Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 3. část

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 3. část (PDF, 103.6 kB)

Autor Ing. Otakar Machala QUD

5.10.2020 19:39

Ing. Otakar Machala QUD
Poslední část článku o sociálním fondu v prostředí podnikatelských subjektů se zabývá dopady poskytování peněžních plnění ze sociálního fondu zaměstnancům s rozlišením plnění dočasných (vratných) a plnění trvalých do daní z příjmů a v závěru připomíná, že vztahy na pracovišti ovlivňují i situace, které nelze podchytit v rámci žádných právních předpisů.

Otakar Machala

PLATÍ pro rok 2020

Článek je pokračováním článku Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 2. část.

7. Zápůjčky a sociální výpomoci

Dosud jsme se v článku zabývali možnostmi úhrad různých nákladů a příspěvků na konkrétně stanovené účely, které měly z pohledu příjemců (zaměstnanců) nepeněžitý charakter. Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, (dále jen „vyhláška o FKSP“) nicméně umožňuje rovněž plnění peněžitá, a to ve dvou podobách:

  • vratná peněžitá plnění (zápůjčky) a
  • nevratná peněžitá plnění (sociální výpomoci).

Konkrétně se jedná o zápůjčky na bytové účely vymezené v § 6 a o sociální výpomoci a zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace vymezené v § 11 vyhlášky o FKSP.

Bytové účely, na které lze zápůjčku poskytnout, jsou v ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky o FKSP vymezeny takto:

  • pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a provedení změn stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení a na které se vydává stavební povolení nebo které podléhá ohlášení,
  • koupě bytového zařízení,
  • úhrada nesplaceného zůstatku zápůjčky z fondu na bytové účely poskytnuté předchozím zaměstnavatelem a nesplaceného zůstatku zápůjčky z fondu na bytové účely druhého z manželů.

Zápůjčku na bytové účely naopak nelze poskytnout na úhradu nákladů, které již byly kryty zápůjčkou nebo úvěrem od bank nebo poboček zahraničních bank nebo jiné osoby a na vypořádání společného jmění manželů, vypořádání dědiců a jiné majetkoprávní vypořádání při řešení bytové otázky.

Splatnost zápůjček je podle vyhlášky o FKSP 10 let u zápůjčky na bytové účely a 5 let u zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace. Jestliže v této době dojde ke skončení pracovního nebo služebního poměru, je zápůjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o zápůjčce stanoveno jinak.

Výše zápůjček poskytnutých z FKSP jednotlivým zaměstnancům je limitována. Maximální výše zápůjček platné v roce 2020 podle vyhlášky o FKSP jsou uvedeny v následující tabulce:

...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace