Průvodce DPH neziskových organizací


Autoři: Ing. Dagmar Fitříková

Průvodce DPH příspěvkových a nevýdělečných organizací je určen účetním jednotkám, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, ale jsou osobou povinnou k dani z důvodu poskytování ekonomické činnosti v rámci hlavní a doplňkové činnosti.

Kterých organizací se řešená problematika dotýká?

Jde zejména o organizace, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb., ale i o neziskové subjekty, které neúčtují v soustavě podvojného účetnictví, ale vedou jednoduché účetnictví podle § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Do této kategorie subjektů patří např. příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, organizační složky státu, profesní komory, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, spolky, společnosti, svazy, kluby, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti apod.

Komplexní výklad postupů při uplatnění DPH

Publikace čtenářům poskytne komplexní výklad postupů při uplatnění DPH v situacích, do kterých se neziskové subjekty v praxi dostávají. Součástí publikace budou praktické příklady, dotazy a odpovědi, vzory daňových dokladů, návrhy na úpravu vybraných typů smluv a další dokumenty využitelné v praxi při uplatňování DPH.

Komu je kniha určena?

Průvodce DPH příspěvkových a nevýdělečných organizací je určen nejen registrovaným plátcům daně, ale i subjektům, které jsou povinny sledovat obrat pro účely případné registrace k DPH.

 

Knihu si můžete objednat zde.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace