ČÚS-008-001 - Směnky jako platební prostředek

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • ČÚS-008-001 - řešení 2015 (PDF, 34.4 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-008-001 - zadání 2015 (PDF, 38.6 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková

20.2.2015 09:37

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Směnky jako platební prostředek

PLATÍ pro rok 2015

Směnky:

Směnka = dlužný cenný papír

Směnka = platební prostředek

Směnka = Zajišťovací instrument

 

Směnka jako platební prostředek

 

Č.

Text

Částka v Kč

MD

Dal

Účetní operace 2015

PS

Počáteční stav pohledávky

100 000

311

x

 1.

30. 9.2015

Úhrada pohledávky směnkou splatnou za 6 měsíců – nominální hodnota směnky

106 000 Kč

 

 

 

2.

Pravidelné měsíční účtování alikvotního úrokového výnosu

období……………………………………………………..

 

měsíčně……………………………………………………

 

 

 

 KZ

31. 12. 2015

Konečný zůstatek

 

 

 

 

1.

Pravidelné měsíční účtování alikvotního úrokového výnosu

období………………………………………………………

 

měsíčně ……………………………………………………

 

 

 

 KZ

31. 3. 2016

Konečný zůstatek

 

 

 

2.

31. 3. 2016

Zaplacení směnky

 

 

 

 

 

Bod 2.1 ČÚS 008 - Operace s cennými papíry a podíly

 

2.1. Směnky

 

2.1.1. Směnky jako cenné papíry
O směnkách jako o dlužných cenných papírech se účtuje v účtových skupinách 06 - Dlouhodobý finanční majetek a 25 - Krátkodobé cenné papíry a krátkodobý finanční majetek.

 

2.1.2. Směnky jako platební prostředky
Pořizovací cenou tohoto cenného papíru u věřitele je hodnota pohledávky. Hodnota cenného papíru se zvyšuje o alikvotní úrokový výnos. U dlužníka se o těchto směnkách účtuje na příslušných účtech účtových skupin 32 - Závazky (krátkodobé) a 47 - Dlouhodobé závazky.
Při eskontu směnky bankou se směnka převede na příslušný účet účtové skupiny 31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) v ocenění směnečnou sumou (jmenovitou hodnotou), vzniklý rozdíl bude zaúčtován ve věcné a časové souvislosti ve prospěch výnosů. Do doby splacení eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá dluh prodávajícího vůči bance. O tomto dluhu se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 23 - Krátkodobé bankovní úvěry, jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 46 - Dlouhodobé bankovní úvěry.

 

2.1.3. Směnky jako zajišťovací prostředky
O směnkách jako o zajišťovacích prostředcích se účtuje na podrozvahových účtech.

 

2.1.4. Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahových účtech, a to od okamžiku převodu do dne vyinkasování směnky. Ručení se snižují o splacené částky při částečném splácení.

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace
1