PŘISPĚLI JSME 90436 Kč – DĚKUJEME...

Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Režim přenesení daň. povinnosti (PDF, 111.1 kB)

Autor Ing. Pavel Běhounek 

30.1.2012 15:38

Ing. Pavel Běhounek
Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge) od 1.1.2012 i na stavební a montážní práce je pravděpodobně největší daňovou komplikací letošního roku. V tomto textu najdete nejzákladnější informace k tomuto problému, podrobný komentář, který je možno si objednat v pdf podobě za 220 Kč + DPH.

PLATÍ pro rok 2012

PLATNÉ od 01.01.2012

Právní úprava

Režim přenesení daňové povinnosti je upraven od 1.4.2011 v § 92a a již od 1.4.2011 se vztahuje na plnění uvedená v § 92b (dodání zlata), § 92c (dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 jako např. sběrový papír, použité hadry, skleněné střepy, odpad a šrot ze železa nebo oceli, měděný odpad a šrot atd), § 92d (obchodování s emisními povolenkami). K 1.1.2012 nabylo účinnosti ustanovení § 92e a režim přenesení daňové povinnosti se tak rozšířil na stavební a montážní práce.

§ 92a
Režim přenesení daňové povinnosti
1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen podle § 26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k). Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
3) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně podle § 28 odst. 2 písm. l). Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
4) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
5) Plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
6) Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen předložit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely, obsahující údaje podle odstavce 4 nebo 5, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

§ 92e
Poskytnutí stavebních nebo montážních prací
Při poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.Vymezení stavebních a montážních prací se odvolává na klasifikaci produkce CZ-CPA, která je včetně vysvětlivek dostupná zde.Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti umožňuje (ovšem nenařizuje) čl. 199 směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, jejíž konsolidovaná znění jsou dostupná ve všech jazycích EU (tedy i v češtině – výběr jazyka vpravo nahoře) zde.


Výklady daňové správy

Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací od 1.1.2012 komentovala daňová správa v informaci ze dne 9.11.2011, která je dostupná zde.

Odpověď k dotazu týkajícímu se režimu přenesení daňové povinnosti je zveřejněna zde.

Při vymezení pojmu stavební a montážní práce lze podpůrně vycházet z výkladu MF k uplatnění DPH u výstavby po 1.1.2008 a dotazů k této problematice (dostupno zde).

 

Základní pravidla

Základní pravidla režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a:

  • Plátce poskytující tuzemské zdanitelné plnění jinému plátci,.....

 

Podrobnější komentář

Podrobný komentář v pdf podobě (cca 20 stran) je možné za úplatu 220 Kč + DPH  objednávat e-mailem na behounkovaingrid@volny.cz (uveďte prosím fakturační údaje).

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :