ČÚS-011-002 - Prodej podniku kupující

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • ČÚS-011-002 řešení (PDF, 129.4 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-002 zadání (PDF, 105.5 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

22.8.2012 08:28

Ing. Pěva Čouková
Příklad je z autorského díla „Účetní a daňové dopady rozhodnutí vlastníků v kapitálových společností – 2. aktualizované vydání autoři Jana Skálová, Pěva Čouková; použití příkladu je v souladu s bodem 5 smlouvy o vytvoření autorského díla a smlouvy licenční se společností Wolters Kluwer ČR, a. s. Praha a není porušením autorského práva
Předchozí verze: Prodej podniku kupující

PLATÍ pro rok 2012

Příklad

 

Společnost A prodává podnik jako celek za částku 20 000 tis. Kč společnosti C.

Ke dni podpisu smlouvy o prodeji podniku došlo k předání podniku, o předání byl vyhotoven zápis. K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí.

 

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni prodeje

 

Aktiva

Znalecké ocenění – poznámka

Pasiva

Znalecké ocenění - poznámka

 

brutto

korekce

netto

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

2 000

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Budova

3 800

400

3 400

5 000

A.V

Hospodářský výsledek

 

2 000

 

B.II.3.

Samostatné movité věci

10 200

1 500

8 700

5 000

A.

Vlastní kapitál

15 100

 

B.

Cizí zdroje

10 400

 

B.III.3.

Cenné papíry

1 000

0

1 000

2 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

 

**)

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

500

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

 

**)

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

             

1 000   *)

4 000

3 500

B.III.1

Závazek z koupě podniku

11 000

11 000

C.III.6.

Daňová pohledávka (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

 

***)

B.III.5.

Závazky zaměstnanci

900

900

C.IV.2.

Banka

10 200

0

10 200

10 200

B.III.6.

Závazky sociální

200

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

1 000

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

200

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

200

B.III.10

Dohadné účty

100

100

 

Celkem

44 400

8 900

35 500

31 400

 

Celkem

35 500

12 400

                                                                                                                                                                                     

*)             z toho:

            účetní opravná položka           700

            daňová opravná položka          300

 

**)        rezervy, které  nepřechází na kupujícího a budou u prodávajícího v návaznosti na účetní  

           předpisy zrušeny

 

***)       veřejnoprávní pohledávka

 

Znalec individuálně ocenil podnik na 19 000 (31 400 – 12 400).

 

 

 

 

Varianta – oceňovací rozdíl

 

Kupující se rozhodl, že bude navazovat na souhrn ocenění u prodávajícího a tedy účtovat o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku jako hmotném majetku.

 

Praktickou radou může být skutečnost, že nikde není uvedeno, že na účetnictví prodávajícího je nutno navazovat u odepisovaného majetku v hodnotách brutto, korekce, netto. Vzhledem ke skutečnosti, že kupující není vázán odepisováním účetním ani daňovým, ani ničím dalším na metody aplikované u prodávajícího, považujeme za vhodné zaúčtovat u kupujícího v hodnotě netto. Je možné setkat se i s jiným názorem, účetní předpisy konkrétní postup neřeší.

 

 

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do účetnictví kupujícího

 

Nabytá aktiva před zaúčtováním oceňovacího rozdílu

Po oceňovacím rozdílu

Nabytá pasiva včetně závazku z koupě

B.I.4.

Ocenitelná práva

 

 

B.III.1

Závazek z koupě podniku

 

B.II.1.

Pozemky

 

 

B.II.2.

Budova

 

 

B.II.3.

Samostatné movité věci

 

 

B.II.9

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku záporný

 

 

B.III.3.

Cenné papíry

 

 

C.I.1.

Materiál

 

 

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

 

 

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

 

B.III.5

Závazky zaměstnanci

 

C.IV.2.

Banka

 

 

B.III.6.

Závazky sociální

 

D.I.1.

Náklady příštích období

 

 

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

 

 

B.III.10

Dohadné účty

 

 

Celkem

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta - goodwill

 

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do účetnictví kupujícího

 

Nabytá aktiva před zaúčtováním goodwillu

Po goodwillu

Nabytá pasiva včetně závazku z koupě

B.I.4.

Ocenitelná práva

 

 

B.III.1

Závazek z koupě podniku

 

B.I.5.

Goodwill kladný

 

 

B.II.1.

Pozemky

 

 

B.II.2.

Budova

 

 

B.II.3.

Samostatné movité věci

 

 

B.III.3.

Cenné papíry

 

 

C.I.1.

Materiál

 

 

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

 

 

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

 

B.III.5

Závazky zaměstnanci

 

C.IV.2.

Banka

 

 

B.III.6.

Závazky sociální

 

D.I.1.

Náklady příštích období

 

 

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

 

 

B.III.10

Dohadné účty

 

 

Celkem

 

 

 

Celkem

 

 

 

Příklad je z autorského díla „Účetní a daňové dopady rozhodnutí vlastníků v kapitálových společností – 2. aktualizované vydání autoři Jana Skálová, Pěva Čouková; použití příkladu je v souladu s bodem 5 smlouvy o vytvoření autorského díla a smlouvy licenční se společností Wolters Kluwer ČR, a. s. Praha a není porušením autorského práva

 


Porovnání goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

 

 

 

Goodwill

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Účetně

Kategorie

Nehmotný majetek

Vykazovaný na řádku rozvahy B.I.5.

Hmotný majetek

Vykazovaný na řádku rozvahy B.II.9..

Účetní skupina – účet

01x - doporučujeme 017

02x  - doporučujeme 027

Účetní odepisování

 - účtování

Kladný

-          Do nákladů 55x/07x (551/077),

Záporný

-           Do výnosů 07x/64x (077/648)

Kladný

-          Do nákladů 55x/07x (551/087),

Záporný

-           Do výnosů 07x/64x (087/648)

Účetní odepisování

- doba

60 měsíců rovnoměrně

180 měsíců rovnoměrně

POSLEDNÍ SLOŽKA PODNIKU

Účetně – odpis při vyřazení poslední složky nabyté získáním podniku

Neupraveno; nevylučuje obdobný odpis jako u hmotného majetku

Upraveno

Dlouhodobý majetek – od výše ocenění určené účetní jednotkou

Nelze limitovat,

rozdíl je vždy dlouhodobým majetkem bez ohledu na hodnotu.

Nelze limitovat,

rozdíl je vždy dlouhodobým majetkem bez ohledu na hodnotu.

Daňově

 

Kategorie

NENÍ

 nehmotný majetek

podle § 32a odst. 2 ZDP

Hmotný majetek – není uveden v § 26 odst. 2 ZDP

JE

Samostatná kategorie upravená v § 23 odst. 15 ZDP

Samostatná kategorie upravená v § 23 odst. 15 ZDP

Daňový odpis

180 měsíců rovnoměrně

180 měsíců rovnoměrně

POSLEDNÍ SLOŽKA PODNIKU

daňově – odpis při vyřazení poslední složky nehmotného či hmotného majetku nabyté získáním podniku

Upraveno – obdobné použití jako u oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

(§ 23 odst. 15 poslední věta ZDP)

Upraveno

Daňová uznatelnost

odpisů

Koupě

ANO - § 23 odst. 15 ZDP

ANO - § 23 odst. 15 ZDP

Vklad

NE - § 25 odst. 1 písm. zh ZDP

NE - § 25 odst. 1 písm. zh ZDP

Přeměna

NE - § 25 odst. 1 písm. zh ZDP

NE - § 25 odst. 1 písm. zh ZDP

Možnost snížení hospodářského výsledu

Koupě

NELZE

NELZE

Vklad

ANO – § 23 odst. 3 písm. c bod 4, 5 ZDP

ANO – § 23 odst. 3 písm. c bod 4, 5 ZDP

Přeměna

ANO – § 23 odst. 3 písm. c bod 4, 5 ZDP

ANO – § 23 odst. 3 písm. c bod 4, 5 ZDP

 

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace