Předpisy EU

Podkategorie (206)

ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1234Následující
ČísloNázevRozhodlDatumKe stažení
2020/285SMĚRNICE RADY (EU) 2020/285, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací Rada EU1.1.2025Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2020/284SMĚRNICE RADY (EU) 2020/284, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služebRada EU1.2.2024Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2006/112/ESKONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnotyRada EU1.1.2023
282/2011KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 282/2011, ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyRada EU1.1.2023
2020/262/EUSMĚRNICE RADY (EU) 2020/262, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daníRada EU4.11.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2022/1998Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1998, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (společný celní sazebník EU platný pro rok 2023) Komise (EU)31.10.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2022/1467Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/146, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o standardní formuláře a elektronické formáty, které se mají používat v souvislosti se směrnicí Rady 2011/16/EU, a seznam statistických údajů, které...Komise (EU)26.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
12012P/TXTListina základních práv Evropské unieEvropský parlament, Rada a Komise24.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2022/577Nařízení Rady (EU) 2022/577, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti UkrajiněRada EU9.8.2022
269/2014Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost UkrajinyRada EU5.6.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2022/576Nařízení Rady (EU) 2022/576, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na UkrajiněRada EU9.4.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2022/581Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost UkrajinyRada EU8.4.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2022/580Nařízení Rady (EU) 2022/580, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost UkrajinyRada EU8.4.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2002/58/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)Evropský parlament a Rada7.4.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2022/432PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/432, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně Rada EU16.3.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2022/334Nařízení Rady (EU) (EU) 2022/334, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na UkrajiněRada EU28.2.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2020/1197Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů...Komise (EU)1.1.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2019/2152NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2152, o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistikEvropský parlament a Rada EU1.1.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2021/2265PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2265, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o identifikaci certifikovaných a samoosvědčených malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v elektronickém správním dokladuKomise (EU)1.1.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2021/1832Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Společný celní sazebník EU platný pro rok 2022)Komise (EU)1.1.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
92/83/EHSSMĚRNICE RADY 92/83/EHS, o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojůRada EU1.1.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva UnieMinisterstvo spravedlnosti10.12.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2019/1937SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva UnieEvropský parlament a Rada EU10.12.2021
2019/1158SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EUEvropský parlament a Rada9.9.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2019/2121SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozděleníEvropský parlament a Rada27.8.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2020/2151Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu...Komise (EU)3.7.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2018/1672NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005Evropský parlament a Rada7.6.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2021/514SMĚRNICE RADY (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (DAC7)Rada EU14.4.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2019/2026Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/2026, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám...Rada EU1.1.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2021/1159SMĚRNICE RADY (EU) 2021/1159, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19Rada EU1.1.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2020/1756SMĚRNICE RADY (EU) 2020/1756 ze dne 20. listopadu 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním IrskuRada EU1.1.2021
2020/2020SMĚRNICE RADY (EU) 2020/2020 ze dne 7. prosince 2020, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty, jež se použije na očkovací látky proti onemocnění...Rada EU12.12.2020
Vysvětlivky k pravidlům pro DPH v oblasti elektronického obchodováníEVROPSKÁ KOMISE – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII30.9.2020
2018/858 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně...Evropský parlament a Rada EU1.9.2020Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2020/1151Směrnice Rady (EU) 2020/1151, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojůRada EU25.8.2020Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2018/957SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služebEvropský parlament a Rada EU16.7.2020
2015/849SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)Evropský parlament a Rada EU19.5.2020
2008/800NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) Rada (ES)7.4.2020
2019/2235Směrnice Rady (EU) 2019/2235, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci UnieRada EU19.1.2020Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2014/910NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2014/910, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES Evropský parlament a Rada EU7.1.2020

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :