Specialista právnické osoby 2022 - 5. den = Teorie – Hmotný a nehmotný majetek - § 26 až 32 ZDP – 1. část

TEST 2022
Ing. Jiří Klíma

Datum: 03.05.2022
Autoři
: Ing. Jiří Klíma 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část - § 26/2 ZDP - hmotný majetek

✅   1 〉0:00:00 – Úvod 

✅   2 〉0:04:06 – § 26/2 písm. a) ZDP - samostatné hmotné movité věci 

✅   3 〉0:20:46 – § 24/2v ZDP - účetní odpisy  hmotného a nehmotného majetku

✅   4 〉0:23:00 – § 26/2 písm. a) ZDP - samostatné technicko-ekonomické určení majetku

✅   5 〉0:35:24 – § 26/2 písm. a) ZDP  - provozně-technické funkce delší než 1 rok 

✅   6 〉0:40:15 – § 26/2 písm. a) ZDP - soubory hmotných movitých věcí 

✅   7 〉0:47:18 – § 26/2 písm. b-c) ZDP - budovy, domy, jednotky a stavby

✅   8 〉1:00:37 – § 26/2 písm. d) ZDP - pěstitelské celky trvalých porostů 

✅   9 〉1:15:09 – § 498 a § 506 NOZ - nemovité a movité věci

✅   10 〉1:21:54 – § 509 NOZ - liniové stavby

2. část - Jednotky, pozemky a právo stavby

✅   1 〉0:00:00 – Příklady na majetek - kanalizace, plot, parkoviště

✅   2 〉0:09:21 – § 1159 NOZ - jednotka

✅   3 〉0:14:48 – § 29 ZDP - podíl na pozemku u nákupu jednotky

✅   4 〉0:22:52 – Fond oprav + příklady

✅   5 〉0:36:38 – § 26/2 písm. d) ZDP - pěstitelské celky trvalých porostů 

✅   6 〉0:37:39 – § 26/2 písm. e) ZDP - dospělá zvířata a jejich skupiny 

✅   7 〉0:42:14 – § 26/2 písm. f) + § 26/3 ZDP - jiný majetek (výběr)

✅   8 〉0:43:58 – § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - dlouhodobý hmotný majetek podle účetnictví

✅   9 〉0:46:03 – § 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - pozemek a parcela 

✅   10 〉0:53:57 – § 24/2 písm. ta), § 24/5 ZDP a § 56 ZDPH - výše výdajů na pozemek při prodeji

✅   11 〉1:03:08 – § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - stavby a právo stavby

✅   12 〉1:24:45 – Předměty z drahých kovů, umělecká dílo, věcná břemena k pozemku

3. část - Součást stavby vs. samostatná movitá věc + nehmotný majetek

✅   1 〉0:00:00 – Majetek a DPH 

✅   2 〉0:10:34 – § 26/2 ZDP + § 506 NOZ + pokyn D-22 k § 26 - oprava a technické zhodnocení 

✅   3 〉0:46:09 – Příklad na nájem budovy a technické zhodnocení

✅   4 〉0:58:36 – § 56/10 vyhlášky č. 500/2002 Sb. + § 21/3 ZDPH - DUZP u převodu nemovitých věcí 

✅   5 〉1:03:09 – § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - definice nehmotného majetku 

✅   6 〉1:21:27 – Zákon č. 609/2020 Sb., novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2021 - přechodná ustanovení 

4. část - Uvedení majetku do užívání

✅   1 〉0:00:00 – § 26/10 ZDP a § 7 vyhlášky č. 500/20202 Sb. - uvedení do užívání majetku 

✅   2 〉0:18:56 – Zmařená investice

✅   3 〉0:31:36 – § 29 ZDP, § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - stanovení pořizovací ceny majetku 

✅   4 〉0:42:18 – Co vstupuje do hodnoty majetku - úroky

✅   5 〉0:47:12 – Co vstupuje do hodnoty majetku - licence

✅   6 〉0:51:37 – Co vstupuje do hodnoty majetku - vyřazení stávající stavby 

✅   7 〉0:55:06 – § 29/1 ZDP - likvidace stavby v souvislosti s výstavbou nové stavby

✅   8 〉1:01:38 – § 29/1 ZDP - snížení hodnoty majetku o poskytnuté dotace

✅   9 〉1:12:41 – § 23/3 písm. c) ZDP - dary na majetek

✅   10 〉1:19:43 – § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - co nevstupuje do hodnoty majetku

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :