PRE-§060-004 - PŘEMĚNY - Sloučení kapitálově propojených společností – složitější verze

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • PRE §60-004 řešení (PDF, 66.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

26.8.2013 15:02

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: PŘEMĚNY - Sloučení kapitálově propojených společností (složitější verze)

PLATÍ pro rok 2013

Připravujeme sloučení dvou společností Alfa a Beta. Společnost Alfa – akciová společnost – je vlastněna jediným vlastníkem – fyzickou osobou panem Josefem. Společnost Beta – s ručením omezeným –  je částečně vlastněna společností Alfa (40% podíl na základním kapitálu) a částečně panem Petrem. Společnosti jsou tedy kapitálově propojené.

 

Dále společnosti evidují vzájemné pohledávky a závazky a to:

  • společnost Alfa eviduje pohledávku z titulu úvěru za společností Beta, která byla pořízena za pořizovací cenu 40 000, její nominální hodnota je 100 000,
  • společnost Beta eviduje pohledávku z prodeje zboží ve výši 15 000 za společností Alfa.

 

Zanikající společností bude  společnost Beta, nástupnickou společností je Alfa, která musí emitovat nové akcie pro pana Petra jako stávajícího společníka společnosti Beta. Pro informaci pro společníky byly oceněny znaleckými posudky obě společnosti, podíly na základním kapitálu pak byly mezi společníky dohodnuty bez ohledu na výši ocenění.

 

Roční účetní závěrka – Společnost Alfa - NÁSTUPNICKÁ

Aktiva

Pasiva

Finanční investice na Beta

40 000

Základní kapitál  

100 000

Zboží

60 000

Rezervní fond

10 000

Pohledávky

10 000

Neuhrazená ztráta

–40 000

Pohledávka za Beta

40 000

Vlastní kapitál

70 000

Peníze

10 000

Závazky

(z toho 15 Beta)

90 000

Celkem

160 000

Celkem

160 000

 

Roční účetní závěrka – Společnost Beta - ZANIKAJÍCÍ

 

4Aktiva

Pasiva

 

Budova

120 000

Základní kapitál  

 60 000

z toho

40 % - Alfa

60 % - pan Petr

Pozemek

20 000

Rezervní fond

  5 000

 

Peníze

10 000

Nerozdělený zisk

 35 000

 

Pohledávka za Alfa

15 000

Vlastní kapitál

100 000

 

Akcie Delta (35 % podíl)

35 000

Úvěr (vůči Alfa)

100 000

 

Celkem

200 000

Celkem

200 000

 

 

Znalecké ocenění jmění Alfa

Znalecké ocenění jmění  Beta

 

Majetek                                  

200 000

Majetek                                 

250 000

 

Závazky                                    

90 000

Závazky                                 

100 000

 

Čistý obchodní majetek         

110 000

Čistý obchodní majetek       

150 000

z toho

40 % - Alfa (60)

60 % - pan Petr (90)

 

Nominální hodnota emitovaných akcií pro pana Petra bylo dohodou stanovena na částku ve výši 50 000. Zaúčtování přecenění na reálné hodnoty majetku však proběhne pouze v zanikající společnosti Beta. Tato společnost se dále rozhodla provést individuální přecenění jednotlivých položek majetku s vyčíslením goodwillu.  Pro toto zaúčtování použije individuální ocenění majetku znaleckým posudkem, který obsahuji i nezaúčtovaný hmotný a nehmotný majetek.

 

Aktiva

Účetní hodnota

Individuální znalecké ocenění

Rozdíl

Budova

120 000

140 000

20 000

Pozemek

20 000

25 000

5 000

Peníze

10 000

10 000

0

Pohledávka za Alfa

15 000

15 000

0

Akcie Delta (35% podíl)

35 000

50 000

15 000

Hmotný majetek po leasingu

0

2 000

2 000

Goodwill

0

8 000

8 000

Celkem

200 000

250 000

50 000

 

Pro zaúčtování přecenění akcií na společnosti Delta budou použity následující analytické účty:

  • 061/1-Pořizovací cena akcií,
  • 061/2-Přecenění ekvivalencí.

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace