ČÚS-011-002 - Prodej podniku kupující

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • ČÚS-011-002 řešení (PDF, 130 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-002 zadání (PDF, 83.5 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková

26.8.2013 13:11

Ing. Pěva Čouková
Příklad je z autorského díla „Účetní a daňové dopady rozhodnutí vlastníků v kapitálových společností – 2. aktualizované vydání autoři Jana Skálová, Pěva Čouková; použití příkladu je v souladu s bodem 5 smlouvy o vytvoření autorského díla a smlouvy licenční se společností Wolters Kluwer ČR, a. s. Praha a není porušením autorského práva

Mohlo by vás zajímat

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2013

Příklad:

 Společnost A prodává podnik jako celek za částku 20 000 tis. Kč společnosti C.

Ke dni podpisu smlouvy o prodeji podniku došlo k předání podniku, o předání byl vyhotoven zápis. K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí.

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni prodeje

 

Aktiva

Znalecké ocenění – poznámka

Pasiva

Znalecké ocenění - poznámka

 

brutto

korekce

netto

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

2 000

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Budova

3 800

400

3 400

5 000

A.V

Hospodářský výsledek

 

2 000

 

B.II.3.

Samostatné movité věci

10 200

1 500

8 700

5 000

A.

Vlastní kapitál

15 100

 

B.

Cizí zdroje

20 400

 

B.III.3.

Cenné papíry

1 000

0

1 000

2 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

 

**)

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

500

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

 

**)

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

 

1 000 *)

4 000

3 500

B.III.1

Závazek z koupě podniku

11 000

11 000

C.III.6.

Daňová pohledávka (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

 

***)

B.III.5.

Závazky zaměstnanci

900

900

C.IV.2.

Banka

10 200

0

10 200

10 200

B.III.6.

Závazky sociální

200

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

1 000

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

200

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

200

B.III.10

Dohadné účty

100

100

 

Celkem

44 400

8 900

35 500

31 400

 

Celkem

35 500

12 400

 

*) z toho:

účetní opravná položka 700

daňová opravná položka 300

 

**) rezervy, které nepřechází na kupujícího a budou u prodávajícího v návaznosti na účetní

předpisy zrušeny

 

***) veřejnoprávní pohledávka

 

Znalec individuálně ocenil podnik na 19 000 (31 400 – 12 400).

 

Varianta – oceňovací rozdíl

Kupující se rozhodl, že bude navazovat na souhrn ocenění u prodávajícího a tedy účtovat o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku jako hmotném majetku.

 

Praktickou radou může být skutečnost, že nikde není uvedeno, že na účetnictví prodávajícího je nutno navazovat u odepisovaného majetku v hodnotách brutto, korekce, netto. Vzhledem ke skutečnosti, že kupující není vázán odepisováním účetním ani daňovým, ani ničím dalším na metody aplikované u prodávajícího, považujeme za vhodné zaúčtovat u kupujícího v hodnotě netto. Je možné setkat se i s jiným názorem, účetní předpisy konkrétní postup neřeší.

 

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do účetnictví kupujícího

 

Nabytá aktiva před zaúčtováním oceňovacího rozdílu

Po oceňovacím rozdílu

Nabytá pasiva včetně závazku z koupě

B.I.4.

Ocenitelná práva

   

B.III.1

Závazek z koupě podniku

 

B.II.1.

Pozemky

   

B.II.2.

Budova

   

B.II.3.

Samostatné movité věci

   

B.II.9

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku záporný

   

B.III.3.

Cenné papíry

   

C.I.1.

Materiál

   

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

   

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

 

B.III.5

Závazky zaměstnanci

 

C.IV.2.

Banka

   

B.III.6.

Závazky sociální

 

D.I.1.

Náklady příštích období

   

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

   

B.III.10

Dohadné účty

 
 

Celkem

     

Celkem

 

 

Varianta - goodwill

 

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do účetnictví kupujícího

 

Nabytá aktiva před zaúčtováním goodwillu

Po goodwillu

Nabytá pasiva včetně závazku z koupě

B.I.4.

Ocenitelná práva

   

B.III.1

Závazek z koupě podniku

 

B.I.5.

Goodwill kladný

   

B.II.1.

Pozemky

   

B.II.2.

Budova

   

B.II.3.

Samostatné movité věci

   

B.III.3.

Cenné papíry

   

C.I.1.

Materiál

   

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

   

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

 

B.III.5

Závazky zaměstnanci

 

C.IV.2.

Banka

   

B.III.6.

Závazky sociální

 

D.I.1.

Náklady příštích období

   

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

   

B.III.10

Dohadné účty

 
 

Celkem

     

Celkem

 

 

Příklad je z autorského díla „Účetní a daňové dopady rozhodnutí vlastníků v kapitálových společností – 2. aktualizované vydání autoři Jana Skálová, Pěva Čouková; použití příkladu je v souladu s bodem 5 smlouvy o vytvoření autorského díla a smlouvy licenční se společností Wolters Kluwer ČR, a. s. Praha a není porušením autorského práva


Porovnání goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

 

   

Goodwill

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Účetně

Kategorie

Nehmotný majetek

Vykazovaný na řádku rozvahy B.I.5.

Hmotný majetek

Vykazovaný na řádku rozvahy B.II.9..

Účetní skupina – účet

01x - doporučujeme 017

02x - doporučujeme 027

Účetní odepisování

- účtování

Kladný

- Do nákladů 55x/07x (551/077),

Záporný

- Do výnosů 07x/64x (077/648)

Kladný

- Do nákladů 55x/07x (551/087),

Záporný

- Do výnosů 07x/64x (087/648)

Účetní odepisování

- doba

60 měsíců rovnoměrně

180 měsíců rovnoměrně

POSLEDNÍ SLOŽKA PODNIKU

Účetně – odpis při vyřazení poslední složky nabyté získáním podniku

Neupraveno; nevylučuje obdobný odpis jako u hmotného majetku

Upraveno

Dlouhodobý majetek – od výše ocenění určené účetní jednotkou

Nelze limitovat,

rozdíl je vždy dlouhodobým majetkem bez ohledu na hodnotu.

Nelze limitovat,

rozdíl je vždy dlouhodobým majetkem bez ohledu na hodnotu.

Daňově

 

Kategorie

NENÍ

nehmotný majetek

podle § 32a odst. 2 ZDP

Hmotný majetek – není uveden v § 26 odst. 2 ZDP

JE

Samostatná kategorie upravená v § 23 odst. 15 ZDP

Samostatná kategorie upravená v § 23 odst. 15 ZDP

Daňový odpis

180 měsíců rovnoměrně

180 měsíců rovnoměrně

POSLEDNÍ SLOŽKA PODNIKU

daňově – odpis při vyřazení poslední složky nehmotného či hmotného majetku nabyté získáním podniku

Upraveno – obdobné použití jako u oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

(§ 23 odst. 15 poslední věta ZDP)

Upraveno

Daňová uznatelnost

odpisů

Koupě

ANO - § 23 odst. 15 ZDP

ANO - § 23 odst. 15 ZDP

Vklad

NE - § 25 odst. 1 písm. zh ZDP

NE - § 25 odst. 1 písm. zh ZDP

Přeměna

NE - § 25 odst. 1 písm. zh ZDP

NE - § 25 odst. 1 písm. zh ZDP

Možnost snížení hospodářského výsledu

Koupě

NELZE

NELZE

Vklad

ANO – § 23 odst. 3 písm. c bod 4, 5 ZDP

ANO – § 23 odst. 3 písm. c bod 4, 5 ZDP

Přeměna

ANO – § 23 odst. 3 písm. c bod 4, 5 ZDP

ANO – § 23 odst. 3 písm. c bod 4, 5 ZDP

 

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.
Dnes je So 18. 1. 2020, svátek má Vladislav

Průvodce Portálem 2019

Poradna

Diskuze

Skladový systém

16.1.2020 16:45

Zdravím, zkuste být konkrétnější - co přesně chcete zavést do účetnictví? Data? Podporu? Software? Techniku? Co si přesně představujete pod pojmem "zavést", myslíte … více

Neplátce DPH - účtování zálohových faktur

16.1.2020 14:54

Zdravím, jako neplátce DPH žádný daňový doklad k přijaté platbě ve smyslu zákona o DPH nevystavujte, byla by to chyba. Především to není … více

podnikání jako OSVČ a pobírání PPM

13.1.2020 22:58

Prosím o radu, jestli je možné při pobírání PPM od Úřadu práce a souběžně částečně podnikat jako OSVČ. více

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

Autorský tým

GDPR

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace