Specialista právnické osoby 2022 - 8. den = Nový komplexní příklad 2022 - SOLUS

TEST 2022
Ing. Eva Nedorostková

Datum: 20.09.2022
Autoři
: Ing. Eva Nedorostková 

Cena: 2990 Kč bez DPH


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut). Se záznamem tzv. "navždy".

Nejnovější příklad o rozsahu 25 stran z naší knihy Daň z příjmů – vyřešené příklady 2022, kterým nás provede jeho autorka – skvělá paní Ing. Eva Nedorostková. Příklad obsahuje 46 situací jak běžných, tak ojedinělých, se kterými se můžete v praxi setkat a díky nám můžete mít řešení na dosah ruky.

PERFEKTNÍ PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM!


OBSAH:

Komplexní příklad SOLUS – zahrnuje v sobě příklady na:

 • změny vyplývající z novely  ZDP zákonem č. 609/2020 Sb., zejména u kategorie hmotného a nehmotného majetku, 
 • zpětné uplatnění daňové ztráty,
 • daňové dopady plynoucí z následků živelné pohromy na majetku DS - tornáda, 
 • covidová opatření,
 • pohledávky a tvorba OP, 
 • dodanění závazků, 
 • benefity zaměstnanců, 
 • přijaté podíly na zisku a výplata podílu na zisku společností, plnění oznamovací povinnosti,  
 • problematika nájemních a podnájemních vztahů v případech realizace TZ uživatelem,
 • poskytnutí darů,
 • účetní kategorie - např. dohadné položky v základu daně

1. část - Zadání příkladu SOLUS a bod příkladu č. 1

✅   1 〉0:00:10 – Úvod 

✅   2 〉0:03:38 – Podrobné seznámení se zadáním příkladu SOLUS

✅   3 〉0:34:18 – Další informace k zadání příkladu SOLUS

✅   4 〉0:49:33 – § 26 ZDP, § 32a ZDP - bod příkladu č. 1 - odpisy DHM a DNM

✅   5 〉0:57:43 – Bod příkladu č. 1 - zřízení práva stavby

✅   6 〉1:00:20 – Bod příkladu č. 1 - zhotovení webových stránek dle smlouvy o dílo

✅   7 〉1:05:00 – § 30a ZDP - bod příkladu č. 1 - nákup nového silničního motorového vozidla

✅   8 〉1:08:00 – Příloha č. 1 příkladu - technické zhodnocení hmotného majetku s uplatněnými odpisy dle § 30a ZDP

✅   9 〉1:21:20 – § 25 ZDP - bod příkladu č. 1 - nákup uměleckého díla a jeho nájem

✅   10 〉1:24:34 – § 7/7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 25/1l) ZoÚ - daňové řešení u možnosti průchodu při zřízení věcného břemene

2. část - Body č. 2 až 13 příkladu SOLUS

✅   1 〉0:00:10 – § 24/2j) bod 5, § 6/9p) ZDP - bod příkladu č. 2 - benefit pro jednatele společnosti

✅   2 〉0:02:55 – Bod příkladu č. 3 - živelná pohroma a zničení majetku

✅   3 〉0:16:33 – Bod příkladu č. 4 - peněžitý dar, bezúplatné vypůjčení strojního zařízení a plnění škodní události

✅   4 〉0:27:05 – § 24/2i) ZDP - bod příkladu č. 5 - zákonné opravné položky k pohledávkám

✅   5 〉0:33:46 – Bod příkladu č. 6 - dodanění dluhu z titulu dodání služby, dodání materiálu a z titulu vyúčtovaných úroků z prodlení 

✅   6 〉0:41:29 – § 21h a § 23/10 ZDP - bod příkladu č. 7 - množstevní bonus za odebrané výrobky

✅   7 〉0:45:44 – Bod příkladu č. 8 a příloha č. 2 příkladu - používání softwaru při ekonomické činnosti

✅   8 〉0:54:38 – Bod příkladu č. 9 - finanční leasing na nový nákladní automobil a speciální výrobní zařízení

✅   9 〉1:06:45 – Bod příkladu č. 10 - odpis pohledávek 

✅   10 〉1:13:05 – Bod příkladu č. 11 - stavba na pozemku se zřízeným právem stavby, vyvolané investice a bezúplatný převod majetku

✅   11 〉1:22:32 – Bod příkladu č. 12 - členský příspěvek zaplacený za zaměstnance

✅   12 〉1:26:10 – Bod příkladu č. 13 - úprava pozemku okolo firemní haly

3. část - Body č. 14 až 28 příkladu SOLUS

✅   1 〉0:00:10 – § 23/3b) bod 2 ZDP - bod příkladu č. 14 - odvod SP a ZP k 31. 1. 

✅   2 〉0:02:13 – Bod příkladu č. 15 - nárok na příspěvek z programu Antivirus

✅   3 〉0:07:00 – § 21h a § 23/10 ZDP - bod příkladu č. 16 - vybavení klientského centra včetně kanceláří

✅   4 〉0:09:09 – § 19/1zf) a § 19/4 ZDP - bod příkladu č. 17 - příjem z titulu snížení základního kapitálu

✅   5 〉0:14:27 – Bod příkladu č. 18 - dohoda o narovnání 

✅   6 〉0:20:18 – Bod příkladu č. 19 - poškození cizího majetku 

✅   7 〉0:23:32 – Bod příkladu č. 20 - cenné papíry a jejich přecenění reálnou hodnotou 

✅   8 〉0:37:07 – § 24/2zh) ZDP - bod příkladu č. 21- náklady za subdodavatele, vynaložené na základě smlouvy o dílo

✅   9 〉0:41:05 – § 24/2ch) a § 38f/11 ZDP - bod příkladu č. 22 - zápočet daně zaplacené v zahraničí 

✅   10 〉0:46:03 – Bod příkladu č. 23 a příloha č. 3 příkladu - úplatné použivání a následné odkoupení majetku

✅   11 〉0:50:10 – Bod příkladu č. 24 - daňová uznatelnost doměřené DPH, pokuty a úroky stanovené správcem daně

✅   12 〉1:02:24 – Bod příkladu č. 25 - poskytnuté benefity zaměstnancům firmy

✅   13 〉1:10:24 – Bod příkladu č. 26 - poskytnutí platebního skonta, uznaná reklamace u sporné pohledávky, u které probíhalo soudní řízení, odpis nebo snížení bez právního titulu

✅   14 〉1:14:45 – Bod příkladu č. 27 - možnosti poskytování příspěvku na stravování - z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele

✅   15 〉1:27:14 – Bod příkladu č. 28 - náklady související s držbou podílu, podíl na zisku a zálohy

4. část - Body č. 28 až 46 příkladu SOLUS

✅   1 〉0:02:24 – Bod příkladu č. 28 - náklady související s držbou podílu, podíl na zisku a zálohy

✅   2 〉0:08:38 – Bod příkladu č. 29 - silniční motorové vozidlo - elektromobil

✅   3 〉0:14:02 – Bod příkladu č. 30 a příloha č. 4 příkladu - pronájem nebytových prostor a provedení technického zhodnocení

✅   4 〉0:27:14 – Bod příkladu č. 31 - společnost má podíl na nemovitosti a spoluvlastník provedl technické zhodnocení

✅   5 〉0:30:11 – Bod příkladu č. 32 - dohadné položky pasivní k rozvahovému dni

✅   6 〉0:32:33 – § 19/1zg) ZDP - bod příkladu č. 33 - úplata za věcné břemeno povinné osobě vyplývající ze zákona

✅   7 〉0:36:13 – Bod příkladu č. 34 - prominutí smluvní pokuty, které jsme fakturovali klientovi

✅   8 〉0:39:50 – Bod příkladu č. 35 - rozdělení podílu na zisku 

✅   9 〉0:41:42 – Bod příkladu č. 36 až 37- zvýšení základního kapitálu společnosti z nerozděleného zisku a poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

✅   10 〉0:43:35 – Bod příkladu č. 38 - náklady za vstupní prohlídky a vyhotovení výpisu ze zdravotní dokumentace nových zaměstnanců

✅   11 〉0:45:39 – Bod příkladu č. 39 - závazky z úvěrových finančních nástrojů a jejich daňové řešení

✅   12 〉0:56:10 – § 20/6 ZDP - bod příkladu č. 40 - zdanění podílu na základu daně komanditní společnosti komplementářem

✅   13 〉0:57:55 – § 24/1 a § 25/1t) ZDP - bod příkladu č. 41 - náklady na reprezentaci a reklamu společnosti

✅   14 〉0:59:31 – Bod příkladu č. 42 - poskytnutí nepeněžního a peněžního plnění jako finanční pomoc k odstranění následků škod z živelní pohromy

✅   15 〉1:02:33 – Bod příkladu č. 43 - nákup předmětů v souvislosti s výskytem koronaviru

✅   16 〉1:03:29 – Bod příkladu č. 44 - smlouva na realizaci praktického vyučování a odbornou praxi studentů

✅   17 〉1:06:00 – Bod příkladu č. 45 - směna pozemku nabytého nepeněžním vkladem 

✅   18 〉1:12:47 – Bod příkladu č. 46 a příloha č. 5 příkladu - zpětné uplatnění daňové ztráty a vzdání se práva na odečet ztráty v letech následujících po roce vzniku daňové ztráty

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :