ČÚS-004-002 - Rezerva na splatnou daň - Interpretace I-3

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • Rezerva na splatnou daň - Interpretace I-3 (PDF, 49.8 kB)

Stáhni prázdný

  • Rezerva na splatnou daň - Interpretace I-3 (PDF, 49.4 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková , Ing. Petra Svitková 

1.8.2014 12:01

Ing. Pěva Čouková Ing. Petra Svitková
Příklad je zpracován k názornému znázornění použití Interpretace I-3 Rezerva na splatnou daň.

PLATÍ pro rok 2014

Rezerva na splatnou daň - Interpretace I-3

Příklad je zpracován k názornému znázornění použití Interpretace I-3 Rezerva na splatnou daň.

Příklad

Společnost s ručením omezeným je ze zákona auditovanou společností. Audit společnosti bude dokončen v únoru a společnost k datu předání auditu nemá dosud zpracováno daňové přiznání za účetní období.

 

Varianta 1

Na základě odhadu daně zpracovaného daňovým poradcem je odhadnuta výše splatné daně z příjmů právnických osob na 3 625 000 Kč. Společnost během účetního období zaplatila zálohy na daň z příjmů ve výši 1 250 000 Kč.

 

Jak bude společnost postupovat při zaúčtování daňové povinnosti za běžné účetní období?

 

Účetní operace k 31. 12. 2014

Částka v Kč

MD

D

1.

Zaplacené zálohy na daň z příjmů 2014

 

 

 

2.

Odhad daně – tvorba rezervy na daň z příjmů 2014

 

 

 

3.

Kompenzace rezervy s uhrazenými zálohami na daň z příjmů

 

 

 

KZ

Rezerva na daň z příjmů – ve výši předpokládaného nedoplatku na splatné dani

 

 

 

 

K 30. 6. bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů a vyměřená daňová povinnost činí 3 610 000 Kč.

 

Účetní operace v následujícím účetním období 2015

(obvykle k 31. 3. nebo 30. 6.)

Částka v Kč

MD

D

4.

Zrušení kompenzace rezervy s uhrazenými zálohami minulého účetního období k 30. 6.

 

 

 

5.

Rozpuštění rezervy k 30. 6. 2015

 

 

 

6.

Splatná daň dle daňového přiznání k 30. 6.

 

 

 

7.

Doplatek daně z příjmů

 

 

 

 

Varianta 2

Na základě odhadu daně zpracovaného daňovým poradcem je odhadnuta výše splatné daně z příjmů právnických osob na 625 000 Kč. Společnost během účetního období zaplatila zálohy na daň z příjmů ve výši 1 100 000 Kč.

 

Jak bude společnost postupovat při zaúčtování daňové povinnosti za běžné účetní období?

 

Účetní operace k 31. 12. 2014

Částka v Kč

MD

D

1.

Zaplacené zálohy na daň z příjmů 2014

 

 

 

2.

Odhad daně – tvorba rezervy na daň z příjmů 2014

 

 

 

3.

Kompenzace rezervy s uhrazenými zálohami na daň z příjmů

 

 

 

KZ

Pohledávka ve výši přeplatku oproti očekávané daňové povinnosti

 

 

 

 

K 30. 6. bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů a vyměřená daňová povinnost činí 655 000 Kč.

 

 

Účetní operace v následujícím účetním období 2015 (obvykle k 31. 3. nebo 30. 6.)

Částka v Kč

MD

D

4.

Zrušení kompenzace rezervy s uhrazenými zálohami minulého účetního období k 30. 6.

 

 

 

5.

Rozpuštění rezervy k 30. 6.

 

 

 

6.

Splatná daň dle daňového přiznání k 30. 6.

 

 

 

7.

Vrácení přeplatku na dani z příjmů

 

 

 

 

 

§ 16 odst. 3 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daně a zaúčtuje se ve výši předpokládané daně. Účetní jednotka uvede položku "B.I.3. Rezerva na daň z příjmů" ve výši vytvořené rezervy snížené o uhrazené zálohy na daň z příjmů, pokud jsou tyto zálohy nižší než předpokládaná daň. Pokud jsou tyto zálohy vyšší nebo rovny předpokládané dani, účetní jednotka položku "B.I.3. Rezerva na daň z příjmů" neuvede.

 

§ 11 odst. 6 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Položka "C.III.6. Stát - daňové pohledávky" obsahuje zejména pohledávky z titulu přímých a nepřímých daní a uhrazených daňových záloh. Pokud účetní jednotka podle § 16 odst. 3 zaúčtuje rezervu na daň z příjmů, nevykáže položku "C.III.6. Stát - daňové pohledávky" v celkové výši, ale sníženou o předpokládanou daň do výše uhrazených záloh na daň z příjmů. Účetní jednotka popíše tuto skutečnost v příloze v účetní závěrce.

 

§ 58 odst. 2 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Vzájemné zúčtování

V účetní závěrce se navíc za vzájemné zúčtování nepovažuje souhrnné vykázání kursových rozdílů, zisků a ztrát z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, pohledávek a závazků, s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh a závdavků, vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách, vykázání vlastních dluhopisů a vykázání rezervy na daň z příjmů a uhrazených záloh na daň z příjmů.

 

 

 

 

 

 

 

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

Mohlo by vás zajímat

Články

Interpretace NÚR

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace