S očkováním do zaměstnání?

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

  • S očkováním do zaměstnání? (PDF, 186.2 kB)

Autor JUDr. Ladislav Jouza 

Sdílí Codexis 27.10.2021 23:37

JUDr. Ladislav Jouza
Očkování proti onemocnění covid-19 zasahuje i do pracovněprávní (personální) oblasti. Mezi nejzávažnější otázky, které se v pracovněprávní praxi často objevují, jsou v souvislosti s možností výpovědi z pracovního poměru v případě odmítnutí očkování zaměstnancem, vydání příkazu k očkování, nepřijetí do pracovního poměru neočkované uchazeče o zaměstnání apod. Jak řešit podobné případy ve světle pracovněprávních předpisů?

Ladislav Jouza

PLATÍ pro rok 2021

1. Bez povinnosti k očkování

Při výkladu této problematiky je nutné vzít v úvahu zejména základní zákony ČR, které zařazujeme do ústavního pořádku. Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) v čl. 2 odst. 4 uvádí, že „každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být donucen činit, co zákon neukládá.“ Podobné ustanovení obsahuje i Listina základních práv a svobod (usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.) v čl. 2 odst. 3. čl. 4 odst. 1 tato Listina uvádí základní zásadu, že „povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“

Pracovněprávní problematiku ze zdravotního pohledu nacházíme v řadě právních předpisů. Zejména se jedná o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „ZP“), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci, (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“).

Povinnost podrobit se určitým druhům očkování je stanovena v zákoně o ochraně veřejného zdraví, ovšem jen obecně. Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. V § 2 odst. 1 písm. c) této vyhlášky se uvádí, že mimořádným očkováním se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích. V případě očkování proti covidu-19 se sice jedná o mimořádnou situaci, ale není stanovena povinnost občana, případně zaměstnance, k tomuto druhu očkování.

ZP stanoví zaměstnancům povinnost k očkování v § 106 odst. 4 písm. b). Jedná se však jen o druhy očkování, které jsou uvedeny v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Covid-19 zde není uveden. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. uvádí, že by očkování přicházelo v úvahu, kdyby se jednalo o zaměstnání, při němž by zaměstnanci hrozilo vyšší riziko vzniku infekčního onemocnění než mimo práci. Očkování proti covidu-19 zde nepřichází v úvahu.

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanec není povinen se v průběhu pracovněprávního vztahu podrobit očkování proti covidu-19. Stejně tak i zaměstnavatel, který nechce připustit očkování svých zaměstnanců, nemůže těm, kteří mají o očkování zájem, jim to zakázat.

2. Povinnost ve vnitřním předpise

Někteří zaměstnavatelé se snaží řešit problematiku očkování uvedením této povinnosti zaměstnance ve vnitřním předpise, který vydávají podle § 305 ZP. Za vnitřní předpis se považuje pouze předpis, kterým zaměstnavatel stanoví práva v pracovněprávních vztazích, zejména se jedná o mzdová, platová a ostatní práva zaměstnanců. Vnitřní předpis, který práva (nároky) zaměstnanců neuvádí a ani stanovit nemůže, není vnitřním předpisem pro pracovněprávní účely. Zejména mezi ně nepatří písemná opatření zaměstnavatele, vnitrofiremní úkony, řídící akty a metodické postupy, organizační řády a další předpisy, které nestanoví práva, z nichž je oprávněn zaměstnanec. Nemůže tedy platně stanovit ani povinnost k očkování. K takové povinnosti by se nepřihlíželo.

Povinnosti zaměstnanců může stanovit pracovní řád vydaný zaměstnavatelem podle § 306 ZP. Nesmí ovšem zakládat nové povinnosti zaměstnanců. Jedná se jen o povinnosti, které jsou uvedeny v pracovněprávních předpisech. V ZP ani v dalších pracovněprávních předpisech není stanovena povinnost k očkování proti covidu-19, takže takové ustanovení v pracovním řádu by bylo neplatné a zaměstnanci by při jeho nedodržení nemohli být postihováni.

3. Pokyn vedoucího zaměstnance

ZP v § 349 uvádí, že právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou – kromě jiných – předpisy na ochranu života a zdraví. Na toto ustanovení se mnohdy odvolávají mnozí zaměstnavatelé, že vedoucí zaměstnanec může dát pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že očkování proti covidu-19 je součástí této ochrany. Pokyny k zajištění ochrany zdraví při práci za účelem bližší konkretizace právních a ostatních předpisů může vedoucí zaměstnanec svým podřízeným sice vydávat, ale mohou být zaměřeny jen na oblast upravenou bezpečnostními předpisy uvedenými zejména v § 349 odst. 1 ZP. Předpis, který by ukládal povinnost k uvedenému druhu očkování mezi nimi uveden není. Z toho vyplývá, že pokyn (příkaz) vedoucího zaměstnance k provedení očkování by nebyl oprávněný a zaměstnanec jej nemusí respektovat. Naopak zaměstnavatel nemůže zaměstnancům zakázat očkování a dokonce je povinen jim na tento úkon poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy. Zákaz k absolvování očkování nemůže zaměstnavatel platně vyslovit.

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2021

Mzdového specialistu jste mohli sledovat on-line, a to celkem 11 dní od 8. dubna do 7. května 2021, ale nebojte se, pro ty, co se nestihli připojit, toto téma je zajímá a chtějí se vzdělávat, máme k dispozici záznam celého Mzdového specialisty 2021.

 VÍTE, ŽE PRO VÁS MÁME ONLINE SEMINÁŘE KE MZDÁM?

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
  • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :