Předpisy EU

Podkategorie (1)

ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1Následující
ČísloNázevRozhodlDatumKe stažení
2016/679NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Evropský parlament a Rada EU5.11.2018
648/2012NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 648/2012, o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Evropský parlament a Rada EU5.11.2018
2011/85/EUSměrnice Rady 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských státůRada EU13.7.2017
2016/679NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Evropský parlament a Rada EU13.7.2017
2006/54/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy Rada Evropských Splečenství 24.8.2006
86/378/EHSSměrnice Rady 86/378/EHS - úplné znění týkající se rovného zacházení pro muže a ženy Rada Evropských Společenství 19.4.2006
96/97/ESSměrnice Rady 96/97/ES kterou se mění směrnice 86/378/EHS o zavedení zásady rovného zachování pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení Rada Evropských Společenství 19.4.2006
86/378/EHSSměrnice Rady 86/378/EHS týkající se rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníkůRada Evropských Společenství 19.4.2006
97/80/ESSměrnice Rady 97/80/ES o důkazním břemenu v připadech diskriminaze na základě pohlavíRada Evropských Společenství 6.3.2006
96/34/ES Směrnice rady 96/34/ES týkající se rodičovské dovolené Rada Evropských Společenství 6.3.2006
92/85/EHS Směrnice Rady 92/85/EHS týkající se zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotným zaměstnankyňRada Evropských Společenství 6.3.2006
86/613/EHSSměrnice rady 86/613/EHS týkající se rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné Rada Evropských Společenství 6.3.2006
79/7/EHSSměrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady zacházení pro muže a ženy v oblasti soc.zabezpečeníRada Evropských Společenství 6.3.2006
76/207/EHSSměrnice Rada 76/207/EHS - úplné zněníRada Evropských Společenství 6.3.2006
2002/73/ESSměrnice Evropského parlamentu a rady 2002/73/ES kterou se mění směrnice Rada 76/207/EHS Rada Evropských Společenství 6.3.2006
76/207/EHSSměrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy Rada Evropských Společenství 6.3.2006
75/117/EHSSměrnice Rady 75/117/EHS týkající se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy Rada Evropského Společenství 6.3.2006
2004/113/ESSměrnice rady 2004/113/ES rovné zacházení s muži a ženami Rada Evropských Společenství 6.3.2006
2004/38Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/38/ES, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských státůEvropský parlament a rada EU29.4.2004
2003/88/ESSměrnice Rady č. 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby Rada Evropských Společenství4.11.2003
2003/72/ESSměrnice Rady č.2003/72/ES kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnancůRada Evropských Společenství22.7.2003
2003/41/ESSměrnice Rady č. 2003/41/ES ze dne 3.6.2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a ohledu nad nimiRada Evropských Společenství3.6.2003
2002/74/ESSměrnice Rady č. 2002/74/ES kterou se mění Směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavateleRada Evropských Společenství 23.9.2002
2002/14/ESSměrnice Rady č.2002/14/ES kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenstvíRada Evropských Společenství 11.3.2002
2001/23/ESSměrnice Rady č.2001/23/ES o sbližování přávních předpisů členských států týkajících se zachování práv práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodůRada Evropských Společenství 12.3.2001
2000/84/ESSměrnice Rady č.2000/84/ES ze dne 19.1.2001 o úpravě letního časuRada Evropských Společenství 19.1.2001
2000/78/ESSměrnice Rady č.2000/78/ES kterou se tanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání Rada Evropských Společenství 27.11.2000
1999/70/ESSměrnice Rady č. 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřenou mezi organizací UNICE, CEEP a EKOSRada Evropských Společenství 28.6.1999
1998/59/ESSměrnice Rady č.1998/59/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění Rada Evropských Společenství 20.7.1998
1997/81/ES Směrnice Rady č.1997/81/ES o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOSRada Evropských Společenství 15.12.1997
1996/71/ESSměrnice Rady č. 1996/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služebRada Evropských Společenství16.12.1996
1996/71/ESSměrnice Rady č. 1996/71 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služebRada Evropských Společenství 16.12.1996
1996/34/ESSměrnice Rady č. 1996/34/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOSRada Evropských Společenství 3.6.1996
1994/45/ES Směrnice Rady č.1994/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců Rada Evropských Společenství 22.9.1994
1994/33/ESSměrnice Rady č.1994/33/ES ze dne 22.června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků Rada Evropských společenství 22.6.1994
1991/533/ES Směrnice Rady č. 1991/533/ES o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměruRada Evropských společenství 14.10.1991
1980/987/ESSměrnice Rady č. 1980/987/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavateleRada Evropských Společenství 20.10.1980

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace