PRE-§060-001 - PŘEMĚNY – porovnání s vkladem a prodejem podniku

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

 • PRE §60-001 řešení (PDF, 71.8 kB)

Stáhni prázdný

 • PRE §60-001 zadání (PDF, 50.9 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

26.8.2013 15:01

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: PŘEMĚNY – porovnání s vkladem a prodejem podniku

PLATÍ pro rok 2013

Společnost ABC s.r.o. (dále jen „ABC“) provozuje základní školu. Společnost DEF s.r.o. (dále jen „DEF“) provozuje víceleté gymnázium. Obě společnosti mají účetní období hospodářský rok začínající k 1. dni měsíce září.

 

Obě společnosti mají jediného společníka pana Lakomého. Pan Lakomý uvažuje o spojení provozu obou školních zařízení pod jednu právní subjektivitu a to DEF k 1. 9. 2012

 

Pan Lakomý požádal svého daňového poradce o vymodelování různých variant řešení z účetního pohledu k 1. 9. 2012

 

Obchodní, právní, daňový a jiný pohled se řešit nebude. V modelech se neuvažuje o splatné ani o odložené dani.

 

Jako možné varianty řešení nabízíte panu Lakomému:

 

1. varianta

Prodej podniku společnosti ABC společnosti DEF v modelu s účinností k 1. 9. 2012. Kupní cena 3 000 000 Kč.

 

2. varianta

Vklad podniku společnosti ABC jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu DEF v modelu s účinností k 1. 9. 2012 zároveň s maximálním využitím zvýšení základního kapitálu.

 

3. varianta

Fúze sloučením společností ABC a DEF (zánik ABC, právní nástupce DEF, v rámci fúze maximální zvýšení základního kapitálu MAXI), v modelu rozhodný den 1. 9. 2012.

 

Pro účely vyhotovení modelů variant jsme požádali a máme k dispozici následující informace.

 

 • Rozvahu ABC k 31. 8. 2012, při sestavení není zvažována realizace žádné z výše uvedených variant, jedná se o výkaz, který je součástí řádné účetní závěrky
 • Položkové ocenění znalcem aktiv a pasiv společnosti ABC k 31. 8. 2012.
 • Ocenění jmění stanovené znalcem společnosti ABC k 31. 8. 2012
 • Rozvahu DEF k 31. 8. 2012, při sestavení není zvažována realizace žádné z výše uvedených variant, jedná se o výkaz, který je součástí řádné účetní závěrky.
 • Položkové ocenění znalcem aktiv a pasiv společnosti DEF k 31. 8. 2012.
 • Ocenění jmění stanovené znalcem společnosti DEF k 31. 8. 2012

 

ABC má pohledávku 100 tis. Kč vůči DEF a DEF má pohledávku 300 tis. Kč vůči ABC k 31.8. 2012. Rozvahové hodnoty vzájemných pohledávek a závazků ABC a DEF jsou shodné a to i po jejich ocenění znalcem.


 

Úkol:

 1. Sestavte pro každou variantu hypotetickou rozvahu k 31. 8. 2012 společnosti ABC a společnosti DEF. Pokud zvolená varianta nemá vliv na výkaz, který jste obdrželi jako součást zadání, stačí uvést do výpočtového listu „beze změny výkaz jako v zadání“.

 

 1. Sestavte pro každou variantu hypotetický výkaz zisků a ztráty od 1. 9. 2011 do
  1. 9. 2012 (tj. zobrazující pouze dopad provedené transakce do nákladů a do výnosů) společnosti ABC a DEF. Pokud varianta nemá dopad do výkazů zisků a ztráty nebo výkaz neexistuje, stačí uvést „nemá dopad do výkazu zisků a ztráty“ nebo „výkaz neexistuje“.

 

 1. Sestavte pro každou variantu hypotetickou rozvahu k 1. 9. 2012 společnosti ABC a společnosti DEF, která by zobrazovala stav společnosti těsně po provedené transakci. Pokud výkaz neexistuje, stačí uvést „výkaz neexistuje“. Výsledek hospodaření za minulý hospodářský rok uveďte jako součást nerozděleného zisku minulých let.

 

Pokud je možné při vykázání variant vykázat goodwill nebo oceňovací rozdíl vždy vykažte goodwill.

 

Rozvaha k 31. 8. 2012 – ABC

AKTIVA

 

PASIVA

 

Text

částka v tis. Kč

Text

částka v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

250

Základní kapitál

500

Dlouhodobý hmotný majetek

600

Zákonný rezervní fond

50

Zásoby

250

Nerozdělený zisk minulých let

100

Peníze

100

Výsledek hospodaření

350

Pohledávky

(z toho 100 DEF)

400

Vlastní kapitál

1 000

 

 

Závazky

(z toho 300 DEF)

600

 

1 600

 

1 600

  ...

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace