Přehledy

ARCHÍV

POROVNÁNÍ1. PROVÁZÁNÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH

Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022

2. BĚŽNÝ REŽIM - TUZEMSKO

2.1. Kontrolní hlášení A.4. a A.5. - Daňové přiznání ř. 1 a 2 - uskut. zd. plnění a přijaté úplaty § 44   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
2.2. Kontrolní hlášení - B.2. a B.3. - Daňové přiznání ř. 40 a 41 - přijatá zd. plnění a poskytnuté úplaty § 73 a § 44   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022

3. REVERSE CHARGE - TUZEMSKO

3.1. Přehledná tabulka přenesení daňové povinnosti § 92a - 92g ZDPH   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
3.2. Kontrolní hlášení - A.1. - Daňové přiznání ř. 25 - uskutečněná zd. plnění § 92a   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
3.3. Kontrolní hlášení B.1. - Daňové přiznání ř. 10 a 11, 43 a 44 - přijatá zd. plnění § 92a   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022

4. REVERSE CHARGE - JČS

4.1. Přiznání k DPH - pořízení zboží plátcem od osoby reg. v JČS - (ř.3,4,43,44) - vč. kontrolního hlášení   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
4.2. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neus. v tuz. z JČS - (ř.5,6,43,44) - vč. kontrolního hlášení   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
4.3. Přiznání k DPH - dodání zboží plátcem os. reg. k dani z JČS, jež bylo odesl./přeprav. - (ř.20)   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
4.4. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS - (ř.21) - vč. souhrnného hlášení   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
4.5. Kontrolní hlášení - A.2. - Daňové přiznání ř. 3,4,5,6,9,12,13 - povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022

5. REVERSE CHARGE - TŘETÍ ZEMĚ

5.1. Přiznání k DPH - dovoz zboží plátcem - (ř.7, 8, 43, 44)   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
5.2. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od os. neus. v tuz. ze 3. země (ř.12,13,43,44) - vč. Kontrolního hlášení   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
5.3. Přiznání k DPH - vývoz zboží plátcem, které je odesláno/přepraveno z tuzemska - (ř.22)   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
5.4. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani do 3.země s místem plnění ve 3.zemi - (ř.26)   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022

6. ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

Kontrolní hlášení A.3. - Daňové přiznání část řádku č. 26 - uskutečněná plnění zvl. režim inv. zlato § 101c   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022

7. VÝVOJ SAZEB Z PŘIDANÉ HODNOTY, LIMIT OBRATU PRO PLÁTCE DPH

Vývoj sazeb z přidané hodnoty, limit obratu pro plátce DPH   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
1. Účetnictví podle Českých účetních standardů   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
2a. Uspořádání a označování položek rozvahy   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
2b. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
2c. Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztrát - účelové členění   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
2d. Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
2l. Pokuty - správní delikty podle zákona o účetnictví   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
3. Účetní jednotky po novele zákona o účetnictví   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
4. Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
5. Časová posloupnost při vzniku s.r.o.   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
6. Časová posloupnost při vzniku a.s.   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
7. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.)   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
8. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.)   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
9. Snížení základního kapitálu s.r.o.   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
10. Snížení základního kapitálu a.s.   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
11. Nabývací cena podílu pro daňové účely   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
12. Daňové souvislosti majetku nabytého vkladem nebo přeměnou včetně včlenění majetku do jiných subjektů – přejímající poplatník   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
13. Cenné papíry a podíly   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
14. Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
15. Neuhrazené pohledávky ze sankcí - smluvní pokuty   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
16a. Problematika insolvenčního zákona - základní termíny   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
16b. Problematika insolvenčního zákona - Konkurz   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
16c. Problematika insolvenčního zákona - Reorganizace   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
17. Rekapitulace – den uskutečnění zdanitelného plnění u nepeněžitého vkladu a přechod vlastnického práva u vkladu   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
18. Rozdíl mezi opčními listy a právem opce   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
19. Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
20. Kategorizace účetních jednotek v návaznosti na rozsah účetní závěrky   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
21. Nepodnikatelské subjekty - zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
22. Tvorba a používání opravných položek "starý a nový režim tvorby opravných položek"   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
23. Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022
24. Poskytování bezúplatného plnění (darů) – odčitatelná položka   2022Ing. Pěva Čouková 28.05.2022
25. Veřejně prospěšný poplatník   2022Ing. Pěva Čouková 01.01.2022

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :