ČÚS-012-016 - Snížení ZK – vlastní akcie, snížení nominální hodnoty

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

 • ČÚS-012-016 (PDF, 38.8 kB)

Stáhni prázdný

 • ČÚS-012-016 (PDF, 38 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

26.8.2013 13:30

Ing. Pěva Čouková

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2013

Cena pořízení vlastních akcií nebo obchodního podílu je vyšší než nominální hodnota

 

Příklad 1 - Snížení ZK o vlastní obchodní podíl – zaúčtovaní do VK

 

Společnost s r. o. vyplatila vypořádací podíl odcházejícímu společníkovi ve výši 1 600 000 Kč v hrubé výši. Na uvolněný obchodní podíl připadá 20 % základního kapitálu ve výši5 mil. Kč, tj. nominální hodnota je1 mil. Kč. Dle rozhodnutí valné hromady bude o podíl odcházejícího společníka snížen základní kapitál, valná hromada rozhodla, že rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou akcií bude vypořádán ve výši 100 000 Kč s účtem rezervního fondu a zbytek s účtem 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

Společnost má níže uvedené zůstatky účtů.

 

Konečné zůstatky účtů vlastního kapitálu v tis. Kč

MD

Dal

411 – Základní kapitál

x

5 000 000

421 – Zákonný rezervní fond                                    

x

 500 000

428 – Nerozdělený zisk minulých let

x

3 500 000

Hospodářský výsledek běžného období – ztráta

1 000 000

x

Vlastní kapitál

x

8 000 000

252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

1 600 000

x

 

 

Postup účtování

Č.

Text

Částka

MD

Dal

1.

Snížení základního kapitálu o poměrnou část

 

 

 

2.

Snížení zákonného rezervního fondu na vyžadovanou výši 10 % k novému základnímu kapitálu

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena pořízení vlastních akcií nebo obchodního podílu je menší než nominální hodnota

 

Příklad 2 - Nákup vlastních akcií a snížení základního kapitálu

 

Akciová společnost nakoupila vlastní akcie v listinné podobě v počtu 6 000 ks. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 100 Kč, nákup byl proveden za pořizovací cenu 50 Kč za akcii.

Dle rozhodnutí valné hromady bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou akcií bude vypořádán s účtem 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

 

Č.

Účetní operace

Částka

MD

Dal

PZ

Počáteční zůstatek – základní kapitál 60.000 ks á 100 (jmenovitá hodnota)

6 000 000

x

411

1.

Nákup vlastních akcií v souladu s § 161a, odst. 1 písm. b) a § 211 Obch. Z max. 10 % 6.000 á 50

 

 

 

2.

Vyplacení hotovosti

 

 

 

3.

Snížení základního kapitálu (zápis do obchodního rejstříku)

 

 

 

4.

Zničení vlastních akcií

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

Mohlo by vás zajímat

Články

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • Pěva Čouková2.1.2014 12:49

  Novela obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. č. 215/2009 Sb. změnila podmínky § 161a pro nabývání vlastních akcií a zrušila limit 10 % na ZK.

  (1) Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat své vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurs a jen pokud

  a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada; usnesení upraví podrobnosti předpokládaného nabytí akcií, alespoň však:

  1. nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitou hodnotu,
  2. dobu, po kterou může společnost akcie nabývat, ne delší než 5 let,
  3. při nabytí akcií za úplatu rovněž nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může společnost akcie nabýt,
  b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit, a snížený o výši dosud nesplaceného základního kapitálu,
  c)si nabytím vlastních akcií nepřivodí úpadek podle zvláštního právního předpisu,
  d)má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle § 161d odst. 2 vyžadováno.

  Limit byl zrušen u snížení základního kapitálu v ČÚS 012 – Změny vlastního kapitálu V tomto praktickém příkladu je nutno brát nákup vlastních akcií ve výši 10 % jen pro účely tohoto příkladu. Děkujeme čtenářce portálu za upřesnění.
  Pěva Čouková

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace