Rozpočet pro územní samosprávné celky

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Rozpočet pro územní samosprávné celky (PDF, 246.3 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

30.12.2020 21:33

Ing. Pěva Čouková
Máme pro Vás další ukázku z naší nové publikace Účetnictví pro veřejnou správu – tentokrát kapitolu věnovanou rozpočtu. Knihu si můžete zakoupit na www.ucetni-portal/eshop/.

Jana

PLATÍ pro rok 2020

Článek je ukázkou z publikace Účetnictví pro veřejnou správu – teorie pro obce, DSO a příspěvkové organizace.

1. Jak schvalovat rozpočet?

Obvyklé způsoby schvalování rozpočtu

 1. Klastický rozpočet, kdy závaznými ukazateli jsou ve struktuře výkazu FIN 2-12 M jednotlivé paragrafy a položky.
 2. Rozpočet, kdy závazným ukazatelem jsou jen příjmy a výdaje
 3. Rozpočet, kdy závaznými ukazateli jsou 
  Druhové členění příjmů v oblasti třídy 1 (daňové příjmy), 4 (přijaté transfery) a třída 8 (financování) po položkách (pozn.: neuvádí se zde (OdPa) – paragraf, odvětvové členění rozpočtové skladby).
  - Odvětvové členění rozpočtové skladby podle § (OdPa) s uvedením celkových příjmů a celkových výdajů za danou činnost.

2. Jaký rozpočet schválit?

2.1 Klasický rozpočet – nedoporučuji

Klasický rozpočet je rozpočet, kdy se obec drží klasického členění výkazu FIN 2-12 M, tedy velmi podrobný zpracovaný na § (OdPa) i na položky. Jinak řečeno rozpočet je zpracovaný v účelovém u druhovém členění rozpočtové skladby.

Výhody:

 • není nutno dělat rozpis rozpočtu podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., protože vše již rozepsáno je

Nevýhody:

 • nepřehledné a těžko srozumitelné pro občany a zastupitele
 • velmi omezené možnosti při potřebě přesunu peněz – nutno schválení zastupitelstva, případně rady
 • velmi omezené možnosti při potřebě přesunu mezi položkami, kdy je např.:
  - něco, co se předpokládalo udělat vlastními silami (položka 5011), zadáno externí firmě (položka 5169)
  - něco, co se předpokládalo udělat na dohodu o provedení práce (položka 5021) uděláno kmenovými zaměstnanci (položka 5011)

2.2 Rozpočet JEN příjmy – výdaje – nedoporučuji

Jsou schváleny jen celkové příjmy a celkové výdaje.

Výhody:

 • starosta (případně rada) si může dělat, „co chce“, a nemá problém s přesuny peněz mezi položkami a paragrafy.

Nevýhody:

 • občan a zastupitel nemůže vznést téměř žádné připomínky k rozpočtu
 • nezodpovědné

2.3 Rozumně schvalovaný rozpočet – doporučuji

Rozumně členěný rozpočet má historii minimálně tří let, aby si občan, případně zastupitel udělal přehled o potřebě peněz v jednotlivých činnostech.

Upozorňuji na novou povinnost podle zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti:

S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok (poprvé to bylo pro rok 2018) veřejná instituce zveřejní informace o:

 • schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, (na který je předkládán návrh rozpočtu (dále jen „předcházející rok“), a o
 • očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.

Zjednodušeně řečeno, je nezbytné předložit k návrhu rozpočtu předchozí neukončený (případně ukončený rok) – § 5 odst.3 zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Závazné ukazatele – doporučuji:

 • Druhové členění příjmů v oblasti třídy 1 (daňové příjmy), 4 (přijaté transfery) a třída 8 (financování) po položkách (pozn. neuvádí se zde OdPa – paragraf, odvětvové členění rozpočtové skladby)
 • Odvětvové členění rozpočtové skladby podle § (OdPa) s uvedením celkových příjmů a celkových výdajů za danou činnost
  V takovém případě je nezbytné provést neprodleně po schválení rozpis rozpočtu podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb.
 • Další závazné ukazatele – např.:
 1. Mzdové náklady v činnosti místní správy nepřekročí v položkách
  - 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru    xxx Kč
  - 5021 Ostatní osobní výdaje                              xxx Kč
 2. Péče o veřejnou zeleň nepřekročí ve výdajích celkem    yyy Kč
 3. Transfery nevybraným účetním jednotkám (spolky, obchodní korporace, fyzické osoby) budou činit maximálně              zzz Kč
 4. Cokoliv dalšího podle potřeby…

Rezerva – zde rozpočtujeme výdaje, které by měly být realizovány, nikoliv jen jako dorovnání rozpočtu.

Rozpočtová skladba – druhové členění – položky

5901 Nespecifikované rezervy
Použije se jen pro rozpočtování obecných rezerv, které nelze zařadit na specifičtější položku. Ve skutečnosti se výdaj zatřídí v souladu se svojí druhovou povahou.
6901 Rezervy kapitálových výdajů
Je určena jen pro rozpočtování rezerv na kapitálové výdaje, skutečnost se zatřídí v souladu s druhovou povahou výdaje.


3. Pravomoce a delegování rozpočtových opatření

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v § 84 odst. 2 písm. b) uvádí, že je schvalování rozpočtu vyhrazeno zastupitelstvu obce.

V § 102 odst. 2 písm. a) je radě obce vyhrazeno zabezpečování hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce.

Návrh rozpočtového opatření může podat i finanční výbor.

V obci, kde se rada nevolí, vykonává podle § 99 odst. 2 pravomoci rady starosta, s výjimkami uvedenými v § 102 odst. 4.

Radě, popř. starostovi přísluší pouze realizovat rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce – rada, resp. starosta dává následně zastupitelstvu již jen na vědomí, jaká rozpočtová opatření schválili.

Doporučuji delegovat na radu obce (případně starostu) např. tímto způsobem:

Zastupitelstvo schvaluje delegování rozpočtových opatření ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích v oblasti:

 1. Transferů z jiných veřejných rozpočtů, tj. příjmů z titulu dotací a následných výdajů. Jedná se o situace, kdy zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci, nedošlo však k rozpočtování, a to kvůli skutečnosti, že dotace nebyla jistá.
 2. Jednorázový přesun peněz v rámci závazných ukazatelů maximálně do (nutno vybrat):
  2.1. 5 % schváleného výdaje (případně příjmu) v rámci každého schváleného výdaje (případně příjmu) konkrétního jednotlivého odvětvového třídění rozpočtové skladby - paragrafu, procento je určeno jako maximální změna v každém kalendářním měsíci (může být jiné procento).
  2.2. Absolutní částky 20 tisíc Kč schváleného výdaje (případně příjmu) v rámci každého schváleného výdaje (případně příjmu) konkrétního jednotlivého odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafu), absolutní částka je určena jako maximální změna v každém kalendářním měsíci v rámci každého schváleného výdaje (případně příjmu) konkrétního jednotlivého odvětvového třídění rozpočtové skladby – paragrafu (může být jiná výše).
 3. Rozpočtová opatření v závěru roku (vhodné vytyčit na posledním zasedání zastupitelstva) např. z důvodů peněz, které dojdou v závěru roku nebo je třeba provést opravy chyb.

Naprosto nezbytné je informovat na dalším zastupitelstvu o rozpočtových opatřeních, která byla provedena.

Změny závazných ukazatelů schvaluje přímo zastupitelstvo obce.

4. Přehledná tabulka zveřejňování

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník

https://specialista-verejnasprava.cz/

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

UKONČENO 13. 2. 2020, záznam 10 dnů přednášek.

Akreditováno MV ČR jako e-learning!!!

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ JEN ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

K problematice veřejného sektoru je na Účetním Portálu mnoho článků.

 VÍTE, ŽE PŘIPRAVUJEME ONLINE SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU?

Lektorka Ing. Simona Pacáková

Máme další videosemináře… webináře…

A mnoho přehledů a pomůcek od Účetního Portálu…

S členstvím balíček GOLD získáváte slevu na všechny produkty Účetního Portálu.

Informace o členství zde.

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

NOVINKA letošního podzimu:

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 KUPTE SI balíček SILVER A PŘEJDĚTE BEZ DOPLATKU DO balíčku GOLD. ANEBO POJĎTE DO TOHO NAPLNO A POJĎTE DO balíčku GOLD

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…


Krásné dny…

Pěva

KDO JSEM?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Knihy

Online programy

Online semináře

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :