenění použitém předchozí účetní jednotkou. K volbě daného postupu nelze v zásadě využít kritéria věrného a poctivého zobrazení, neboť postupy, které připadají v úvahu, není možné seřadit podle toho, jak věrně zobrazující podstatu transakce. To je způsobeno tím, že transakce, při kterých se ocenění po předchůdci řeší, se účtují a vykazují v souladu s jejich formou, nikoli však podstatou.

11. Proto pro volbu metody je třeba hledat jiné kritérium, a tímto by měl být zejména princip srozumitelnosti. Většina z množiny technicky možných metod uvedených v odstavci 2 a 3 není sama o sobě srozumitelná, jejich pestré použití v praxi je srozumitelnější ještě méně. Proto se jako nejlepší cesta jeví vybrat z možných metod tu nejsrozumitelnější a ostatní možné metody neaplikovat.

12. Za nejsrozumitelnější metodu se v této interpretaci považuje postup, kdy účetní jednotka při prvotním ocenění nabývaného majetku postupuje analogicky jako při pořízení majetku, tj. majetek je zaúčtován v jedné částce, která je jeho brutto hodnotou. Tuto „pořizovací cenu“ zákon umožňuje stanovit jako rovnu ocenění u předchůdce nebo na úrovni reálné hodnoty. Je-li majetek právě nabyt, není srozumitelné (s výjimkou případů uvedených v odst. 7) v takovém okamžiku účtovat o jeho oprávkách resp. opravných položkách.

13. V případech uvedených v odst. 7 je zachována naprostá ekonomická kontinuita činností spjatých s daným majetkem. K takové situaci dochází při reorganizacích v rámci ekonomických skupin, kdy majetek je stále pod stejnou (ultimátní) kontrolou, tj. mění se jen firma obchodní společnosti, ale vše ostatní zůstává zachováno. V takovém případě je kontinuita činností vyjádřena právě zachováním stávajícího ocenění včetně jeho rozdělení na jeho různé složky (brutto, oprávky, opravné položky). Protože kontinuita činnosti a kontroly nad majetkem je doprovázena kontinuitou účetního ocenění, vyhovuje takový postup principu srozumitelnosti.

14. Zachování stávajícího ocenění umožňuje § 24 odst. 3 písm. a bod 1 zákona o účetnictví. Toto ustanovení neřeší, zda toto ocenění má představovat novou brutto hodnotu přebíraného majetku či toto ocenění je možné převzít včetně jeho struktury, tj. v brutto ceně a souvisejících korekcích vykázaných předchůdcem. Převzetí struktury ocenění nezabraňuje ani §25 zákona, který pro aktiva v zásadě vyžaduje použití pořizovacích cen, protože citované ustanovení §24 a ustanovení §25 se navzájem vylučují (výslovnou podmínkou pro použití §24 odst. 3 zákona je nemožnost postupu dle §25 zákona; pokud dojde k postupu dle §24, nelze výsledek podrobit požadavku na soulad s ustanovením §25).

15. Požadavky této interpretace vycházejí zejména z

(a) § 19 odst. 6 zákona o účetnictví, který vyžaduje, aby účetní závěrka byla srozumitelná. Tento požadavek nemůže být splněn, pokud pečlivě nebudou zváženy možné metody ocenění, vybrána nejvhodnější a tento výběr bude v příloze zdůvodněn a

(b) § 39 odst. 5 až 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., které vyžadují, aby příloha informovala o použitých účetních metodách, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu informací obsaženou v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Dále je nutné uvést způsob stanovení oprávek, opravných položek, reálných hodnot a řadu dalších informací. Bez údajů o metodách ocenění převzatých položek majetků se účetní závěrka stane neúplnou.

 

Datum schválení: 18.3.2013

Zpracovatel: Jiří Pelák, pelak@vse.cz


 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.
Dnes je Ne 21. 7. 2019, svátek má Vítězslav

Průvodce Portálem 2019

Poradna

Diskuze

Uvádění DIČ na dokladu

19.7.2019 13:20

Dobrý den, chci se zeptat, zda je nutné aby bylo na přijaté faktuře v hlavicce naše IC i DIČ (jsme plátci), když dodavatel … více

Rozhlasové a TV poplatky s DPH

18.7.2019 07:42

jak zaúčtovat uhrazené televizní a rozhl. poplatky s DPH od 1.4.2019? a jakou výši DPH? více

Zaměstnání slováka na území Slovenska

17.7.2019 10:55

Dobrý den, klient by chtěl sepsat DPP se slovenským občanem a místo výkonu by bylo taky na Slovensku, uvažuji správně, že je potřeba … více

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

Autorský tým

GDPR

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Našimi klienty jsou

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace