Specialista právnické osoby 2022 - 10. den = Panelová diskuse

Ing. Otakar Machala QUDIng. Eva Nedorostková Ing. Pěva Čouková

Datum: 13.10.2022
Autoři
: Ing. Otakar Machala QUD, Ing. Eva Nedorostková , Ing. Pěva Čouková 

Cena: 3400 Kč bez DPH


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut). Se záznamem tzv. "navěky".


Program diskuze, který jste s námi tvořili: 

 
1️⃣ Daňové řešení pohledávek a závazků k rozvahovému dni (opravné položky, dodanění dluhů, inventarizační rozdíly)
 
2️⃣ Zápůjčky bezúročné a nízkoúročené nebo vysokoúročené zápůjčky, úrokové sazby a jejich změny
 
3️⃣ Spojené osoby - podíly na zisku a výplata ostatních kapitálových fondů, ceny obvyklé
 
4️⃣ Bezúplatná plnění (houpačka), dary (včetně problematiky Ukrajiny)
 
5️⃣ Opravy, technická zhodnocení a jejich spojení
 
6️⃣ Nedokončené investice, zmařené investice
 
7️⃣ Začátek a konec účtu 042 a případné následné změny
 
8️⃣ Benefity – např. team building, masáže – příklady § 24 i § 6 ZDP

1. část panelové diskuse

✅   1 〉0:00:10 – Úvod a koordinační výbory

1. Daňové řešení pohledávek a závazků k rozvahovému dni (opravné položky, dodanění dluhů, inventarizační rozdíly)

✅   2 〉0:11:37 – Odpověď na dotaz sledující - opravné položky s insolvenčním řízením

✅   3 〉0:19:28 – Odpověď na dotaz sledující - postoupení opravné položky - 8 Afs 54/2010-155

✅   4 〉0:26:16 – Následná úhrada odepsané pohledávky a daňové řešení 

✅   5 〉0:31:17 – Odpověď na dotaz sledující - pohledávka v zahraničí - KOOV 207/17.12.07 

✅   6 〉0:36:10 – Daňový postup při postoupení pohledávky u smluvních sankcí - 10 Afs 171/2019-51 a 8 Afs 71/2020-69

✅   7 〉0:50:12 – Postoupení osvobozené pohledávky u fyzické osoby - IV. US 650/05 

✅   8 〉0:52:36 – Pohledávka z náhrady škody vůči neznámému pachateli

✅   9 〉0:54:10 – Změna splatnosti pohledávky po dohodě - 33 Odo 335/2005 

✅   10 〉0:57:23 – Náhrada škody vůči pojišťovně a časové rozlišení

✅   11 〉1:09:31 – Sporné pohledávky

2. část panelové diskuse

✅   1 〉0:00:10 – Odpověď na dotazy sledujících

✅   2 〉0:12:06 – Prohlášení insolvenčního řízení, když není nařízen úpadek a konkurz

2. Zápůjčky bezúročné a nízkoúročené nebo vysokoúročené zápůjčky, úrokové sazby a jejich změny

✅   3 〉0:16:43 – Bezúročné zápůjčky - KOOV 452/22.04.15

✅   4 〉0:39:54 – Nízkoúročené a vysokoúročené zápůjčky

3. Spojené osoby - podíly na zisku a výplata ostatních kapitálových fondů, ceny obvyklé

✅   5 〉1:11:46 – Pokyn č. GFŘ-D-34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny

✅   6 〉1:13:26 – Výplata z ostatních kapitálových fondů

✅   7 〉1:20:40 – Nepřímé náklady na osvobozené příjmy - 3 Afs 170/2019-27

✅   8 〉1:29:33 – Úroky v souvislosti s financováním výplaty podílu na zisku - 5 Afs 25/2009-98

3. část panelové diskuse

4. Bezúplatná plnění (houpačka), dary (včetně problematiky Ukrajiny)

✅   1 〉0:00:10 – Bezúplatné nabytí věcného břemene

✅   2 〉0:19:02 – Peněžní a nepeněžní dary - KOOV 395/27.03.13 

✅   3 〉0:37:32 – Zákon č. 128/2022 Sb. - problematika Ukrajiny

✅   4 〉1:13:57 – Daňová uznatelnost u poskytování firemních darů

✅   5 〉1:20:53 – Poskytnutí ubytování pro Ukrajince 

✅   6 〉1:32:15– Peněžitá podpora pro ukrajinského zaměstnance na vybavení jeho domácnosti 

4. část panelové diskuse

✅   1 〉0:00:10 – Odpověď na dotazy sledujících

5. Opravy, technická zhodnocení a jejich spojení

✅   2 〉0:10:00 – Opravy, technické zhodnocení a jejich spojení - 10 Afs 103/2018, 7 Afs 132/2022, 10 Afs 104/2018, 5 Afs 107/2008 - 49

✅   3 〉0:30:36 – Oprava/technické zhodnocení u klimatizace a vzduchotechniky - 5 Afs 3/2010-144 a 3 Afs 229/2017-29

✅   4 〉0:39:30 – Dobíjecí zařízení a možnosti zařazení do majetku

✅   5 〉0:45:03 – Hranice opravy a pořízení nového majetku - 7 Afs 132/2002-22

✅   6 〉0:50:41 – Změna rozhodnutí o uplatnění daňových odpisů během daňové kontroly

✅   7 〉0:58:30 – Úpravy pozemku - 9 Afs 179/2017-62

✅   8 〉1:08:03 – Mimořádné odpisy - nemožnost přerušení - 5 Afs 137/2018 

✅   9 〉1:18:21 – Status nemovité kulturní památky

6. Nedokončené investice, zmařené investice

✅   10 〉1:23:21 – Nedokončené a zmařené investice

7. Začátek a konec účtu 042 a případné následné změny

✅   11 〉1:28:36 – Začátek a konec účtování na 042

8. Benefity – např. team building, masáže – příklady § 24 i § 6 ZDP

✅   12 〉1:30:15 – Benefity - teambuilding

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • RPIC13.10.2022 17:01

  Dobrý den, můžu poprosit o odpověď na dotaz níže - pohled na benefity? Děkuji.

 • Petra Slavkovská13.10.2022 14:07

  Dotaz z emailu od Tomáše:

  Dobrý den,
  Měl bych dotaz ohledně možného vzniku nepeněžního příjmu z titulu zadání se práva na doplatek při výměně podílů výměnu podílů, nebo doplatek

  Situace:

  1- SRO mimo holding odštěpuje jmění (budovy) do SRO Projekt 2. V rámci toho, že pánové již vlastní tuto společnost skrze holdingovou strukturu, tak z pohledu co nejmenší zátěže na notářské a jiné zápisy a co nejméně cash operací by rádi odštěpili jmění s tím, že se vzdají práva na výměnu podílu dle § 7 odst. b) zákona o přeměnách obchodních společností.

  Zjednodušeně řešeno společnost SRO Projekt 2 nabude bezplatně majetek v řádově milionech CZK. Může být toto chápáno jako nepeněžní příjem? Na konci stojí stále stejní společníci se stejným podílem takže vlastně nedochází ne změně koncového majitele.

  2- Pokud by bod 1 nebyl chápan jako nepeněžní příjem změnilo by se něco pokud by podíly společníku na SRO-Mimo holding a SRO projekt 2 nebyly ve stejné výši jako v bodě 1

  3- Pokud by bod 1 nebyl chápan jako nepeněžní příjem změnilo by se něco pokud společníci na SRO - Mimo holding a SRO Projekt 2 nebyly stejní vlastníci

  Obrázek situace zasílám přílohou.

 • RPIC13.10.2022 13:39

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na váš názor ohledně benefitů pro zaměstnance. Setkala jsem se s příkladem, kdy společnost přispívá zaměstnanci peněžitou částku prostřednictvím BENEFIT karty, přičemž zaměstnanec mohl tyto peníze využít na autoškolu pro syna nebo na kuchařský kurz (workshop) pro sebe. Myslíte si, že jde tyto služby napasovat do nějaké skupiny benefitů? Pokud ano, tak kam? Děkuji za odpověď.

 • Jana13.10.2022 11:17

  Dotazy od paní T. zodpovězené v 1. části panelové diskuse:

  Poplatník česká s.r.o. má pohledávku za dlužníkem ( takže česká s.r.o. nespojená osoba) , na kterého bylo vyhlášeno insolvenční řízení. Pohledávku po vyhlášení IR poplatník u soudu nepřihlásil, chtěl takto učinit později. Opravnou položku dle §8 ZOR netvořil z důvodu nepřihlášení pohledávky, také OP netvořil ani dle §8a (splatnost < 18 měsíců).
  Dle §24/2/y lze odepsat pohledávku za dlužníkem, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení.
  Dle Pokynu D22 výsledkem insolvenčního řízení se rozumí nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí ins. návrhu pro nedostatek majetku, zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, splnění reorganizačního plánu nebo splnění oddlužení.
  V květnu roku 2022 městský soud rozhodl a vydal usnesení o úpadku dlužníka, ale předtím v únoru 2022 věřitel postoupil pohledávku za nižší cenu než nominální hodnota pohledávky.

  Dotaz 1
  Pokud na dlužníka bylo vyhlášeno insolvenční řízení (v 9/2021) a ostatní okolnosti svědčíli tomu, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků dálo se považovat v době před postoupením pohledávky za to, že dlužníkovi úpadek hrozí a jestli se dá pohledávku za takovým dlužníkem odepsat?
  Pokud pohledávku odepsat lze, musí poplatník odpis provést ve ZO 2021 nebo může i v ZO 2022?

  Dotaz 2
  V případě postoupení této pohledávky
  a. Poplatník může uznat výdaje jen do výše příjmů dle 24/2/s? nebo
  b. Vzhledem k výše popsané situace poplatník může odepsat celou pohledávku dle 24/2/y a následně v 2022 zdanit příjem z jejího postoupení?

 • RPIC13.10.2022 10:48

  Dobrý den, děkuji za dnešní diskusi, chtěla jsem se zeptat k řešení posledního příspěvku - plnění od pojišťovny. Proč je příjem od pojišťovny nedaňový, předpokládám-li, že uzavřené pojištění za službu = pojištění nesplácení pohledávky je daňové. Odpis pohledávky - účet 546 je nedaňový z toho důvodu, že k němu nebyla tvořena daňová opravná položka? A protože nebyla tvořena daňová opravná položka, tak je příjem od pojišťovny nedaňový? Je to tento důvod? Děkuji za dovysvětlení. Pěkný den. Jana

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :