Předpisy EU

Podkategorie (2)

ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1Následující
ČísloNázevRozhodlDatumKe stažení
2013/34/EUSměrnice Evropského parlamentu a rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podnikůEvropský Parlament a Rada EU26.6.2013
282/2011Prováděcí nařízení Rady (EU) č.282/2011 Počet souvisejících článků: 3Rada EU15.3.2011
2010/88/EUSměrnice 2010/88/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES Počet souvisejících článků: 1Rada EU 7.12.2010
2010/45/EUSměrnice 2010/45/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES Počet souvisejících článků: 1Rada EU13.7.2010
2010/23/EUSměrnice 2010/23/EU Počet souvisejících článků: 1Rada EU16.3.2010
2009/162/EUSměrnice 2009/162/EU Počet souvisejících článků: 1Rada ES22.12.2009
2009/69/ES Směrnice 2009/69/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES Počet souvisejících článků: 1Rada ES 25.6.2009
1408/71Nařízení Rady (EHS) č.1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostaně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci SpolečnostíNařízení Rady ( EHS )12.6.2009
2009/47/ES Směrnice Rady 2009/47/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES Počet souvisejících článků: 1Rada ES 5.5.2009
2008/117/ESSměrnice Rady 2008/117/ES Počet souvisejících článků: 1Rada ES 16.12.2008
2008/8/ESSměrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES pokud jde o místo poskytnutí služby Počet souvisejících článků: 1Rada ES 12.2.2008
2007/75/ESSměrnice 2007/75/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES Počet souvisejících článků: 1Rada ES 20.12.2007
2006/168/ESSměrnice 2006/138/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES Počet souvisejících článků: 1Rada ES 19.12.2006
2006/112/ESSměrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, tvz.recast 6.směrnice Počet souvisejících článků: 11Rada ES 28.11.2006
1287/2006Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení.. Počet souvisejících článků: 2Komise Evropských společenství10.8.2006
2006/73/ESSměrnice Komise 2006/73/ES, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice Počet souvisejících článků: 2Komise Evropských společenství10.8.2006
2004/39/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů Počet souvisejících článků: 2Evropský Parlament a Rada EU21.4.2004
1435/2003Nařízení Rady o statutu evropské družstevní společnosti ( SCE )Nařízení Rady ( ES )22.7.2003
2003/48/ES Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových platebRada ES 3.6.2003
2003/49/ESSměrnice Rady 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských státůRada ES 3.6.2003
859/2003Nařízení Rady (ES) č. 859/2003, kterým se rozšiřují ustanovení Nařízení (EHS)č.1408/71 a Nařízení (EHS) č.574/72Rada ES14.5.2003
1606/2002Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu Rady o použíávní Mezinárodních účetních standardůEvropský parlament a Rada 19.7.2002
90/434/EHSSměrnice Rady 90/434/EHS o společném systému zdanění pri fúzch, rozdělní, převodech aktiv a výměně akcií týkající se společností z různých členských státůRada ES23.7.1990
90/435/EHSSměrnice rady 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských státůRada ES23.7.1990

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace