PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

Příklad č. 1 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

 • Příklad DPFO-001 (PDF, 133.1 kB)

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

23.3.2018 09:22

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.
Posíláme Vám aktuální příklad č. 1 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob od kolegyně Zuzany Rylové platný pro rok 2018.

PLATÍ pro rok 2018

Možná právě teď doděláváte přiznání za rok 2017 pro svoje klienty nebo kamarády fyzické osoby. Věřím, že Vám příklad může usnadnit cestu. Jedinou změnou k roku 2017 je, že daňové zvýhodnění za rok 2017 se nepočítá z roční částky 15 204 Kč (2018), ale z částky 13 404 Kč (2017).

Protrénujete si:
- škody na vlastním majetku
- škody na cizím majetku
- leasing
- postoupení pohledávky vlastní, nakoupené i ze zápůjčky
- auto používané pro podnikání i soukromou potřebu

Nepřehlédněte, zejména pokud jdete na zkoušky daňových poradců.
Obsahuje i vysvětlivky ode mne.

P.

 


 

V příkladu není počítáno s DPH, není-li DPH výslovně zmíněno. U příjmů a výdajů z podnikání je příklad zpracován pro neúčetní jednotky (daňová evidence, paušální výdaje). U příjmů a výdajů v cizí měně jsou částky uvedeny již po přepočtu platným kurzem (jednotný, kurz ČNB) na českou měnu.

Pan Rybička je ženatý a žije v domácnosti s manželkou Pavlou a 2 dětmi. Dcera Eliška (20 let) studuje střední školu a v roce 2015 ji byla přiznána invalidita 3. stupně. Syn Marek (18 let) úspěšně odmaturoval dne 20. 5. 2018 a od 15. 8. 2018 je zaměstnancem v pracovním poměru s hrubou měsíční mzdou 12 000 Kč. Do nástupu do zaměstnání neuplatnil nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Manželka Pavla pracuje občas na dohody o provedení práce a v roce 2018 vydělala hrubou částku ve výši 62 000 Kč. Z prostředků na termínovaném vkladu, který je veden na její jméno, ji plynuly úroky, na účet ji byla připsána částka 994,50 Kč. Dále ji plynul příjem z  důvodu péče o invalidní dceru ve výši 8 000 Kč měsíčně. V roce 2018 obdržela dary v hodnotě 5 000 Kč.

V roce 2018 pan Rybička uhradil penzijní připojištění se státním příspěvkem, ve výši 24 000 Kč, fyzické osobě – mladému sportovci věnoval částku 10 000 Kč a bezplatně daroval krev.

Pan Rybička podniká od roku 2006 a vede po celou dobu daňovou evidenci. Za rok 2012 vykázal ztrátu ve výši 800 000,- Kč. Z této ztráty do konce roku 2017 jako odčitatelnou položku uplatnil 750 000 Kč. Za rok 2013 vykázal ztrátu ve výši 80 000 Kč, kterou dosud neuplatnil.

V roce 2018 měl zdanitelné příjmy z podnikání ve výši 5 400 000 Kč a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení vynaložil ve výši 4 680 000 Kč. Není-li v textu uvedeno jinak, ve výdajích jsou již zahrnuty odpisy majetku.

Kromě těchto příjmů a výdajů je třeba zohlednit ještě následující skutečnosti:

 1. Dne 19. 3. 2014 uzavřel smlouvu o finančním leasingu osobního automobilu, předávací protokol je ze dne 7. 4. 2014. Úplatu z leasingu uplatňoval s přesností na měsíce. Ze smlouvy vyplývají následující skutečnosti:
 • doba leasingu je 55 měsíců (pravidelné měsíční splátky),
 • kupní cena po skončení leasingu je 100 Kč,
 • u leasingové společnosti je evidována vstupní cena ve výši 825 000 Kč,
 • celková cena leasingu činí 907 500 Kč,
 • první zvýšená splátka činila 137 500 Kč a byla zaplacena dne 7. 4. 2014.

V roce 2018 byly všechny splátky i kupní cena zaplaceny v termínu.

 1. Dne 12. 12. 2017 postoupil za částku 210 000 Kč vlastní pohledávku z roku 2015, jejíž jmenovitá hodnota byla 242 000 Kč (včetně DPH 42 000 Kč). Tuto částku obdržel na svůj podnikatelský účet ve dvou splátkách, a sice 110 000 Kč dne
  15. 12. 2017 a 100 000 Kč dne 18. 2. 2018.
 2. Dne 18. 11. 2018 nakoupil pohledávku za společností ALFA o jmenovité hodnotě 363 000 Kč (včetně 21 % DPH) za částku 300 000 Kč. Dne 16. 12. 2018 postoupil tuto pohledávku za částku 330 000 Kč společnosti BETA. Tuto částku obdržel na svůj účet 5. 1. 2019.
 3. Dne 25. 1. 2018 koupil pohledávku (z titulu poskytnuté zápůjčky) za společností GAMA ve jmenovité hodnotě 250 000 Kč za částku 200 000 Kč (eviduje v obchodním majetku). Pan Rybička měl vůči této společnosti splatný dluh z titulu pořízení nehmotného majetku ve výši 260 000 Kč. Dne 15. 2. 2018 došlo k vzájemnému zápočtu pohledávky s dluhem. Pan Rybička zbytek dluhu v roce 2018 uhradil.
 4. Dne 25. 3. 2018 z vlastní viny havaroval s osobním autem (SPZ 2A3 1111, obchodní majetek). Oprava auta stála 125 000 Kč a byla panem Rybičkou uhrazena dne 2. 4. 2018. Pojišťovna mu uhradila dne 15. 4. 2018 škodu ve výši 115 000 Kč
  (10 000 Kč byla tzv. spoluúčast).
 5. Dne 15. 4. 2017 uzavřel s basketbalovým klubem smlouvu o poskytování reklamy v období od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2018. Celkovou dohodnutou částku za tuto reklamu ve výši 130 000 Kč zaplatil podnikatel při podpisu smlouvy dne 15. 4. 2017.
 6. Dne 16. 5. 2018 jeho zaměstnanec při pracovní cestě havaroval s automobilem SPZ 2A3 1112, obchodní majetek. Vozidlo bylo pořízeno v roce 2014, pořizovací cena byla 400 000 Kč, po celou dobu bylo rovnoměrně odpisováno, odpisy byly uplatněny v maximálně možné míře. Havárie byla způsobena technickou závadou brzdového systému. Rozsah vzniklé škody a celkový stav automobilu už byl takový, že pan Rybička automobil vyřadil z obchodního majetku. Vozidlo nebylo pojištěno.
 7. Na období od 20. 5. 2018 do 16. 9. 2018 měl formou operativního nájmu pronajaté vozidlo. Při jeho vrácení se zjistilo, že vozidlo je poškozeno. Vlastník vozidla auto nechal opravit a škodu ve výši 22 000 Kč vyúčtoval panu Rybičkovi, který škodu uznal a zaplatil nájemné za uvedenou dobu ve výši 48 000 Kč a škodu ve výši 22 000 Kč. Pan Rybička není pro takové situace pojištěný.
 8. V roce 2017 mu bylo ze skladu odcizeno zboží v pořizovací ceně 80 000 Kč. Zboží bylo částečně (60 000 Kč) zaplaceno formou zálohy již v roce 2016, zbylý dluh (20 000 Kč) byl uhrazen v roce 2018. Pojišťovna v roce 2017 přiznala a v roce 2018 vyplatila pojistnou náhradu ve výši 70 000 Kč. Pachatel krádeže je Policii ČR znám.
 9. V prosinci roku 2018 uspořádal propagační akci, na které prezentoval své zboží. Kromě výdajů za nájem místností ve výši 25 000 Kč a tisk propagačních materiálů ve výši 45 000 Kč vynaložil v souvislosti s touto akcí také částku 50 000 Kč za pohoštění pozvaných obchodních partnerů a dále zaplatil za doprovodný zábavný program 40 000 Kč.
 10. K datu 31. 12. 2018 za společností DELTA evidoval dluh 40 měsíců po splatnosti ve výši 150 000 Kč z titulu pořízení akcií (obchodní majetek). Akcie byly prodány v roce 2017 a jejich nabývací cena byla v plné výši uplatněna ve výdajích.
 11. V roce 2010 koupil pozemek na stavbu chaty (není v obchodním majetku). Stavbu chaty realizoval (dokončil) v roce 2014. Chata i pozemek jsou v SJM. V roce 2018 se rozhodl chatu i s pozemkem prodat za částku 1 500 000 Kč. Výdaje na pozemek činily 150 000 Kč, výdaje na výstavbu chaty 980 000 Kč. Znalec ohodnotil pro účely prodeje pozemek na částku 200 000 Kč a chatu na částku 1 200 000 Kč.
 12. V roce 2018 zdědil činžovní dům a pokračoval v pronajímání bytů (majetek v osobním vlastnictví, není v obchodním majetku). Celkové příjmy z nájmu činily 440 000 Kč, výdaje (v souladu s § 24 ZDP) činily 130 000 Kč.
 13. V obchodním majetku má vozidlo SPZ 2A3 1115, které používá jak k podnikání, tak soukromě, a to v poměru 40 % k podnikání a 60 % soukromě. K podnikání bylo vozidlo používáno po celý rok 2018. Výdaje na PHM a parkovné činily 36 000 Kč, ostatní výdaje na vozidlo činily 196 000 Kč. Tyto výdaje jsou zahrnuty v celkových výdajích. Je-li to možné a výhodné, chce uplatnit výdajový paušál (pouze na toto vozidlo). Podnikatel má v majetku celkem 5 vozidel.
 14. Na úrocích z BÚ (pro podnikání) obdržel v roce 2018 částku 12 Kč, na úrocích ze stavebního spoření obdržel částku 2 000 Kč a na úrocích ze sporožirového (soukromého) účtu obdržel částku 90 Kč, na úrocích z prodlení obdržel částku 20 000 Kč a na smluvních pokutách částku 15 000 Kč.

 

Úkolem je sestavit podklady pro vyplnění daňového přiznání a vypočítat daňovou povinnost. Při výpočtu daňové povinnosti pana Rybičky zohledněte všechny nezdanitelné částky, odčitatelné položky a slevy na dani, které mohou být uplatněny. Při výpočtu částky zaokrouhlete na Kč.

...

 

Ing. Zuzana Rylová

březen 2018

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :