ČÚS-012-016 - Snížení ZK – vlastní akcie, snížení nominální hodnoty

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

 • ČÚS-012-016 (PDF, 38.8 kB)

Stáhni prázdný

 • ČÚS-012-016 (PDF, 38 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková

26.8.2013 13:30

Ing. Pěva Čouková

Mohlo by vás zajímat

Články

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2013

Cena pořízení vlastních akcií nebo obchodního podílu je vyšší než nominální hodnota

 

Příklad 1 - Snížení ZK o vlastní obchodní podíl – zaúčtovaní do VK

 

Společnost s r. o. vyplatila vypořádací podíl odcházejícímu společníkovi ve výši 1 600 000 Kč v hrubé výši. Na uvolněný obchodní podíl připadá 20 % základního kapitálu ve výši5 mil. Kč, tj. nominální hodnota je1 mil. Kč. Dle rozhodnutí valné hromady bude o podíl odcházejícího společníka snížen základní kapitál, valná hromada rozhodla, že rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou akcií bude vypořádán ve výši 100 000 Kč s účtem rezervního fondu a zbytek s účtem 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

Společnost má níže uvedené zůstatky účtů.

 

Konečné zůstatky účtů vlastního kapitálu v tis. Kč

MD

Dal

411 – Základní kapitál

x

5 000 000

421 – Zákonný rezervní fond                                    

x

 500 000

428 – Nerozdělený zisk minulých let

x

3 500 000

Hospodářský výsledek běžného období – ztráta

1 000 000

x

Vlastní kapitál

x

8 000 000

252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

1 600 000

x

 

 

Postup účtování

Č.

Text

Částka

MD

Dal

1.

Snížení základního kapitálu o poměrnou část

 

 

 

2.

Snížení zákonného rezervního fondu na vyžadovanou výši 10 % k novému základnímu kapitálu

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena pořízení vlastních akcií nebo obchodního podílu je menší než nominální hodnota

 

Příklad 2 - Nákup vlastních akcií a snížení základního kapitálu

 

Akciová společnost nakoupila vlastní akcie v listinné podobě v počtu 6 000 ks. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 100 Kč, nákup byl proveden za pořizovací cenu 50 Kč za akcii.

Dle rozhodnutí valné hromady bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou akcií bude vypořádán s účtem 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

 

Č.

Účetní operace

Částka

MD

Dal

PZ

Počáteční zůstatek – základní kapitál 60.000 ks á 100 (jmenovitá hodnota)

6 000 000

x

411

1.

Nákup vlastních akcií v souladu s § 161a, odst. 1 písm. b) a § 211 Obch. Z max. 10 % 6.000 á 50

 

 

 

2.

Vyplacení hotovosti

 

 

 

3.

Snížení základního kapitálu (zápis do obchodního rejstříku)

 

 

 

4.

Zničení vlastních akcií

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • Pěva Čouková2.1.2014 12:49

  Novela obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. č. 215/2009 Sb. změnila podmínky § 161a pro nabývání vlastních akcií a zrušila limit 10 % na ZK.

  (1) Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat své vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurs a jen pokud

  a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada; usnesení upraví podrobnosti předpokládaného nabytí akcií, alespoň však:

  1. nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitou hodnotu,
  2. dobu, po kterou může společnost akcie nabývat, ne delší než 5 let,
  3. při nabytí akcií za úplatu rovněž nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může společnost akcie nabýt,
  b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit, a snížený o výši dosud nesplaceného základního kapitálu,
  c)si nabytím vlastních akcií nepřivodí úpadek podle zvláštního právního předpisu,
  d)má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle § 161d odst. 2 vyžadováno.

  Limit byl zrušen u snížení základního kapitálu v ČÚS 012 – Změny vlastního kapitálu V tomto praktickém příkladu je nutno brát nákup vlastních akcií ve výši 10 % jen pro účely tohoto příkladu. Děkujeme čtenářce portálu za upřesnění.
  Pěva Čouková

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace
1