Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích - 2. část

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích - 2. část (PDF, 143.4 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová

19.7.2019 09:45

Ing. Růžena Klímová
Přinášíme Vám 2. část řešení dalších 12 zajímavých problémů mzdové účetní. Článek je od paní Renky Klímové.
V problémech je řešena například práce přesčas u pružné pracovní doby, zaměstnání cizince Ukrajince studujícího v ČR na dohodu o provedení práce, splatnost mzdy, pokud výplatní termín připadne na víkend nebo svátek, peněžité vyrovnání podle konkurenční doložky nebo nezabavitelná částka s přihlédnutím na dítě starší 26 let.
Další zajímavé dotazy se dozvíte v článku.

Petra

PLATÍ pro rok 2019

1. Práce přesčas u pružné pracovní doby

Jak posuzovat práci přesčas u pružného rozvržení pracovní doby, jedná-li se o zaměstnance s kratší pracovní dobou,
jestliže zaměstnavatel stanovil vyrovnávací období v délce kalendářního měsíce? Jde o zaměstnance úřadu, který se
musí účastnit zasedání rady nebo jednání, která obvykle končí po 19. hodině.

Odpověď

...

2. Student cizinec a DPP

Je možné bez povolení k zaměstnání zaměstnat cizince ze třetí země (Ukrajina), který v ČR studuje? Předložil vízum
D/VC/24 a my bychom chtěli tohoto cizince zaměstnat na DPP do 10 000 Kč za měsíc.

Odpověď

...

3. Stanovení průměrného hodinového výdělku

Zaměstnanec byl do 19. 4. 2019 zařazen na pracovním místě, kde pobíral přibližně 50 000 Kč. V době od 22. 2. do
13. 4. 2019 byl v pracovní neschopnosti. Dnem 20. 4. byl jmenován na jinou pracovní pozici se mzdou přibližně
35 000 Kč. Z jakého čtvrtletí se má provést výpočet pravděpodobného hodinového výdělku? Z I. nebo II. čtvrtletí?

Odpověď

...

4. Zkrácený pracovní úvazek a odvod zdravotního pojištění

Zaměstnankyně pracuje na zkrácený pracovní úvazek. Hrubá mzda je 8 100 Kč. Jako zaměstnavatel jsme povinni
dopočítat zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu. Jaké nezbytné dokumenty máme v této
souvislosti požadovat od zaměstnankyně při nástupu do zaměstnání? V případě, že v průběhu zaměstnaneckého
poměru začne pracovat současně u jiného zaměstnavatele, musí nám tuto skutečnost hlásit? Jak zamezit tomu, aby
částka do minimálního vyměřovacího základu nebyla dopočítávána u obou zaměstnavatelů?

Odpověď

...

5. Chybný odvod zdravotního pojištění

Prosím o radu, zda můžeme srazit zaměstnanci nedoplatek pojistného na zdravotním pojištění, který vznikl
nesprávným postupem mzdové účetní. Jedná se o situaci, kdy je zaměstnanec zaměstnán na DPČ, nedosahuje
minimálního vyměřovacího základu, předložil prohlášení, že je OSVČ. Mzdová účetní měla za to, že, se jedná o jeho
hlavní činnost. Skutečnost byla jiná, neboť zdravotní pojišťovně oznámil jako hlavní činnost nového zaměstnavatele.
Zaměstnavatel uhradil dlužné pojistné a penále. Je možné nedoplatek pojistného zaměstnanci srazit ze mzdy? Jedná
se o částku 20 500 Kč.

Odpověď

...

6. Konkurenční doložka a peněžité vyrovnání

K 28. 2. 2019 skončil pracovní poměr zaměstnanec, se kterým zaměstnavatel uzavřel konkurenční doložku.
Zaměstnanci dle této doložky náleží peněžité vyrovnání ve výši 5 průměrných měsíčních výdělků, které bude
splatné jednorázově v nejbližším výplatním termínu následujícím po skončení pracovního poměru zaměstnance.
Má být pětinásobek průměrného výdělku vyplacen s únorovou mzdou, tzn.14. března, kdy je běžný výplatní termín?
Podléhá toto plnění odvodu ZP, SP a dani?

Odpověď

...

7. Splatnost mzdy a výplatní termín

Jaké má zaměstnavatel povinnosti, pokud výplatní termín připadne na víkend nebo svátek? Mohu zaměstnancům
na účet odesílat až následující pracovní den? Pokud je to jinak, tak kdy?

Odpověď

...

8. Čistý průměrný výdělek pro úřad práce

Zaměstnanec má v rámci pracovního poměru zkrácený pracovní úvazek a jeho hrubá mzda je nižší než mzda
minimální. V měsíční mzdě se mu z čisté mzdy sráží tzv. doplatek do minima. Otázka zní, zda při výpočtu průměrného
čistého výdělku pro úřad práce se má zohlednit doplatek zdravotního pojištění do minimální mzdy.

Odpověď

...

9. Dočasná pracovní neschopnost a dovolená

Zaměstnankyně skončila pracovní poměr k 31. 3. 2019. Dne 20. 3. 2019 byla naposledy v práci, pak čerpala dovolenou.
Dne 4. 4. 2019 jsme obdrželi doklad o vzniku DPN od 21. 3. 2019. Jak máme v daném případě postupovat? Zaplatíme
ji náhradu mzdy jen do 31. 3. 2019 a zbytek dovolené proplatíme?

Odpověď

...

10. Zaměstnání malého rozsahu a rozhodný příjem pro vznik účasti na NP

Zaměstnankyně je v rámci hlavního pracovního poměru na rodičovské dovolené a v rámci vedlejšího pracovního
poměru pracuje jeden den v týdnu s hrubou mzdou 2 800 Kč. Do konce roku 2018 byla účastna nemocenského
a zdravotního pojištění. Jak to bude u ní od 1. 1. 2019? Sociální pojištění se nebude odvádět, protože nedosáhne
částky 3000 Kč, ale jak to bude u zdravotního pojištění? Jedná se o změnu pouze u DPČ nebo i u pracovního poměru?

Odpověď

...

11. Nezabavitelná částka a dítě starší 26 let

Zaměstnanec má od roku 2014 exekuci a nyní 20. 2. 2019 požaduje stanovit výši nezabavitelné částky i s přihlédnutím
na tři syny, kterým je více než 26 let, studují vysokou školu a prý se nacházejí v úpadku ve smyslu insolvenčního řízení.
Toto požaduje přehodnotit zpětně od roku 2014. V poslední době byly exekuční srážky deponované v souvislosti se
zahájením insolvenčního řízení. Insolvenční řízení však bylo zamítnuto. Nikdy nedoložil syny jako vyživované, až
nyní v únoru 2019 v době, kdy jim je více než 26 let. Domníváme se, že se děti započítávají při stanovení exekuční
srážky pouze do 26 let věku. Prosíme o posouzení, dokdy se děti započítávají, a jak je to se zpětným posouzením.

Odpověď

...

12. Práce ve svátek, náhradní volno nebo příplatek

12.1 Zaměstnanec odměňovaný měsíční mzdou ve svátek nepracuje. Postupujeme tak, že měsíční mzdu nekrátíme.
Měl by být takovýto postup zakotven v kolektivní smlouvě, případně ve vnitřním předpisu zaměstnavatele?

Odpověď

...

12.2 Zaměstnanec odměňovaný měsíční mzdou ve svátek pracuje. Za výkon práce ve svátek poskytneme náhradní
volno, ale náhradní volno opět platíme jako běžnou odpracovanou dobu, nikoli průměrným výdělkem. Je tento
postup také možný nebo je chybný?

Odpověď

...

12.3 Zaměstnanec odměňovaný měsíční mzdou neměl na den svátku plánovanou směnu, ale po dohodě se
zaměstnavatelem do práce přišel. Jakým způsobem je nutné situaci vyřešit?

Odpověď

...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace