PODNIKATELSKÁ KONFERENCE 2021 – VOLNÁ MÍSTA V BOHUŇOVICÍCH: 4. – PRÁVĚ SI OBJEDNALI 3 LIDÉ.

Přehledy

ARCHÍV

POROVNÁNÍ1. PROVÁZÁNÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH

Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021

2. BĚŽNÝ REŽIM - TUZEMSKO

2.1. Kontrolní hlášení A.4. a A.5. - Daňové přiznání ř. 1 a 2 - uskut. zd. plnění a přijaté úplaty § 44   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
2.2. Kontrolní hlášení - B.2. a B.3. - Daňové přiznání ř. 40 a 41 - přijatá zd. plnění a poskytnuté úplaty § 73 a § 44   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021

3. REVERSE CHARGE - TUZEMSKO

3.1. Přehledná tabulka přenesení daňové povinnosti § 92a - 92g ZDPH   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
3.2. Kontrolní hlášení - A.1. - Daňové přiznání ř. 25 - uskutečněná zd. plnění § 92a   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
3.3. Kontrolní hlášení B.1. - Daňové přiznání ř. 10 a 11 - přijatá zd. plnění § 92a   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021

4. REVERSE CHARGE - JČS

4.1. Přiznání k DPH - pořízení zboží plátcem od osoby reg. v JČS - (ř.3,4,43,44) - vč. kontrolního hlášení   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
4.2. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neus. v tuz. z JČS - (ř.5,6,43,44) - vč. kontrolního hlášení   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
4.3. Přiznání k DPH - dodání zboží plátcem os. reg. k dani z JČS, jež bylo odesl./přeprav. - (ř.20)   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
4.4. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS - (ř.21) - vč. souhrnného hlášení   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
4.5. Kontrolní hlášení - A.2. - Daňové přiznání ř. 3,4,5,6,9,12,13 - povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021

5. REVERSE CHARGE - TŘETÍ ZEMĚ

5.1. Přiznání k DPH - dovoz zboží plátcem - (ř.7, 8, 43, 44)   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
5.2. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od os. neus. v tuz. ze 3. země (ř.12,13,43,44) - vč. Kontrolního hlášení   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
5.3. Přiznání k DPH - vývoz zboží plátcem, které je odesláno/přepraveno z tuzemska - (ř.22)   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
5.4. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani do 3.země s místem plnění ve 3.zemi - (ř.26)   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020

6. ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

Kontrolní hlášení A.3. - Daňové přiznání část řádku č. 26 - uskutečněná plnění zvl. režim inv. zlato § 101c   2021Ing. Pěva Čouková 01.12.0021

7. VÝVOJ SAZEB Z PŘIDANÉ HODNOTY, LIMIT OBRATU PRO PLÁTCE DPH

Vývoj sazeb z přidané hodnoty, limit obratu pro plátce DPH   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
1. Účetnictví podle Českých účetních standardů   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
2a. Uspořádání a označování položek rozvahy   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
2b. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
2c. Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztrát - účelové členění   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
2d. Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
2l. Pokuty - správní delikty podle zákona o účetnictví   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
3. Účetní jednotky po novele zákona o účetnictví   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
4. Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
5. Časová posloupnost při vzniku s.r.o.   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
6. Časová posloupnost při vzniku a.s.   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
7. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.)   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
8. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.)   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
9. Snížení základního kapitálu s.r.o.   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
10. Snížení základního kapitálu a.s.   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
11. Nabývací cena podílu pro daňové účely   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
12. Daňové souvislosti vloženého majetku   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
13. Cenné papíry a podíly   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
14. Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
15. Neuhrazené pohledávky ze sankcí - smluvní pokuty   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
16a. Problematika insolvenčního zákona - základní termíny   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
16b. Problematika insolvenčního zákona - Konkurz   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
16c. Problematika insolvenčního zákona - Reorganizace   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
17. Rekapitulace – den uskutečnění zdanitelného plnění u nepeněžitého vkladu a přechod vlastnického práva u vkladu   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
18. Rozdíl mezi opčními listy a právem opce   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
19. Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
20. Kategorizace účetních jednotek v návaznosti na rozsah účetní závěrky   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
21. Nepodnikatelské subjekty - zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
22. Tvorba a používání opravných položek "starý a nový režim tvorby opravných položek"   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
23. Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
24. Poskytování bezúplatného plnění (darů) – odčitatelná položka   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021
25. Veřejně prospěšný poplatník   2021Ing. Pěva Čouková 01.01.2021

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :