ČÚS-011-001 - Prodej obchodního závodu 2014 (dříve podniku) – prodávající

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • ČÚS-011-001 - 2014 - řešení (PDF, 120.8 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-001 - 2014 - zadání (PDF, 74.8 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

31.7.2014 09:28

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Prodej podniku prodávající

PLATÍ pro rok 2014

Úprava po rekodifikaci

 

Terminologie

Dříve podnik – nově od 1. 1. 2014 obchodní závod

 

Obchodní závod (dále jen "závod") je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu (§ 502 NOZ).

Termín podnik, který používat „starý obchodní zákoník“ je od 1. 1. 2014 zahrazen termínem obchodní závod.

 

Po rekodifikaci tj. od 1. 1. 2014 v duchu koncepce NOZ, který se snaží ujednotit jednotlivé typy smluvního práva, je tento typ koupě zařazen v NOZ do oddílu Koupě, konkrétně do Hlavy II – Závazky z právních jednání, díl 1 – Převedení věci do vlastnictví jiného, oddíl 2 - Koupě, pododdíl 6 – Zvláštní ustanovení o koupi závodu. Opouští se tedy koncepce samostatného smluvního typu tak, jako tomu bylo do 31. 12. 2013 v ObchZ § 476 - § 488a. Stejná filosofie je u nájmu podniku, dříve samostatného smluvního typu (§ 488b – 488i ObchZ).

 

Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku (§ 503 NOZ).

 

Organizační složku nahradil termín pobočka (§ 503 odst. 1 NOZ) a v případě zápisu do obchodního rejstříku odštěpný závod (§ 503 odst. 2 NOZ), ale v § 2183 NOZ, kde je definovaná část závodu, zůstal termín organizační složka. Pokud je mi známo, není jasné, zda se tím myslí to samé, tedy zda organizační složka = pobočka či odštěpný závod. S určitou logikou lze předpokládat, že ano.

 

Ustanovení o prodeji závodu nalezneme v § 2175 - § 2183 NOZ.

 

Přechod vlastnického práva nově

Je-li kupující zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu (§ 66 písm. s) zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). Není-li kupující zapsán do veřejného rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku účinností smlouvy (§ 2180 NOZ).

 

POZNÁMKA:

  • Prodej obchodního závodu patří do transakcí s obchodním závodem spolu s fúzí a vkladem obchodního závodu, je to situace, kdy vlastník chce prodat obchodní závod (případně jeho část).
  • U prodeje obchodního závodu původní právnická osoba případně fyzická osoba jako podnikatel nezaniká. Za převod majetku a dluhu získá pohledávku, následně peníze.
  • U vkladu za převod majetku a závazků získá podíl, původní právnická osoba případně fyzická osoba jako podnikatel také shodně jako u prodeje nezaniká.
  • U fúze společníci získají podíl na nástupnické společnosti, původní právnická osoba zaniká.
  • V praxi je potřeba zvážit výhody jednotlivých transakcí, je vhodné posoudit všechny daňové a účetní dopady.


Příklad

Společnost A prodává závod jako celek za částku 20 000 tis. Kč společnosti C.

Ke dni podpisu smlouvy o prodeji závodu došlo k uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin a také došlo k předání závodu, o předání byl vyhotoven zápis. K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí.....

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace