Specialista právnické osoby 2022 - 9. den = Den plný příkladů

Ing. Eva Nedorostková

Datum: 21.09.2022
Autoři
: Ing. Eva Nedorostková 

Cena: 2990 Kč bez DPH


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut). Se záznamem v kvalitě NEW WAY tzv. "navždy".

Chcete "zažít" nové účetní a daňové situace nebo své vědomosti ověřit v praxi? Pak Vám tento den nesmí chybět. Nejsou to příklady z denního života. Jsou jedinečné svým tématem. Příklady paní Ing. Evy Nedorostkové osobně kontrolované přímo naší Pěvou ❤️ !

PERFEKTNÍ PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM!


OBSAH PŘÍKLADŮ:

  1. Daňová uznatelnost finančních nákladů zejména z pohledu zákonných omezení, vyplývajících zejména z § 25 odst. 1 písm. zl), zk) a w) ZDP.
  2. Tvorba a rušení zákonných opravných položek se zaměřením na vybraná úskalí vyplývající ze zákona o rezervách.
  3. Praktická aplikace § 38na ZDP se zaměřením na možnost uplatnění daňové ztráty právním nástupcem a dále na možné důsledky podstatných změn ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole,  na uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky. 
  4. Daňové  dopady transakcí mezi spojenými (ale i nespojenými) osobami v případě poskytování jak bezúročných, tak úročených zápůjček.
  5. Účetní i daňová řešení vybraných případů nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem - např.  nabytý bezúplatně, TZ  realizované a odpisované uživatelem a následné odkoupení tohoto majetku, TZ na majetku ve spoluvlastnictví více vlastníků.


1. část - Spojené osoby a příklady na bezúročné a úročené zápůjčky

✅   1 〉0:00:10 – Úvod 

✅   2 〉0:02:07 – § 23/7a) ZDP - přímo a nepřímo kapitálově spojené osoby

✅   3 〉0:08:10 – § 23/7b) ZDP - jinak spojené osoby

✅   4 〉0:11:41 – § 23/7 ZDP - spojené osoby v případech sjednaných úvěrových finančních nástrojů 

✅   5 〉0:22:16 – § 3/3, § 23/6 ZDP - bezúročná zápůjčka a stanovení hodnoty majetkového prospěchu

✅   6 〉0:31:20 – § 8/1g) a § 22/1g) bod 4, § 36/1b) bod 1, § 38da ZDP - rozdíly ve zdanění úroků ze zápůjček v případě rezidentů a nerezidentů v postavení věřitele

✅   7 〉0:42:46 – Příklad na poskytování bezúročných a úročených zápůjček spojeným a nespojeným osobám - část A

✅   8 〉1:13:49 – Příklad na poskytování bezúročných a úročených zápůjček spojeným a nespojeným osobám - část B

✅   9 〉1:24:03 – Příklad na přijaté úročené zápůjčky společnosti s.r.o. - bod č. 1 a 2

2. část - Finanční náklady společnosti

✅   1 〉0:00:10 – § 24/2p), § 6/7e) ZDP - odpověď sledující - daňová uznatelnost antigenních testů z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance

✅   2 〉0:05:23 – Pokračování v příkladu na přijaté úročené zápůjčky společnosti s.r.o. - bod č. 3

✅   3 〉0:12:17 – Pokyn D-22 k § 25/6 - finanční náklady

✅   4 〉0:15:09 – § 24/1 zi), § 25/1zl), § 25/1zk), § 25/1w) ZDP - čtyři ustanovení v ZDP týkající se daňové uznatelnosti a neuznatelnosti finančních nákladů z úvěrových finančních nástrojů 

✅   5 〉0:32:14 – Finanční náklady - příklad č. 1

✅   6 〉0:48:18 – Finanční náklady - příklad č. 2 

✅   7 〉0:54:02 – Finanční náklady - příklad č. 3, bod č. 1

✅   8 〉0:57:31 – Finanční náklady - příklad č. 3, bod č. 2

✅   9 〉1:02:52 – Finanční náklady - příklad č. 3, bod č. 3 

✅   10 〉1:07:14 – Finanční náklady - příklad č. 3, bod č. 4 

✅   11 〉1:17:19 – Zadání příkladu na výpočet nízké kapitalizace

3. část - Test nízké kapitalizace a zákonné opravné položky

✅   1 〉0:00:10 – Příklad na výpočet nízké kapitalizace - bankovní úvěr

✅   2 〉0:05:44 – § 25/1w) ZDP - Příklad na výpočet nízké kapitalizace - cashpool

✅   3 〉0:07:07 – § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Příklad na výpočet nízké kapitalizace - zápůjčka od člena obchodní korporace a úvěr ze skupiny

✅   4 〉0:08:48 – Příklad na výpočet nízké kapitalizace - úvěr na financování výstavby rodinných domů jako zásoby

✅   5 〉0:14:40 – Příklad na výpočet nízké kapitalizace - bezúročná zápůjčka a nízkoúročený úvěr

✅   6 〉0:30:23 – § 24/1i) ZDP a zákon č. 593/1993 Sb., o rezervách - zákonné opravné položky a odpis pohledávek 

✅   7 〉0:42:58 – Tvorba zákonných opravných položek a odpisy pohledávek - příklad č. 1 - postoupená pohledávka

✅   8 〉0:54:19 – Tvorba zákonných opravných položek a odpisy pohledávek - příklad č. 2 - zápočet dluhu a pohledávky

✅   9 〉1:09:14 – Tvorba zákonných opravných položek a odpisy pohledávek - příklad č. 3 - OP v insolvenčním řízení

4. část - Zpětné uplatnění daňové ztráty při podstatné změně ve složení osob nebo při přeměně

✅   1 〉0:00:10 – § 8a/4 ZoR - možnost zrušení opravných položek

✅   2 〉0:03:36 – Tvorba zákonných opravných položek a odpisy pohledávek - příklad č. 4 - pohledávky dle § 8c ZoR, tzv. „malé“ pohledávky

✅   3 〉0:11:03 – Tvorba zákonných opravných položek a odpis pohledávek - příklad č. 5 - postoupení pohledávek po lhůtě splatnosti a před lhůtou splatnosti

✅   4 〉0:30:07 – § 38n, § 38na, § 34/1 ZDP - Uplatnění daňové ztráty 

✅   5 〉0:38:06 – Uplatnění daňové ztráty v případě podstatné změny ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole - příklad č. 1 

✅   6 〉0:42:51 – Uplatnění daňové ztráty v případě podstatné změny ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole - příklad č. 2

✅   7 〉0:58:56 – § 23c, § 23d ZDP - daňová ztráta při přeměně - fúze sloučením, fúza splynutím, rozdělení odštěpením a převod jmění na společníka

✅   8 〉1:07:39 – Odečet daňové ztráty v případě tuzemských přeměn obchodních společností - příklad č. 1

✅   9 〉1:22:19 – Odečet daňové ztráty v případě tuzemských přeměn obchodních společností - příklad č. 2

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :