DPP-§038-001 - Příklad na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • DPP 001 řešení (PDF, 115.1 kB)

Stáhni prázdný

  • DPP 001 zadání (PDF, 99.7 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Nepřehlédněte! 20.3.2013 13:13

Ing. Ivana Pilařová

PLATÍ pro rok 2013

Společnost UP, s. r. o., vznikla v roce 2006 a je vlastněna dvěma společníky – fyzickými osobami – v poměru 10 % a 90 %. Zabývá se obchodní činností – maloobchodním prodejem sportovního vybavení, pronájmem nebytových prostor a ekonomickým poradenstvím. Od roku 2011 otevřela vývojovou kancelář, kde vyvíjí na zakázku nové materiály pro výrobu funkčního sportovního oblečení a lezeckých lan. Nejvyšší příjmy byly dosaženy z maloobchodního prodeje.

Místní příslušnost společnosti je od 1. 1. 2013 na Finančním úřadu pro liberecký kraj, územním pracovištěm je Jablonec nad Nisou.

UP, s. r. o., od roku 2010 nepřetržitě vlastní 50 % akcií společnosti DIANA, a. s., a 100% obchodní podíl ve společnosti DARA, s. r. o. V roce 2012 společnost UP, s. r. o., ukončila dohodou účast v české dceřiné společnosti DARA, s. r. o., a obdržela vypořádací podíl (viz bod 8.).

Veškeré zaměstnanecké benefity, které UP, s. r. o., svým zaměstnancům poskytuje, jsou sjednány ve speciálních smlouvách o poskytování těchto benefitů.

Společnost podléhá povinnému auditu, nezplnomocnila daňového poradce ve věci podání daňového přiznání, daňové přiznání sestavuje a podepisuje ekonomický ředitel ing. Václav Balatka, jednatel společnosti. Společnost není propojena se zahraničními osobami. Společnost má dozorčí radu se třemi členy a jediného jednatele.

Účetnictví společnosti je zcela dokončené, jedinou nezaúčtovanou operací je výše daňové povinnosti z daňového přiznání. Účetní výsledek hospodaření před zdaněním jako rozdíl 6. a 5. účtové třídy nezahrnující daň z příjmů právnických osob činí 10 518 670 Kč. Účetnictví roku 2012 se již nebude měnit, případné chyby, které budou zjištěny při sestavování základu daně, budou daňově zohledněny v roce 2012, z účetního pohledu budou opraveny v účetním období roku 2013, přičemž společnost dle platných účetních předpisů použije opravu nákladů a výnosů minulých let přes vlastní kapitál – účet 426 -  Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Celkový obrat společnosti činí 315 216 718 Kč, nejvyšší příjmy jsou z obchodní činnosti. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 99. Celkové účetní odpisy drobného majetku činí 127 377 Kč (na řádku 12 tabulky B). Celkové daňové odpisy činí 900 780 Kč, z toho 140 000 Kč v 5. skupině, 50 000 Kč v 6. skupině, 445 000 Kč v 1. skupině, 155 000 ve 2. skupině; 110 780 Kč činí odpisy nehmotného majetku, který byl zařazen do užívání v roce 2011. Údaje k zákonným opravným položkám k pohledávkám:

Stav pohledávek, ke kterým lze tvořit zákonné OP (bez konkursních) podle § 8a ZoR 

2 988 244 Kč 

Tvorba OP podle § 8a v roce 2012 k těmto pohledávkám 

377 000 Kč 

Rozpuštění OP podle § 8a v roce 2012 k těmto pohledávkám 

113 000 Kč 

Stav OP k těmto pohledávkám k rozvahovému dni 

199 500 Kč 

Tvorba OP podle § 8c ZoR v roce 2012 

333 090 Kč 

Stav OP podle § 8c ZoR k rozvahovému dni 

333 090 Kč 

Daňově účinný odpis pohledávek (§ 24 odst. 2 písm. y) ZDP) k rozvahovému dni 

193 000 Kč 

Úkolem daňového odborníka je sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012 společnosti UP, s. r. o.

 

Další daňové skutečnosti

Při sestavování základu daně a výpočtu daňové povinnosti vyšly najevo následující skutečnosti:

  1. V nákladech společnosti jsou zaúčtovány následující operace:

1.1 

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců 

148 000 Kč 

1.2 

Faktura za spotřebu elektřiny za rok 2011 (v roce 2011 nebyla omylem vytvořena dohadná položka, do roku 2012 bylo účtováno do nákladů na účet 502) 

15 000 Kč 

1.3 

Pronájem obrazu (uměleckého díla) do zasedací místnosti společnosti za rok 2012 

48 000 Kč 

1.4 

Odvod za porušení povinnosti zaměstnávat zákonem určený podíl osob se zdravotním postižením, částka byla zaúčtována souvztažností 538/383 

198 000 Kč 

1.5 

Odpis pohledávky z důvodu vstupu dlužníka do likvidace, pohledávka není kryta zákonnými opravnými položkami 

35 000 Kč 

1.6 

Nákup pitné vody v barelech pro zaměstnance 

50 900 Kč 

  1. Společnost v roce 2012 prodala opotřebovanou, nepotřebnou, daňově zcela odepsanou výrobní linku za cenu 250 000 Kč. Účetní zůstatková cena linky ke dni prodeje činila 973 000 Kč.
  2. Společnost má rozdílné účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku vymezeného ZDP – účetní odpisy činí 1 501 876 Kč, daňové odpisy 1 118 096 Kč. Údaje zahrnují i odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který není hmotným majetkem (tj. odpisy jsou uvedeny na řádku 12 tabulky B daňového přiznání).
  3. Společnost prodala nákladní automobil, jehož daňová zůstatková cena po uplatněných polovičních odpisech činila 462 500 Kč, účetní zůstatková cena byla zaúčtována na účet 541 ve výši 433 511 Kč.
  4. V roce 2012 byl společnosti věřitelem po dlouhých jednáních ...
čekejte prosím ...
Hodnocení: 5.0/5 (1 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :