PROGRAM ANTIVIRUS (Kurzarbeit) - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

26.3.2020 11:00 - zdroj: Účetní Portál

Schváleno vládou a není nutné další schvalování – příspěvek.
Navazuje na skutečnost, že zaměstnavatel musí v situaci, kdy nemůže provozovat svoji činnost podle § 208 vyplácet 100 % průměrného výdělku. Pokud splňuje podmínky § 207 ZP, může vyplácí nejméně 80 % případně podle § 209 ZP nejméně 60 % průměrného výdělku.
Platnost programu mzdy od 1. 3. 2020 – 30. 6. 2020.
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce.
Příspěvek bude poskytován na základě̌ dohody o poskytnutí příspěvku uzavřené mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR.

Nutná písemná žádost.

Předmět programu:

Vláda  schválila 19. 3. 2020 Cílený program podpory zaměstnanosti (dále jen „Cílený program“), Ministryně práce a sociálních věcí dostala za úkol zajistit realizaci:

    

 • režim A - vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu v případě nařízení karantény zaměstnanci podle § 192 ZP

Zaměstnavateli bude kompenzována plně výše náhrady mzdy vyplacené zaměstnanci v souladu s § 192 ZP (Cílený program podpory zaměstnanosti).

Poznámka Účetního Portálu:

U režimu A se jedná o náhradu mzdy, která se počítá z průměrného výdělku za minulé čtvrtletí (4. čtvrtletí 2019 pro náhradu v březnu) a redukuje se obdobně jako nemocenská. Je to částka, která už nepodléhá odvodům pojistného ani dani. Pro náhradu mzdy za 2. čtvrtletí roku 2020 se použije 1. čtvrtletí 2020.

Zaměstnavatel platí 14 kalendářních dnů (10 pracovních dnů), dále platí OSSZ.

    

  

 • režim B – vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu dle 208 ZP z důvodu nemožnosti přidělovat v práci v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Zaměstnavateli bude kompenzováno 80 % vyplacené náhrady mzdy (Cílený program podpory zaměstnanosti)..

Poznámka Účetního Portálu:

U režimu B se jedná o průměrný výdělek, který podléhá odvodům pojistného a dani.  Počítá se z průměrného výdělku za minulé čtvrtletí (4. čtvrtletí 2019 pro náhradu v březnu 2020). Pro náhradu mzdy za 2. čtvrtletí roku 2020 se použije 1. čtvrtletí 2020.

Zaměstnavatel platí po celou dobu, co překážka trvá.

   

  

 • režim C (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu z důvodu nemožnosti přidělovat zaměstnancům práci v důsledku nařízení karantény popř. v důsledku vzniku důležité osobní překážky na straně zaměstnance dle 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) spočívající v péči o dítě mladší 10 let v souvislosti s vydáním usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 201 a navazujících u 30% zaměstnanců zaměstnavatele) prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy (tisková zpráva MPSV).

Poznámka Účetního Portálu:

Obdoba A, při ošetřovném firma nic neplatí, jen. Pro případy, kdyby zaměstnanec neměl na ošetřovné nárok – výjimky.

  

  

 • režim D (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu v důsledku vzniku překážky v práci na straně zaměstnavatele dle 207 písm. a) ZP v důsledku omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby příčinně související s nákazou COVID-19) u dodavatele, včetně zahraničí) prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy (tisková zpráva MPSV). .

Poznámka Účetního Portálu:

Obdoba B – průměrný výdělek.

Zaměstnavatel platí po celou dobu, co překážka trvá.

 

  

 • režim E (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu důsledku vzniku překážky v práci na straně zaměstnavatele dle 209 ZP v důsledku omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele či jinak příčinně souvisejících s nákazou COVID19) uvedeného v části II.6.3. Cíleného programu podpory zaměstnanosti - části II. prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy (tisková zpráva MPSV).

Poznámka Účetního Portálu:

Zaměstnavatel musí mít uvedeno ve vnitřní směrnici, která byla projednána se zaměstnanci podle § 305 ZP.

Obdoba B – průměrný výdělek.

   

  

Co řešíme, nevíme a budeme pro Vás sledovat:

Kde se dají najít (stáhnout) žádosti o dohody, které bude třeba sepsat.

 

 

Zákoník práce

 • § 207

  Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
  Nemůže-li zaměstnanec konat práci
  a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin

    nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj,

   a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 %

   průměrného výdělku,

 

 • § 208 ZP
  Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v 
  § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 87).
 • § 209 ZP
  (1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v 
  § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).
  (2) Upraví-li v případech podle 
  odstavce 1dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.

   

  

P.

Pěva Čouková 
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

  


➡️ DOPORUČUJEME: Průvodce mzdovou problematikou 2020 pomůže nejen mzdovým účetním a personalistům. Tištěná i jako e-book. Nahlédněte tady: https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html

      


➡️ NEPŘEHLÉDNĚTE: Každé úterý do doby uzavření přednáškových sálů pro Vás pořádáme MIMOŘÁDNÉ WEBINÁŘE s Pěvou.

Chcete-li být u toho registrujte se ZDARMA: https://www.ucetni-portal.cz/registrace-zdarma/

       


➡️ Naše informace můžete sledovat zde - https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/

➡️ Web se super vzorovými materiály - pravovrousce.cz

     


Jste-li u Nás registrování, děkujeme za přízeň. ❤️

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace