Specialista fyzické osoby 2023 = 3. den - Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 a v roce 2023

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Datum: 16.03.2023
Autoři
: Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Cena: 3400 Kč bez DPH


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část - Termíny pro daňové přiznání, paušální daň, rezidenství

✅ 1 〉0:00:08 – Úvod

✅ 2 〉0:06:00 – Termíny pro podání daňového přiznání

✅ 3 〉0:11:08 – Povinnost podat daňové přiznání

✅ 4 〉0:13:46 – Paušální daň – 3 pásma

✅ 5 〉0:20:41 – Daňové přiznání a paušální daň

✅ 6 〉0:29:29 – Prodej majetku v době paušálního režimu

✅ 7 〉0:40:38 – Zdaňovací období – při úmrtí, při insolvenčním řízení

✅ 8 〉0:48:45 – Osobní daňová příslušnost

✅ 9 〉0:55:06 – Rezidenství – bydliště, pobyt delší než 183 dnů

✅ 10 〉1:13:12 – Zodpovězení dotazů

✅ 11 〉1:19:14 – Metody vyloučení dvojího zdanění – metoda vynětí

✅ 12 〉1:29:24 – Metody vyloučení dvojího zdanění – metoda zápočtu

2. část - Základ daně, daňové přiznání nerezidentů, prodej nemovitostí a hmotných movitých věcí

✅ 1 〉0:00:09 – Prokázání daně zaplacené v zahraničí

✅ 2 〉0:04:22 – § 38 ZDP – Vyloučení dvojího zdanění - přepočet cizí měny 

✅ 3 〉0:08:32 – § 16a ZDP – Obecný x samostatný základ daně 

✅ 4 〉0:14:38 – Daňové přiznání nerezidentů

✅ 5 〉0:21:47 – Službová stálá provozovna

✅ 6 〉0:25:35 – § 4 ZDP – Osvobozené příjmy - prodej nemovitosti 

✅ 7 〉0:34:59 – § 4b ZDP – Bytová potřeba 

✅ 8 〉0:47:01 – § 4/1b ZDP – Lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí 

✅ 9 〉0:59:18 – Prodej bytu, který byl převeden z družstva do osobního vlastnictví

✅ 10 〉1:03:54 – Kryptoměny

✅ 11 〉1:09:54 – § 4/1/c ZDP - Příjem z prodeje živého zvířete (chovná zvířata)

✅ 12 〉1:13:18 – § 4/1/s ZDP – Příjmy z převodu podílů a členských práv 

✅ 13 〉1:20:14 – § 10/3/c ZDP – Osvobození bezúplatných příjmů - vazba na poskytovatele příjmů 

✅ 14 〉1:25:41 – § 38v, w ZDP – Povinnost oznámit osvobozené příjmy 

3. část - Závislá činnost, obchodní majetek, daňová evidence

✅ 1 〉0:00:08 – Příspěvek na dovolenou

✅ 2 〉0:10:11 – Závislá činnost x samostatná činnost

✅ 3 〉0:19:02 – Samostatná činnost - dílčí základ daně

✅ 4 〉0:22:39 – Vykazování výdajů, změna uplatňování

✅ 5 〉0:29:47 – Ubytování x nájem

✅ 6 〉0:34:40 – § 4/4 ZDP – Obchodní majetek 

✅ 7 〉0:44:07 – Výkon samostatné činnosti x nájem

✅ 8 〉0:48:33 – § 7b ZDP – Daňová evidence - (ukradené zboží, nabourané auto) 

✅ 9 〉1:02:10 – Paušální výdaje

✅ 10 〉1:09:20 – Dotace na majetek, pozemek

✅ 11 〉1:16:35 – Výdaje v daňové evidenci

✅ 12 〉1:23:18 – Spolupracující osoby

4. část - Pohledávky v daňové evidenci, vstupní cena majetku, příjem z nájmu, cena obvyklá, nezdanitelné částky

✅ 1 〉0:00:08 – Odpovědi na dotazy

✅ 2 〉0:04:38 – Pohledávky v daňové evidenci

✅ 3 〉0:17:12 – Vstupní cena majetku - podnikání x nájem

✅ 4 〉0:30:18 – Opravy x nový majetek (požár seníku) x technické zhodnocení

✅ 5 〉0:37:18 – § 8 ZDP – Příjmy z kapitálového majetku plynoucí ze zahraničí 

✅ 6 〉0:39:52 – § 9 ZDP – Příjmy z nájmu 

✅ 7 〉0:45:13 – Zdanění spoluvlastnických podílů u nájmu

✅ 8 〉0:55:14 – § 23/7 ZDP – Cena obvyklá 

✅ 9 〉1:03:30 – § 10 ZDP – Ostatní příjmy 

✅ 10 〉1:08:24 – Nezdanitelné částky - dary, úroky

✅ 11 〉1:18:40 – Odpovědi na dotazy

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • petra16.3.2023 17:02

  Pokračuje ale na VOŠ a to je střední škola.

 • marcela16.3.2023 17:01

  Ale pokud pokračuje ve studiu na VŠ tak je student.

 • marcela16.3.2023 16:59

  Dobrý den myslím ze student bude i u rodičů cely rok danove účinný jako dítě.

 • petra16.3.2023 16:10

  Dobrý den, chtěla bych do obchodního majetku vložit automobil, který jsem pořídila před dvěma lety. Musím mít na stanovení vstupní ceny znalecký posudek nebo stačí např. vzít cenu obdobného automobilu na internetu a z této částky potom odepisovat? Musí být auto přepsáno z RČ na IČO?

 • Dana Škráčková16.3.2023 16:04

  Dobrý den, mám dotaz FO má v majetku nemovitost, pak si založí s.r.o a tuto nemovitost bude s.r.o pronajímat. Můžu tuto nemovitost vyřadit z obchodního majetku a "přeřadit" do pronájmu v §9 ? Na katastru se nic nemění, nemovitost je stále vedena na rodné číslo. Děkuji

 • petra16.3.2023 15:28

  Dobrý den, měla bych ještě jeden dotaz. OSVČ je celý rok 2022 výdělečně činný. Je studentem, v 5/2022 úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Od 1.7.2022 do 31.8.2022 byl v hlavním pracovním poměru, nemocensky pojištěn. Od 1.9.2022 se stal studentem denního studia VOŠ. Za kolik měsíců může uplatnit slevu na studenta?

 • _ Klingerová16.3.2023 15:14

  Prosím o radu. Malé nakladatelství provozované FO, vede daňovou evidenci. Autoři si často na vydání vlastních knih sami přispívají. Ti autoři někdy žádají od města/kraje/nadace o příspěvek/dotaci na vydání knihy a tento pak přepošlou nakladatelství. A někdy posílají vlastní úspory. Je tento příspěvek u nakladatelství(FO) předmětem daně z příjmů? Já ho tak eviduji. Ale možná je spravnější (ale významně pracnější) varianta, že to není zdanitelný příjem a současně bych měla vyloučit náklady k tomuto příjmu. Jaký na to máte názor?
  A moc děkuji za skvělý a výživný seminář.

 • Jana16.3.2023 14:51

  Dobrý den, zapomněla jste říct, jak budeme evidovat tu dotaci 100 v daňové evidenci? Zavedu pozemek 500 a co s tou dotací? Můj názor je, že dotace souvisí s nedňovým nákladem - pozemek jsme dali nedaňově tak dotaci nezdaním? MOc děkuji.

 • _ Klingerová16.3.2023 13:30

  Dobrý den, prosím o ujasnění u DPP. Poplatník má více dohod u několika firem. Nikde nemá podepsané prohlášení, takže všude mu sráží 15% daň. Podává daňové přiznání, protože nevyčerpal svou slevu na dani a daň se mu částečně vrátí. Musí uvést do DP všechny své DPP (od všech firem)? Nebo může uvést třeba jen DPP od dvou firem a zbytek neuvádět do svého DP a nechat tyto DPP jako zdanené srážkovou daní - tudíž splněnou daňovou povinnost?

 • petra16.3.2023 13:03

  Dobrý den, ještě bych měla doplňující dotaz k přechodu mezi paušálním režimem v roce 2021, kdy v r.2022 budu uplatňovat výdaje procentem z příjmů. Novelou byla zrušena povinnost dodanit hodnotu pohledávek. Opravdu se tedy musí příjmy v roce 2022, které se týkají vydaných faktur z r.2021 zdanit v roce 2022? Lze z nich uplatnit poté paušál? Děkuji.

 • Jana16.3.2023 11:00

  Dobrý den,
  prosím o radu. Klientka zahajuje činnost, jedná se o poskytování služeb v oblasti psychoterapie, metoda v ČR doposud neuplatňovaná. Přihlásila se k živnosti volné_koučink a mentoring.
  Může uplatnit 60% výdajů, i když činnost nebude v souladu se zařazením živnosti? Máte nějakou radu pro účetní, jak postupovat při zařazení nových klientů?
  Děkuji. Jana

 • Martina16.3.2023 10:48

  Dobrý den, mám rezidenta ČR, pracoval na Slovensku - mám potvrzení o zdanitelných příjmech. Moje úvaha byla, že příjmy ze Slovenska uvedu do řádku 35 daňového přiznání a uvedu do Přílohy § 38f odst.10. Tím je tedy oznámím FÚ, ale ke zdanění nepůjdou. Byl by tento postup správný? Z Vašeho výkladu jsem pochopila, že musím zvolit jednu metodu z Přílohy 3 daňového přiznání - vynětí nebo zápočet. Mockrát děkuji.

 • petra16.3.2023 10:04

  Poplatník by chtěl uplatnit v roce 2022 úroky z hypotéky na výstavbu rod. domu. Je účastníkem smlouvy o úvěru a v roce 2019 začal stavět - má stavební povolení. Bydlet bude v rod. domě po jeho dokončení - kolaudaci, která bude pravděpodobně až v r.2024. Může ale uplatnit úroky už v roce 2022? Paní Rylová, moc Vám děkuji za zodpovězení všech mých otázek.

 • petra16.3.2023 09:57

  OSVČ uplatňovala v roce 2021 paušální výdaje ve výši 60%. V roce 2022 chce přejít na skutečné výdaje. K 31.12.2021 eviduje pohledávky (nezaplacené vydané faktury). Chtěla jsem podat opravné přehledy na OSSZ a VZP za rok 2021, protože předpokládám, že se jedná o daňovou úpravu dle §23 odst. 8 ZDP a považuji ji za úpravu ZD. Zdravotní pojišťovna však zastává názor, že se nemusí podávat opravný přehled a do vyměřovacího základu se úpravy promítnou až v době kdy dojde ke skutečnému příjmu. Opravdu to tak je? Myslela jsem si, že se to rokem 2021 změnilo, když už mají v Přehledu daňový základ a né příjmy a výdaje.

 • Any16.3.2023 09:52

  Dobrý den, fyzická osoba si na rodinném domě, který nemá v obchodním majetku, nechá zabudovat fotovoltaiku. Polovinu domu bude pronajímat dle par.9. je možné polovinu nákladů na FVE uplatnit jako výdej ? Děkuji za odpověď

 • petra16.3.2023 09:46

  Poplatník byl v roce 2021 v paušálním režimu a v roce 2022 bude podávat daňové přiznání a uplatňovat výdaje procentem z příjmů. V roce 2021 měl pohledávky, které byly zaplaceny v roce 2022. Budou zdanitelným příjmem roku 2022, když už se nemusí dělat dle §23 odst. 8 ZDP úprava v roce 2021? Nebo nebudou vůbec předmětem zdanění?

 • Olga16.3.2023 08:15

  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat na občana Ukrajiny (muž), který podnikal na území ČR jako OSVČ, opakovaně držitel povolení dlouhodobého pobytu (neměl nikdy trvalý pobyt). V prosinci 2021 odjel domů na Ukrajinu, z důvodu války se již v roce 2022 nevrátil. Za rok 2021 podáno daňové přiznání a přehled k sociálnímu pojištění. V červnu 2022 zrušena živnost z důvodu vypršení platnosti povolení dlouhodobého pobytu. Musí tento občan podat daňové přiznání i za rok 2022 a přehled SP? A platí pro něj povinné minimum sociálního pojistného?
  Děkuji. Olga

  • Olga16.3.2023 08:16

   Příjmy za rok 2022 neměl žádné.

 • Jana16.3.2023 08:05

  Dobrý den, daňový rezident ČR má OSVČ v ČR i v Anglii. Zdaňuje v ČR všechny příjmy, takže budu potřebovat jeho daňové přiznání z Anglie a potvrzení o úhradě daně? K jeho příjmům mohu uplatnit paušální výdaje. Jak pak naložit s tím, když mají jiné daňové období než kalendářní rok? Do kterého roku mám vyloučit daň uhrazenou v Anglii? Děkuji

 • Jana15.3.2023 20:23

  Dobrý den paní Rylová,
  chtěla bych Vás požádat o radu.
  Pokud je v průběhu roku pořízen dlouhodobý majetek a zároveň v tomto roce došlo i
  k jeho prodeji, jaký daňový výdaj lze uplatnit?
  Děkuji za odpověď.
  Tomečková

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :