Přehledy

ARCHÍV

POROVNÁNÍ1. PROVÁZÁNÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH

Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023

2. BĚŽNÝ REŽIM - TUZEMSKO

2.1. Kontrolní hlášení A.4. a A.5. - Daňové přiznání ř. 1 a 2 - uskut. zd. plnění a přijaté úplaty § 44   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
2.2. Kontrolní hlášení - B.2. a B.3. - Daňové přiznání ř. 40 a 41 - přijatá zd. plnění a poskytnuté úplaty § 73 a § 44   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023

3. REVERSE CHARGE - TUZEMSKO

3.1. Přehledná tabulka přenesení daňové povinnosti § 92a - 92g ZDPH   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
3.2. Kontrolní hlášení - A.1. - Daňové přiznání ř. 25 - uskutečněná zd. plnění § 92a   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
3.3. Kontrolní hlášení B.1. - Daňové přiznání ř. 10 a 11, 43 a 44 - přijatá zd. plnění § 92a   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023

4. REVERSE CHARGE - JČS

4.1. Přiznání k DPH - pořízení zboží plátcem od osoby reg. v JČS - (ř.3,4,43,44) - vč. kontrolního hlášení   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
4.2. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neus. v tuz. z JČS - (ř.5,6,43,44) - vč. kontrolního hlášení   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
4.3. Přiznání k DPH - dodání zboží plátcem os. reg. k dani z JČS, jež bylo odesl./přeprav. - (ř.20)   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
4.4. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS - (ř.21) - vč. souhrnného hlášení   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
4.5. Kontrolní hlášení - A.2. - Daňové přiznání ř. 3,4,5,6,9,12,13 - povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023

5. REVERSE CHARGE - TŘETÍ ZEMĚ

5.1. Přiznání k DPH - dovoz zboží plátcem - (ř.7, 8, 43, 44)   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
5.2. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od os. neus. v tuz. ze 3. země (ř.12,13,43,44) - vč. Kontrolního hlášení   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
5.3. Přiznání k DPH - vývoz zboží plátcem, které je odesláno/přepraveno z tuzemska - (ř.22)   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
5.4. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani do 3.země s místem plnění ve 3.zemi - (ř.26)   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023

6. ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

Kontrolní hlášení A.3. - Daňové přiznání část řádku č. 26 - uskutečněná plnění zvl. režim inv. zlato § 101c   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023

7. VÝVOJ SAZEB Z PŘIDANÉ HODNOTY, LIMIT OBRATU PRO PLÁTCE DPH

Vývoj sazeb z přidané hodnoty, limit obratu pro plátce DPH   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
1. Účetnictví podle Českých účetních standardů   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
2a. Uspořádání a označování položek rozvahy   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
2b. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
2c. Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztrát - účelové členění   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
2d. Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
2l. Pokuty - správní delikty podle zákona o účetnictví   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
3. Účetní jednotky – povinnost vést účetnictví, možnost zjednodušeného účetnictví   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
4. Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
5. Časová posloupnost při vzniku s.r.o.   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
6. Časová posloupnost při vzniku a.s.   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
7. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.)   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
8. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.)   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
9. Snížení základního kapitálu s.r.o.   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
10. Snížení základního kapitálu a.s.   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
11. Nabývací cena podílu pro daňové účely   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
12. Daňové souvislosti majetku nabytého vkladem nebo přeměnou včetně včlenění majetku do jiných subjektů – přejímající poplatník   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
13. Cenné papíry a podíly   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
14. Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
15. Neuhrazené pohledávky ze sankcí - smluvní pokuty   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
16a. Problematika insolvenčního zákona - základní termíny   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
16b. Problematika insolvenčního zákona - Konkurz   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
16c. Problematika insolvenčního zákona - Reorganizace   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
17. Rekapitulace – den uskutečnění zdanitelného plnění u nepeněžitého vkladu a přechod vlastnického práva u vkladu   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
18. Rozdíl mezi opčními listy a právem opce   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
19. Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
20. Kategorizace účetních jednotek v návaznosti na rozsah účetní závěrky   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
21. Nepodnikatelské subjekty - zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
22. Tvorba a používání opravných položek "starý a nový režim tvorby opravných položek"   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
23. Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
24. Poskytování bezúplatného plnění (darů) – odčitatelná položka   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023
25. Veřejně prospěšný poplatník   2023Ing. Pěva Čouková 01.01.2023

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :