PŘISPĚLI JSME 88321 Kč – DĚKUJEME...

Příklad výpočtu měsíčních daňových záloh a provedení ročního zúčtování u zaměstnance s jediným zaměstnavatelem v roce 2013

Autor Ing. Milan Lošťák 

19.2.2014 12:06

Ing. Milan Lošťák
V článku Vás Ing. Milan Lošťák provede na praktickém příkladu výpočtem měsíčních daňových záloh a provedením ročního zúčtování u zaměstnance, který měl v průběhu roku 2013 jediného zaměstnavatele.

PLATÍ pro rok 2014

Zdaňování v průběhu roku 2013

Zaměstnanec (není starobní důchodce) vyplnil a dne 24. 1. 2013 podepsal pro rok 2013 tiskopis Prohlášení. Uplatnil nárok na základní slevu podle § 35ba a daňové zvýhodnění na 1 nezletilé vyživované dítě v domácnosti podle § 35c. Dne 30. 11. 2013 se mu narodilo druhé dítě (změnu včas nahlásil zápisem do Prohlášení 3. 12. 2013). Nárok na daňové zvýhodnění na děti doložil jejich rodnými listy a potvrzením zaměstnavatele manželky, že je neuplatňuje ona (manželka je na mateřské dovolené, před kterou pobírala rodičovský příspěvek). V měsíci 04/2013 byl poplatník po operaci práce neschopen a tento stav trval až do začátku měsíce 06/2013, takže v měsíci 04/2013 měl nižší příjem a v měsíci 05/2013 neměl vůbec žádný zdanitelný příjem. Proto mu v měsících04 a05/2013 nevznikl nárok na výplatu daňového bonusu na vyživované dítě. Náhrada mzdy za prvních 21 dnů pracovní neschopnosti a dávky z nemocenského pojištění jsou od daně osvobozeny.

Příjmové poměry poplatníka vyplývají z dále uvedeného zjednodušeného mzdového listu.

 

Žádost o provedení ročního zúčtování

Poplatník v roce 2013 neměl jiného souběžného zaměstnavatele, který by z dosaženého příjmu ze závislé činnosti srazil zálohu na daň, ani neměl jiné zdanitelné příjmy (z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, ani jiné příjmy) v ročním úhrnu přes 6 000 Kč hrubého.Proto mohl zaměstnavatele (termín do 15.2.2014) na tiskopisu „Prohlášení“ požádat o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění, současně uplatnil a doložil nárok na nezdanitelné částky základu daně podle § 15 zákona: 2 x bezpříspěvkové dárcovství krve (dvě potvrzení transfůzní stanice = 2 x 2 000 Kč), úroky 5 230 Kč ze stavebního úvěru na pořízení bytu do vlastnictví (doložený úvěrovou smlouvou, výpisem z listu vlastnictví, potvrzením stavení spořitelny o zaplacených úrocích), odpočet příspěvků na penzijní připojištění zaplacených na rok 2013 ve výši 14 400 Kč (po snížení o částku 12 000 Kč pak odpočet činí 2 400 Kč (doložený smlouvou o penzijním připojištění a potvrzením penzijního fondu) a odpočet pojistného na soukromé životní pojištění zaplaceného v roce 2013 ve výši 4 260 Kč (předložena pojistka a potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném).Jako vyživovanou osobu dále uplatnil i manželku, jejíž vlastní započitatelný příjem v roce 2013 nepřesáhl částku 68 000 Kč.

 

Výsledek ročního zúčtování

Celkový přeplatek z ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2013 u poplatníka činí 15 321 Kč a skládá se z přeplatku na dani 1 997 Kč a doplatku na daňovém bonusu 13 324 Kč. Roční zúčtování za rok 2013 je plátce povinen provést nejpozději do 31. března 2014. Doplatek (přeplatek na dani a doplatek na daňovém bonusu) podle § 35d odst. 8 zákona plátce poplatníkovi vyplatí nejpozději se zúčtováním mzdy za březen2014 asníží o něho nejbližší odvod záloh. Pokud přeplatek nebo jeho část vyplatí z vlastních finančních prostředků a nemůže jej kompenzovat s odvody správci daně, může nejpozději do konce roku 2014 na předepsaném tiskopisu MFin 5246 požádat o jeho poukázání.

 

MZDOVÝ LIST ZÚČTOVANÝCH PŘÍJMŮ ROKU 2013 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

Hrubá mzda

13 245

14 100

15 725

2 401

0

14 304

13 599

21 315

16 002

14 116

19 608

25 631

170 046

Sociální pojistné zaměstnanec (6,5%)

861

917

1 023

157

0

930

884

1 386

1 041

918

1 275

1 667

11 059

Zdravotní pojistné zaměstnanec (4,5%)

597

635

708

109

0

644

612

960

721

636

883

1 154

7 659

Příjem pro ČM po odpočtu pojistného zaměstnance

11 787

12 548

13 994

2 135

0

12 730

12 103

18 969

14 240

12 562

17 450

22 810

151 328

Sociální pojistné zaměstnavatele (25%)

3 312

3 525

3 932

601

0

3 576

3 400

5 329

4 001

3 529

4 902

6 408

42 515

Zdravotní pojistné zaměstnavatele (9%)

1 192

1 269

1 415

216

0

1 288

1 224

1 918

1 440

1 270

1 765

2 307

15 304

Superhrubá mzda . základ daně

17 749

18 894

21 072

3 218

0

19 168

18 223

28 562

21 443

18 915

26 275

34 346

227 865

Zaokrouhlený ZD

17 800

18 900

21 100

3 300

0

19 200

18 300

28 600

21 500

19 000

26 300

34 400

228 400

Vypočtená záloha na daň 15%

2 670

2 835

3 165

495

0

2 880

2 745

4 290

3 225

2 850

3 945

5 160

34 260

Sleva na dani základní podle § 35ba

2 070

2 070

2 070

495

0

2 070

2 070

2 070

2 070

2 070

2 070

2 070

21 195

Záloha na daň po slevě podle § 35ba

600

765

1 095

0

0

810

675

2 220

1 155

780

1 875

3 090

13 065

Daňové zvýhodnění na děti

1 117

1 117

1 117

0

0

1 117

1 117

1 117

1 117

1 117

2 234

2 234

13 404

  • Z toho sleva na dani

600

765

1 095

0

0

810

675

1 117

1 117

780

1 875

2 234

11 068

  • Daňový bonus

517

352

(22)

0

0

307

442

0

0

337

359

0

2 314

Záloha na daň po slevách podle § 35ba a 35c a d

0

0

0

0

0

0

0

1 103

38

0

0

856

1 997

Čistá mzda

12 304

12 900

13 994

2 135

0

13 037

12 545

17 866

14 202

12 899

17 809

21 954

151 645

 

Zaměstnavatel provedl roční zúčtování za rok 2013 následovně:

 

1

Úhrn hrubých příjmů od všech plátců

170 046

2

Úhrn pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel (§ 6 odst. 13)

57 819

3

Základ daně od všech plátců  (superhrubá mzda)

227 865

4

 

 

Nezdanitelné částky § 15

hodnota darů

4 000

5

úroky z úvěru (úvěrů)

5 230

6

příspěvky na penzijní připojištění

2 400

7

pojistné na soukromé životní pojištění

4 260

8

členské příspěvky člena odborové organizace

0

9

úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

0

10

Nezdanitelné částky celkem

15 890

11

Základ daně snížený o nezdanitelné částky (zaokrouhlený na 100 dolů)

211 900

12

Vypočtená daň

31 785

13

 

 

Slevy na dani podle § 35ba odst. 1 zákona

 

a) na poplatníka

24 840

14

b) na manželku (manžela)

24 840

15

c) na invaliditu 1. nebo 2. stupně

0

16

d) na invaliditu 3. stupně

0

17

e) na průkaz ZTP/P

0

18

f) na studium poplatníka

0

19

Slevy na dani podle § 35ba celkem

49 680

20

Daň po slevě na dani podle § 35ba (částka musí být > nebo = 0)

0

21

Úhrn sražených záloh na dani (po slevě na dani)

1 997

22

Přeplatek + (ř. 21 > 20), Nedoplatek – (ř. 21 < 20)

X

23

 

Daňové zvýhodnění

Nárok celkem (1 117 x 14)

15 638

24

z toho: sleva na dani

0

25

            daňový bonus (ř. 23 – ř. 24)

15 638

26

Zúčtování záloh na daň po slevě

Daň po slevě (ř. 20 – ř. 24)

0

27

Rozdíl na dani po slevě (ř. 21 – ř. 26)

1 997

28

Zúčtování měsíčních daňových bonusů

Vyplacené měsíční daňové bonusy

2 314

29

Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 25 – ř. 28)

13 324

30

Kompenzace vzniklých rozdílů na dani a na bonusu

Doplatek ze zúčtování (kladná částka), nedoplatek ze zúčtování (záporná částka)

(ř. 27 + ř. 29)

 

15 321

31

Doplatek ze zúčtování

(z ř. 30) činí

a) – přeplatek na dani po slevě

1 997

b) – doplatek na daňovém bonusu

13 324

         

MFin 5460/1

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace