Specialista právnické osoby 2022 - 2. den = Teorie – Tvorba základu daně, rezervy a opravné položky - § 23 ZDP, zákon o rezervách

TEST 2022
Ing. Jiří Klíma

Datum: 01.03.2022
Autoři
: Ing. Jiří Klíma 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

Harmonogram:

09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

13:30 - 15:00

15:30 - 17:00

Program:

  • koncept základu daně
  • úpravy základu daně
  • zvyšující a snižující položky
  • cena obvyklá, spojené osoby
  • rezervy a opravné položky

1. část - § 22 - 23 ZDP

✅   1 〉00:00:00 – § 22/1/g ZDP - zdroj příjmů

✅   2 〉0:08:51 – § 22/2 ZDP - definice stálé provozovny

✅   3 〉0:15:58 – § 38d ZDP - daň vybíraná srážkou podle vláštní sazby daně

✅   4 〉0:20:18 – § 38da ZDP - oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí 

✅   5 〉0:43:46 – § 23 ZDP - základ daně 

✅   6 〉0:56:00 – Pokyn D-22 k § 23/2, bod 2 ZDP - dohadné položky 

2. část - § 23/2 ZDP + pokyn D-22 a zvyšující položky výsledek hospodaření

✅   1 〉00:00:00 – Pokyn D-22 k § 23/2, bod 1 - časové rozlišení 

✅   2 〉0:04:10 – Pokyn D-22 k § 23/2, bod 3 - kurzové rozdíly

✅   3 〉0:27:06 – Pokyn D-22 k § 23/2, bod 4 - rozhodné datum 

✅   4 〉0:32:31 – § 23/3/a, bod 1 ZDP - částky neoprávněně zkracující příjmy

✅   5 〉0:39:21 – § 23/3/a, bod 3 ZDP - částky uplatněné v předchozích zd. obdobích

✅   6 〉0:53:05 – § 23/3/a, bod 5 ZDP - částky pojistného 

✅   7 〉0:58:54 – § 23/3/a, bod 6 ZDP - sankce 

✅   8 〉1:09:44 – § 23/3/a, bod 11 a 12 ZDP - dodaňování dluhů

3. část - § 23/3 ZDP - snižující a zvyšující položky výsledek hospodaření

✅   1 〉00:00:00 – § 23/3/a, bod 11 ZDP - dodaňování dluhů

✅   2 〉0:03:34 – § 609 NOZ - promlčení

✅   3 〉0:08:17 – § 619 a 630 NOZ - délka promlčecí lhůty

✅   4 〉0:17:27 – § 1959 a 1963 NOZ - definice ihned a splatnost

✅   5 〉0:24:52 – § 2053 a 639 NOZ - uznání dluhu

✅   6 〉0:34:59 – § 2054 NOZ - uznání dluhu

✅   7 〉0:52:47 – § 23/3/a bod 14 a § 23/3c bod 8 ZDP - bezúplatný příjem poplatníka 

✅   8 〉1:07:15 – § 23/3/a bod 17 ZDP - rozdíl mezi sjednanými cenami u spojených osob

✅   9 〉1:08:08 – § 23/3/b ZDP - snižující položky výsledek hospodaření (ř. 111 DP)

✅   10 〉1:11:44 – § 23/3/c ZDP - snižující položky výsledek hospodaření (ř. 112 DP)

✅   11 〉1:23:02 – § 23/4 ZDP - položky nezahrnující do základu daně

4. část - § 23/4 - § 23g ZDP

✅   1 〉00:00:00 – § 23/4 ZDP - položky nezahrnující do základu daně

✅   2 〉0:07:13 – § 23/6 ZDP - co se považuje za příjem

✅   3 〉0:12:16 – § 23/7 ZDP - spojené osoby a ceny obvyklé 

✅   4 〉1:05:45 – § 23a-d ZDP - převod obchodního závodu, fúze … 

✅   5 〉1:07:47 – § 23e-f ZDP - nadměrné výpůjční výdaje 

✅   6 〉1:15:49 – § 23g ZDP - zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví 

✅   7 〉1:27:14 – Odpověď na dotaz 

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
  • Petra Slavkovská1.3.2022 14:42

    Dotaz od pana Jirky:
    Fyzická osoba dlouhodobě pronajímá komerční nemovitost právnické osobě. Tato právnická osoba (nájemce) provedla před více než 5 lety na této najaté nemovitosti technické zhodnocení, který se souhlasem vlastníka odpisuje. Fyzická osoba se rozhodla prodat tuto nemovitost jiné právnické osobě (tj. nejedná se o nájemce). Vzhledem k tomu, že se jedná o spřízněnou právnickou osobu, byl vypracován znalecký posudek na cenu obvyklou a nemovitost byla za tuto cenu stanovenou znaleckým posudkem prodána. Nájemní smlouva byla převedena a běží za stejných podmínek dále, tj. nový vlastník dále pronajímá nemovitost původnímu nájemci. Původní nájemce tak nadále odpisuje provedené technické zhodnocení. Otázka je, zda je správné, aby nový vlastník odpisoval nemovitost z celé vstupní ceny (kupní cena dle znaleckého posudku), když tato vstupní cena odráží aktuální stav nemovitosti, tj. vč. jejího technického zhodnocení. Dochází tak k tomu, že nájemce odpisuje provedené technické zhodnocení a de facto ho současně v rámci kupní ceny odpisuje i nový vlastník nemovitosti. Jaké je prosím správné řešení z hlediska daňových odpisů? Pokud by řešení mělo vliv i na účetnictví, prosím i řešení stran účetnictví. Děkuji předem.

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :