Předpisy EU

Podkategorie (173)

ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1234Následující
ČísloNázevRozhodlDatumKe stažení
2020/285SMĚRNICE RADY (EU) 2020/285, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací Rada EU1.1.2025Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2020/284SMĚRNICE RADY (EU) 2020/284, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služebRada EU1.2.2024Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2002/58/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)Evropský parlament a Rada7.4.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2022/432PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/432, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně Rada EU16.3.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2022/334Nařízení Rady (EU) (EU) 2022/334, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na UkrajiněRada EU28.2.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2020/1197Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů...Komise (EU)1.1.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2019/2152NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2152, o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistikEvropský parlament a Rada EU1.1.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2006/112/ESKONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty Rada EU1.1.2022
282/2011KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 282/2011, ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty Rada EU1.1.2022
92/83/EHSSMĚRNICE RADY 92/83/EHS, o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojůRada EU1.1.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva UnieMinisterstvo spravedlnosti10.12.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2019/1937SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva UnieEvropský parlament a Rada EU10.12.2021
2019/1158SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EUEvropský parlament a Rada9.9.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2019/2121SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozděleníEvropský parlament a Rada27.8.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2018/1672NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005Evropský parlament a Rada7.6.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2019/2026Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/2026, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám...Rada EU1.1.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2021/1159SMĚRNICE RADY (EU) 2021/1159, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19Rada EU1.1.2021Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2020/1756SMĚRNICE RADY (EU) 2020/1756 ze dne 20. listopadu 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním IrskuRada EU1.1.2021
2014/24SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ESEvropský parlament a Rada EU17.12.2020Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2020/2020SMĚRNICE RADY (EU) 2020/2020 ze dne 7. prosince 2020, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty, jež se použije na očkovací látky proti onemocnění...Rada EU12.12.2020
Vysvětlivky k pravidlům pro DPH v oblasti elektronického obchodováníEVROPSKÁ KOMISE – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII30.9.2020
2018/957SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služebEvropský parlament a Rada EU16.7.2020
2015/849SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)Evropský parlament a Rada EU19.5.2020
2008/800NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) Rada (ES)7.4.2020
2014/910NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2014/910, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES Evropský parlament a Rada EU7.1.2020
Vysvětlivky ke změnám DPH v EU, pokud jde o režim call-off stock, plnění v řetězci a osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně („rychlá řešení z roku 2020“)EVROPSKÁ KOMISE – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII1.1.2020Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2018/1912Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2018/1912, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011 pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství Počet souvisejících článků: 1Rada EU1.1.2020
2008/9/ESKONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMĚRNICE RADY 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně Rada EU1.1.2020Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2019/1995Směrnice Rady (EU) 2019/1995, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zbožíRada EU22.12.2019Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2018/1910SMĚRNICE RADY (EU) 2018/1910, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy Počet souvisejících článků: 3Rada EU4.12.2018
648/2012NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 648/2012, o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Evropský parlament a Rada EU5.11.2018
2016/1164SMĚRNICE RADY (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu - ATAD Rada EU22.10.2018
2016/679NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Evropský parlament a Rada EU25.5.2018
2017/2455Směrnice Rady (EU) 2017/2455, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálkuRada EU18.1.2018Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2011/85/EUSměrnice Rady 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských státůRada EU13.7.2017
2016/1065SMĚRNICE RADY (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazyRada EU27.6.2016Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2016/341NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, platný od 1.5.2016Evropský parlament a Rada EU17.5.2016Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2015/2446Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, platné od 1.5.2016Evropský parlament a Rada EU17.5.2016Nemáte oprávnění ke stažení souboru
2015/2447PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, platný od 1.5.2016Evropský parlament a Rada EU17.5.2016Nemáte oprávnění ke stažení souboru
3037/90COUNCIL REGULATION (EEC) No 3037/90EEC8.3.2016

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :