PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-019-003 - Předčasné ukončení leasingové smlouvy bez odkupu předmětu leasingu

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-019-003 - řešení 2015 (PDF, 48.1 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-019-003 - zadání 2015 (PDF, 54.5 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

2.11.2015 08:11

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Předčasné ukončení leasingové smlouvy bez odkupu předmětu leasingu

PLATÍ pro rok 2015

Leasingová smlouva na nákladní automobil je uzavřena 30. 9. 201x a předmět leasingu je předán 15. 10. 201x

  • doba trvání leasingu je 54 měsíců
  • první mimořádná splátka činí 540 000 Kč bez DPH a byla zaplacena
  • řádné splátky činí 40 000 Kč měsíčně               

 

Celková hodnota leasingu 540 000 + (40 000 x 54) = 2 700 000 Kč bez DPH.

  • od února 201x+1 včetně nájemce splátky neplatí
  • k 1. 5. 201x+ je smlouva ukončena a předmět leasingu je nájemci odebrán.

V souvislosti s ukončením leasingu a neplacením splátek je nájemci vyúčtována náhrada škody ve výši 300 000 Kč a smluvní pokuta ve výši 250 000 Kč.

 

Předčasné ukončení leasingu účtování  bez odkupu automobilu

Č.

Text

Částka v Kč

MD

Dal

Účetní operace 201x

1.

První mimořádná splátka na leasing

(540 000/54 = 10 000 Kč/na jeden měsíc trvání leasingu)

 

 

 

2.

Pravidelné předpisy řádných splátek

10 - 12/201x

3 × 40 000 Kč. Splátky byly zaplaceny.

 

 

 

3.

Odúčtování časového rozlišení ve věcné a časové souvislosti 3 × 10 000 Kč.

 

 

 

 

31. 12. 201x

Konečný zůstatek

 

 

 

Účetní operace 201x+1

1.

Pravidelné předpisy řádných splátek

1 - 4/201x+1

4 × 40 000 Kč. Zaplacena byla jen lednová splátka.

 

 

 

2.

Odúčtování časového rozlišení ve věcné a časové souvislosti 4 × 10 000 Kč.

 

 

 

 

Ke dni ukončení leasingu 1. 5. 201x+1

Konečný zůstatek

 

 

 

 

Ke dni ukončení leasingu 1. 5. 201x+1

Konečný zůstatek

 

 

 

3.

Smluvní pokuta

 

 

 

4.

Náhrada škody

 

 

 

5.

Kompenzace smluvní pokuty se zůstatkem mimořádné splátky dle dohody ve výši 170 000 Kč

 

 

 

6.

Kompenzace náhrady škody se zbylým zůstatkem mimořádné splátky dle dohody

 

 

 

 

Konečný zůstatek z titulu závazku z řádných splátek

 

 

 

 

Konečný zůstatek z titulu smluvní pokuty

 

 

 

 

Konečný zůstatek z titulu náhrady škody

 

 

 

 

Vyhodnocení daňových nákladů roku 201x:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Vyhodnocení daňových nákladů roku 201x+1:

 

Daňově uznatelné náklady:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Daňově neuznatelné náklady:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………


§ 24 odst. 5, 6 ZDP

(5) Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájmu nebo finančního leasingu a který nesplňuje podmínku podle odstavce 4 a podmínky finančního leasingu, po jejich ukončení nájemci nebo uživateli, uznává se nájemné nebo úplata do výdajů (nákladů) pouze za podmínky, že kupní cena

d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena stanovená podle § 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou byl tento majetek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který u tohoto majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo.

 

(6) Je-li předčasně ukončen finanční leasing, je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle odstavce 4, připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu finančního leasingu nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle odstavce 4, připadající na skutečnou dobu finančního leasingu.

 

V příkladech není problematika DPH.

Podle ustanovení § 24 odst. 6 ZDP může u předčasně ukončeného finančního leasingu bez odkupu předmětu leasingu nájemce uplatnit do daňových nákladů pouze poměrnou část nájemného za dobu trvání nájmu. V případě, kdy nájemce neuhradil některé ze splátek nájemného připadajícího na skutečnou dobu nájmu, je daňovým nákladem pouze uhrazené nájemné.

Leasingová společnost však zpravidla bude požadovat doplacení všech splátek sjednaných v leasingové smlouvě a velmi často se stává, že leasingovému nájemci není vráceno nic z předplacené a dosud nezúčtované mimořádné leasingové splátky či zálohy placené na začátku leasingu. V této fázi je nesmírně důležité podrobně prostudovat vyúčtování leasingové společnosti, které se k ukončení nájmu váže. Leasingová společnost může další platby dosud nesplacených splátek či nezúčtovaných záloh nazývat v souladu se Všeobecnými leasingovými podmínkami jako:

- náhradu škody, nebo

- smluvní pokutu, jejichž výše započítává na pohledávky ze zaplacených záloh či mimořádných splátek, nebo

- prostě požaduje doplatit splátky a nevrátí část zálohy či mimořádné splátky, aniž by to nějak konkrétně nazývala

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :