PRE-§243-003 - PŘEMĚNY - Rozdělení společnosti se vznikem jedné nové společnosti II.

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • PRE §243-003 (PDF, 156.2 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

26.8.2013 15:06

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: PŘEMĚNY - Rozdělení společnosti se vznikem jedné nové společnosti II.

PLATÍ pro rok 2013

Připravujeme rozdělení odštěpením společnosti FRANTA s.r.o. se vznikem jedné nové společnosti FRANTA REAL s.r.o.

 

Důvody:

Důvodem pro odštěpení je zejména zabezpečení nemovitostí do samostatné společnosti. Nemovitosti budou nadále užívány společností FRANTA, která si je bude od nově vzniklé společnosti pronajímat. Je to jeden z velmi častých důvodů rozdělení odštěpením.

Hodnota nájmu bude v rámci posudku jmění vyjádřena v Projektu přeměny (praktické).

Rozhodný den 1. 1. 2012.

Den zápisu do obchodního rejstříku 31. 8. 2012

Hodnoty jsou v tisících Kč.

 

Konečná rozvaha FRANTA s.r.o. ve formě řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011

Konečná rozvaha k 31. 12. 2011 společnosti FRANTA

Aktiva – netto

tis. Kč

Pasiva

tis. Kč

Dlouhodobý majetek

11 000

Základní kapitál       

1 000

Rezervní fond

100

Kapitálové fondy

5 900

Oběžná aktiva      

30 000

Zisky minulých let

19 000

Výsledek hospodaření běžného období

3 000

Vlastní kapitál

29 000

Z toho odložená daňová pohledávka

2 000

Cizí zdroje – závazky

13 000

Časové rozlišení

2 000

Časové rozlišení

1 000

Celkem       

43 000

Celkem           

43 000

Konečná rozvaha FRANTA s.r.o. k 31. 12. 2011 – část, která nepřechází na novou společnost

Konečná rozvaha společnosti FRANTA k 31. 12. 2011 – nepřecházející část                                                                                               NEOCENĚNÁ

Aktiva – netto

tis. Kč

Pasiva

tis. Kč

Dlouhodobý majetek

(11 000 – 3 600)

7 400

Základní kapitál       

1 000

Rezervní fond

100

Kapitálové fondy

5 900

Oběžná aktiva  

(30 000 – 2 000)   

28 000

Zisky minulých let (19 000 – 4 700)

14 300

Výsledek hospodaření běžného období

3 000

Vlastní kapitál (29 000 – 4 700)

24 300

Z toho o odložená daňová pohledávka celá

0

Cizí zdroje – závazky (13 000 – 1 000)

12 000

Časové rozlišení (2 000 – 100)

1  900

Časové rozlišení

1 000

Celkem       

37 300

Celkem           

37 300

 

Konečná rozvaha FRANTA s.r.o. k 31. 12. 2011 – část, která přechází na novou společnost

Konečná rozvaha společnosti FRANTA  - k 31. 12. 2011  - přecházející část

Varianta GOODWILL                                                                                                                                                           OCENĚNÁ

Aktiva

MD

Znalec

Individuální ocenění

Pasiva

DAL

Znalec

Návrh vlastního kapitálu

Dlouhodobý majetek

Pozemek 600 přeceněn na 2 900

Stavby 3000  přecenění na 5 000

3 600

7 900

Základní kapitál

x

 

2 000

 

 

 

 

Oběžná aktiva – odložená daň

2 000

2 000

418 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

 

5 300

0

Z toho odložená daňová pohledávka

2 000

2 000

Kapitálové fondy

 

 

3 800

Časové rozlišení

100

100

Rezervní fond

 

 

200

Nerozdělené zisky

 4 700

4 700

4 000

Goodwill

7 900+2 000+100= 10 000

10 000- (10 000 – 1 000)

= 1 000

 

1 000

Vlastní kapitál celkem

4 700

10 000

Ocenění jmění

10 000

Cizí zdroje – závazky

Dlouhodobý bankovní úvěr

1 000

1 000

1 000

Celkem       

5 700

11  000

Celkem

5 700

11 000

11 000

Individuální ocenění podle posudku znalce činí 9 000 Kč (10 000 – 1 000)

Účtování u rozdělované společnosti FRANTA s.r.o. k rozhodnému dni 1.  1.  2012...

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace