Specialista fyzické osoby 2023 = 1. den - Daň z příjmů fyzických osob - teorie - 1.

Ing. Jiří Klíma

Datum: 14.03.2023
Autoři
: Ing. Jiří Klíma 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".


Program:

 • Fyzická osoba rezident, nerezident – zákon, pokyny GFŘ, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
 • Předmět daně z příjmů FO - § 3, příjmy mimo předmět daně, nepeněžní příjmy, oceňování nepeněžního příjmu, vypořádání SJM
 • Osvobozené příjmy § 4 – prodej nemovitostí, bydlení, bytová potřeba § 4b, prodej movitých věcí, náhrady škody, prodej cenných papírů aj.
 • Osvobození bezúplatných příjmů § 4a, oznámení osvobozených příjmů § 38v, § 38w

1. část - Poplatník daně z příjmu, rezidenství, předmět daně

✅   1 〉0:00:10 – Úvod

✅   2 〉0:09:23 – § 2 ZDP – Poplatník daně z příjmu FO, rezident

✅   3 〉0:12:30 – § 2/4 ZDP – Bydliště pro účely daňového rezidenství

✅   4 〉0:19:00 – Kritérium 183 dní      

✅   5 〉0:21:20 – Stálý byt–Pokyn D–59           

✅   6 〉0:35:45 – Úmysl se trvale zdržovat       

✅   7 〉0:45:36 – Smlouva o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem – rozhodování, zda je rezident ČR nebo SR 

✅   8 〉0:50:08 – Středisko životních zájmů     

✅   9 〉1:01:55 – Potvrzení o daňovém domicilu        

✅   10 〉1:12:35 – § 2/3 ZDP – Zdržování se na území pouze za účelem studia   

✅   11 〉1:15:00 – § 3 ZDP – Předmět daně z příjmu     

✅   12 〉1:16:28 – § 3/2 ZDP – Příjem peněžní, nepeněžní, př. vrácení příplatku za vlastní kapitál    

✅   12 〉1:25:30 – Příjem u zaměstnance – pravidelné zdravotní prohlídky, káva

2. část - Nepeněžní příjem, majetkový prospěch, SJM

✅   1 〉0:00:00 – § 3/2 ZDP – Nepeněžní příjem dosažený směnou   

✅   2 〉0:10:28 – § 38 ZDP – Ocenění peněžního příjmu v cizí měně  

✅   3 〉0:14:25 – § 3/3 ZDP – Ocenění nepeněžního příjmu   

✅   4 〉0:19:02 – § 4a/m ZDP – Majetkový prospěch při výpůjčce      

✅   5 〉0:25:03 – § 10 ZDP – Právo stavby – zřízeno bezplatně v něčí prospěch         

✅   6 〉0:37:32 – Zákon o oceňování majtku – 151/1997 Sb. – obvyklá cena, tržní hodnota

✅   7 〉0:42:26 – Vyhlášková cena – cena zjištěná       

✅   8 〉0:55:03 – Oznámení osvobozených příjmů – problém u vyhláškové x obvyklé ceny  

✅   9 〉0:56:41 – § 3/4 ZDP – Příjmy, které předmětem daně nejsou

✅   10 〉0:59:44 – § 3/4c ZDP –  Příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání SJM – rozdíl mezi SJM  x spoluvlastnictví

✅   11 〉1:13:53 – Příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, příjem au–pair

✅   12 〉1:17:18 – Příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele   

3. část - Osvobozené příjmy při prodeji nemovitosti

✅   1 〉0:00:00 – § 3/4g ZDP – Podílové spoluvlastnictví

✅   2 〉0:06:36 – § 4/1 ZDP – Osvobození od daně při prodeji nemovitosti

✅   3 〉0:09:03 – Definice rodinného domu     

✅   4 〉0:17:04 – Výklad pojmu bydliště KOOV 517/21.03.18 

✅   5 〉0:25:12 – Shrnutí bydliště

✅   6 〉0:31:20 – Den nabytí – Pokyn D–59, doba bezprostředně před prodejem      

✅   7 〉0:39:48 – Použití prostředků na vlastní bytové potřeby          

✅   8 〉0:46:00 – § 4/1b ZDP – Prodej nemovitosti, ve které jsem nebydlel

✅   9 〉0:55:58 – § 4/1b ZDP – Prodej nemovitosti nabyté děděním

✅   10 〉1:02:45 – § 4b ZDP – Podmíněné osvobození, bytová potřeba

✅   11 〉1:09:24 – Použití prostředků na splacení úvěru domu, ve kterém bydlím

✅   12 〉1:17:43 – Bytová potřeba – údržba a změna stavby bytového domu

✅   13 〉1:19:18 – Oznámení osvobozených příjmů na obstarání vlastní bytové potřeby

4. část - Dotazy, prostředky na bytové potřeby, prodej hmotných movitých věcí

✅   1 〉0:00:00 – Zodpovězení dotazů

✅   2 〉0:20:00 – Formulář oznámení o získání prostředků na bytové potřeby

✅   3 〉0:26:54 – § 4b/4 ZDP – Neprokázání čerpání všech prostředků na bytové potřeby

✅   4 〉0:37:57 – § 4b/1/b ZDP – Pořízení pozemku za předpokladu, že na něm bude zahájena výstavba do 4 let

✅   5 〉0:45:41 – § 4/1/c ZDP –bPříjem z prodeje hmotné movité věci

✅   6 〉0:50:40 – § 4/4 ZDP – Obchodní majetek

✅   7 〉0:55:31 – Obchodní majetek u dobrovolného vedení daňové evidence a uplatněné výdaje procentem

✅   8 〉1:11:09 – § 10/1/b ZDP – Prodej pohledávky občanem

✅   9 〉1:13:30 – § 10/1/b ZDP – Prodek kryptoměny

✅   10 〉1:16:30 – § 4/1/d ZDP – Náhrada majetkové, nemajetkové újmy

✅   11 〉1:24:54 – Odpovědnostní pojistky, náhrada za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s nájmem    

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • Jana T.14.3.2023 14:35

  Krásný den, mohu se zeptat ještě k §4b) mluvil jste tam o linii přímé, jak se prosím posuzuje např. dítě manžela (z jeho předchozího vztahu/manželství), které vyvdám/vyžením. Děkuji! Jana

  • Jana T.14.3.2023 15:54

   Omlouvám se, uvažovala jsem situaci, kdy dítě zdědí nemovitost od matky a jejího manžela, kterou následně dítě prodá a mezitím už s nimi třeba ani nežilo. Chápu to tak, že by se potom posuzovala každá polovina toho zděděného domu zvlášť?

 • RPIC14.3.2023 12:21

  dobrý den, děkuji za informace z praxe. Chtěla bych se zeptat, partner zakoupil před manželstvím družstevní byt. Podíl v družstvu nebyl 100% splacen a byl splacen až v průběhu manželství. Teď dochází k rozvodu manželů, přičemž se manželé domluvili, že byt (podíl v družstvu) bude přepsán na manželku a ona manželovi zaplatí 1/2 ceny bytu. Bude muset manželka dodanit získanou 1/2 bytu, kterou v rámci rozvodu na ní budoucí exmanžel převede? Byt je stále družstevní. Co se týče ceny, tak manžel před manželství zaplatil 70 % hodnoty podílu v družstvu, 30 % zaplatili společně za doby manželství. Děkuji za radu.

 • Martin14.3.2023 10:15

  Dobrý den, mám zaměstnance cizince, který má potvrzení o daň. domicilu v ČR k 31.12.2022, můžu mu v letošním roce měsíčně uplatňovat slevu na děti nebo je potřeba mít potvrzení i k 31.12.2023 a slevu uplatnit až v ročním zúčtování? Děkuji

 • Regina14.3.2023 09:04

  Dobrý den,

  FO je v paušálním režimu (60%) a chce začít pronajímat nemovitost. Nemovitost teprve nabude. Bude se jednat se o dlouhodobý nájem (nejedná se o ubytovací službu). Cílem je zachování paušálního režimu a současně zdanit nájem v souladu se zákony a s minimálním finančním zatížením. :)

  Nějaký názor na tuto problematiku mám a zajímá mě váš pohled.

  Děkuji!

 • Andrea Odehnalová14.3.2023 09:01

  Dobrý den, prosím Vás o zodpovězení dotazu. Zaměstnanec obdržel darem od svého dědečka v r. 2019 rodinný dům (plocha k bydlení více než 50%), v které zaměstnanec nikdy nebydlel, pouze platil energie. Dědeček v roce 2020 zemřel a zaměstnanec dům v r.2022 prodal. Odhad nemovitosti je 732 510,-. Prodal jej za 2 690 000,-. Realitní kanc. obdržela za zprostředkování 80 700,- a 2 609 300,- obdržel zaměstnanec. Pro potřebu bydlení v r.2021 koupil za 1 000 000 pozemek a v r.2022 zahájil stavbu rodinného domu, kde použil 1 250 000,-. Je možné osvobodit příjem/část příjmu (např. použití na vlast.bytovou potřebu)? A jakou částku bude muset zdanit? Velmi děkuji za zodpovězení.
  Lenka

 • Any14.3.2023 08:44

  Ještě prosím o názor na situaci, kdy jednatel si pronajme auto do sro, ale chce smlouvu sepsat pouze na pracovní dny a o víkendu chce auto používat pro své osobní cesty. Bylo by to touto cestou možné, aby se nemuselo řešit dodaněni 1%do mzdy? Děkuji

 • Any14.3.2023 08:39

  Dobrý den, nepodnikatel vlastnil pozemek déle jak 5 let a postavil na něm dům. Vše v roce 2020 prodal, bude se na prodej vstahovat osvobození, protože pozemek lhůtu pro osvobození splňuje? Děkuji za odpověď

 • Květa9.3.2023 13:45

  Dobrý den,
  prosím o zodpovězení mého dotazu:
  klient v lednu 2022 prodal bytovou jednotku za necelé 4 milióny, kterou získal darem od rodičů s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí k 9. 10. 2017 - v bytě nebydlel, takže nemá osvobozeno podle zákona o daních z příjmů,
  ve znaleckém posudku je napsáno: Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění vyhlášky č. 441/2013 Sb. a č. 443/2016 Sb. podle stavu ke dni 9. 10 .2017:
  bod 4.1. znaleckého posudku: Ocenění cenou zjištěnou: zjištěná cena za bytovou jednotku včetně pozemku je necelý 1 200 000,--,
  na další straně znaleckého posudku je samostatně: Cena obvyklá je stanovena přímým porovnáním,
  výsledná porovnávací hodnota Kč 3 934 000,-
  Závěr znaleckého posudku: výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50: Kč 3 934 000,--,
  prosím, jakou cenu mohu použít do daňového přiznání podle §10 odst. 5 zákona o daních z příjmů - lze dát do daňových výdajů obvyklou cenu, pokud k prodeji došlo v roce 2022, a platil starý pokyn k zákonu o daních z příjmů? moc děkuji

  • Květa9.3.2023 14:20

   prosím k mému dotazu
   lze použít cenu - ve znaleckém posudku definovanou jako výsledná porovnávací hodnota Kč 3 934 000,--, když je v §8 odst. 3 zákona o oceňování je napsáno: "Cena jednotky se zjistí nákladovým nebo porovnávacím způsobem." děkuji, Květa K.

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :