PRE-§061-001 - Přeměny – porovnání s vkladem a prodejem obchodního závodu

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

 • PRE-§061-001 - 2014 - full (PDF, 62.8 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

11.8.2014 14:22

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: PŘEMĚNY – porovnání s vkladem a prodejem podniku

PLATÍ pro rok 2014

Příklad na účetnictví podle právního stavu k 1. 1. 2014

Společnost ABC s.r.o. (dále jen „ABC“) provozuje základní školu. Společnost DEF s.r.o. (dále jen „DEF“) provozuje víceleté gymnázium. Obě společnosti mají účetní období hospodářský rok začínající k 1. dni měsíce září.

Obě společnosti mají jediného společníka pana Lakomého. Pan Lakomý uvažuje o spojení provozu obou školních zařízení pod jednu právní subjektivitu a to DEF k 1. 9. 2014

Pan Lakomý požádal svého daňového poradce o vymodelování různých variant řešení z účetního pohledu k 1. 9. 2014

Obchodní, právní, daňový a jiný pohled se řešit nebude. V modelech se neuvažuje o splatné ani o odložené dani.

Jako možné varianty řešení nabízíte panu Lakomému:

 

1. varianta

Prodej obchodního závodu společnosti ABC společnosti DEF v modelu s účinností k 1. 9. 2014. Kupní cena 3 000 000 Kč.

 

2. varianta

Vklad obchodního závodu společnosti ABC jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti DEF v modelu s účinností k 1. 9. 2014 zároveň s maximálním využitím zvýšení základního kapitálu.

 

3. varianta

Fúze sloučením společností ABC a DEF (zánik ABC, právní nástupce DEF, v rámci fúze maximální zvýšení základního kapitálu MAXI), v modelu rozhodný den 1. 9. 2014.

 

Pro účely vyhotovení modelů variant jsme požádali o podklady a máme k dispozici následující informace.

 • Rozvahu ABC k 31. 8. 2014, při sestavení není zvažována realizace žádné z výše uvedených variant, jedná se o výkaz, který je součástí řádné účetní závěrky
 • Položkové ocenění znalcem aktiv a pasiv společnosti ABC k 31. 8. 2014.
 • Ocenění jmění stanovené znalcem společnosti ABC k 31. 8. 2014.
 • Rozvahu DEF k 31. 8. 2014, při sestavení není zvažována realizace žádné z výše uvedených variant, jedná se o výkaz, který je součástí řádné účetní závěrky.
 • Položkové ocenění znalcem aktiv a pasiv společnosti DEF k 31. 8. 2014.
 • Ocenění jmění stanovené znalcem společnosti DEF k 31. 8. 2014.

 

ABC má pohledávku 100 tis. Kč vůči DEF a DEF má pohledávku 300 tis. Kč vůči ABC k 31. 8. 2014. Rozvahové hodnoty vzájemných pohledávek a závazků ABC a DEF jsou shodné a to i po jejich ocenění znalcem.

 

Úkol:

 1. Sestavte pro každou variantu hypotetickou rozvahu k 31. 8. 2014 společnosti ABC a společnosti DEF. Pokud zvolená varianta nemá vliv na výkaz, který jste obdrželi jako součást zadání, stačí uvést do výpočtového listu „beze změny výkaz jako v zadání“.
 1. Sestavte pro každou variantu hypotetickou rozvahu k 1. 9. 2014 společnosti ABC a společnosti DEF, která by zobrazovala stav společnosti těsně po provedené transakci. Pokud výkaz neexistuje, stačí uvést „výkaz neexistuje“. Výsledek hospodaření za minulý hospodářský rok uveďte jako součást nerozděleného zisku minulých let.
 1. Sestavte pro každou variantu hypotetický výkaz zisku a ztráty od 1. 9. 2013 do
  1. 9. 2014 (tj. zobrazující pouze dopad provedené transakce do nákladů a do výnosů) společnosti ABC a DEF. Pokud varianta nemá dopad do výkazu zisku a ztráty nebo výkaz neexistuje, stačí uvést „nemá dopad do výkazu zisku a ztráty“ nebo „výkaz neexistuje“.

 

Pokud je možné při vykázání variant vykázat goodwill nebo oceňovací rozdíl vždy vykažte goodwill....

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace