Správa daně – lhůty pro podání přiznání a kontrolních hlášení

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

AUDIO
Pro stažení MP3 kliknĕte pravým tlačítkem na ikonu a vyberte "Uložit odkaz jako..."

Audio nahrávka:
Audio přehrávač

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

21.11.2016 14:21

Ing. Bc. Lenka  Zábojová
Víte, dokdy se podává opravné přiznání k řádnému přiznání k DPH a kdy dodatečné?
Víte, dokdy se podává opravné přiznání k dodatečnému přiznání k DPH?
Víte, dokdy se podává řádné kontrolní hlášení, pokud se nepodalo ve stanovené lhůtě a správce daně vyzve plátce k jeho podání výzvou?
To a mnohem více se dozvíte v článku paní Lenky Zábojové, který se věnuje Správě daně DPH, resp. lhůtám pro podání přiznání a kontrolních hlášení.
Petra

PLATÍ pro rok 2016

 

1.     Řádné daňové přiznání k DPH u plátce

 

Plátce má povinnost podat řádné daňové přiznání k DPH do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Zdaňovacím období je buďto měsíc, nebo čtvrtletí. Tuto lhůtu nelze podle zákona o DPH prodloužit. Pokud termín pro podání daňového přiznání připadne na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, posouvá se lhůta pro podání daňového přiznání v souladu s § 33, odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, na následující pracovní den.

Pokud plátce nestihne ve lhůtě pro podání daňového přiznání toto přiznání podat, tak lze využít ještě i ustanovení v zákoně č. 280/2009 Sb., § 250, odst. 1, daňový řád. V souladu s tímto ustanovením správce daně nevyměří pokutu tomu plátci, který podá daňové přiznání se zpožděním do 5-ti pracovních dnů včetně.

 

1.1   Opravné daňové přiznání k řádnému přiznání k DPH u plátce

Opravné daňové přiznání se podává v tom případě, kdy plátce daně zjistí rozdíl mezi původním tvrzením v řádném přiznání. Musí ovšem dojít k tomu, že plátce tento rozdíl zjistí do té doby, než uplyne řádná lhůta pro podání řádného přiznání.

Opravné daňové přiznání se podává se všemi údaji z původního řádného daňového přiznání doplněné o rozdíl k již podanému přiznání. K původně podanému řádnému přiznání se nepřihlíží. 

 

1.2   Dodatečné daňové přiznání k DPH u plátce

Zjistí-li plátce v souladu s § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v již podaném přiznání po lhůtě pro podání řádného přiznání rozdíl mezi daňovou povinností, nebo v tvrzeních uvedených v přiznání,   je povinen do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž rozdíl zjistil, podat dodatečné daňové přiznání. V tomto dodatečném daňovém přiznání musí plátce uvést i důvody, které vedly k podání dodatečného daňového přiznání.

I u dodatečného daňového přiznání platí, že pokud termín pro podání dodatečného daňového přiznání připadne na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, posouvá se lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání v souladu s § 33, odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, na následující pracovní den.

Pokud plátce nestihne ve lhůtě pro podání dodatečného daňového přiznání toto přiznání podat, tak lze využít ještě i ustanovení v zákoně č. 280/2009 Sb., § 250, odst. 1, daňový řád. V souladu s tímto ustanovením správce daně nevyměří pokutu tomu plátci, který podá dodatečné daňové přiznání se zpožděním do 5-ti pracovních dnů včetně.

V případě, že plátce daně podá dodatečné daňové přiznání dřív, než bude daň vyměřena, popřípadě doměřena, správce daně řízení v souladu s § 141, odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád zastaví. Přičemž údaje tvrzené plátcem v dodatečném daňovém přiznání se zohlední při vyměření, nebo doměření daně.

  

1.3   Opravné daňové přiznání k dodatečnému daňovému přiznání k DPH u plátce

Opravné dodatečné daňové přiznání se podává v tom případě, kdy plátce daně zjistí rozdíl mezi původním tvrzením v dodatečném přiznání. Musí ovšem dojít k tomu, že plátce tento rozdíl zjistí do té doby, než uplyne řádná lhůta pro podání dodatečného přiznání.

Opravné dodatečné daňové přiznání se podává se všemi údaji z původního dodatečného daňového přiznání doplněné o rozdíl, k již podanému přiznání. K původnímu podanému dodatečnému přiznání se nepřihlíží.

 

1.4   Řádné kontrolní hlášení

Právnická osoba v souladu s § 101e, odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc a do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Lhůtu nelze prodloužit. Znamená to tedy, že na řádné kontrolní hlášení se nevztahuje ustanovení § 250, odst.1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (prominutí pokuty do 5-ti pracovních dnů). Lhůta pro podání kontrolního hlášení se prodlužuje jen v případě, kdy běh lhůty dopadne na sobotu, neděli, nebo státem uznávaný svátek. V tom případě je lhůta prodloužena na následující pracovní den v souladu s § 33, odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 

1.5   Řádné kontrolní hlášení jako reakce na výzvu správce daně

Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě a správce daně vyzve plátce k jeho podání výzvou, je plátce daně v souladu s § 101g, odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH povinen podat řádné kontrolní hlášení ve lhůtě do 5-ti kalendářních dnů. Lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení se prodlužuje v případě, kdy běh lhůty dopadne na sobotu, neděli, nebo státem uznávaný svátek. V tom případě je lhůta prodloužena na následující pracovní den v souladu s  s § 33, odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 

1.6    Opravné řádné kontrolní hlášení

V souladu s § 101f, odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se opravné kontrolní hlášení podává k řádnému kontrolnímu hlášení v tom případě, kdy plátce daně zjistí rozdíl mezi původním tvrzením v řádném kontrolní hlášení. Musí ovšem dojít k tomu, že plátce tento rozdíl zjistí do té doby,  než uplyne řádná lhůta pro podání tohoto kontrolního hlášení.

Opravné kontrolní hlášení se  podává se všemi údaji z původního kontrolního hlášení doplněné o rozdíl k již podanému kontrolnímu hlášení. K původnímu podanému řádnému kontrolnímu hlášení se nepřihlíží.

 

1.7    Následné kontrolní hlášení

V souladu s § 101f, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, pokud plátce zjistí po uplynutí lhůty pro podání kontrolního hlášení rozdíl mezi původně tvrzenými údaji v řádném kontrolním hlášení je povinen do 5-ti pracovních dnů podat následné kontrolní hlášení. Jedná se o 5 pracovních dnů po dni zjištění rozdílu. Následné kontrolní hlášení se podává se všemi údaji z řádného kontrolního hlášení doplněné o rozdíl.

 

1.8    Následné kontrolní hlášení jako reakce na výzvu správce daně 

Vyzve-li správce daně výzvou plátce ke změně, doplnění nebo potvrzení původních údajů uvedených v kontrolním hlášení je plátce v souladu s § 101g, odst. 3 č. 235/2004 Sb. povinen do 5-ti pracovních dnů podat následné kontrolní hlášení. Lhůta pro podání následného kontrolního hlášení se prodlužuje v případě, kdy běh lhůty dopadne na sobotu, neděli, nebo státem uznávaný svátek. V tom případě je lhůta prodloužena na následující pracovní den v souladu s § 33, odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 

2.     Správa daně – forma, náležitosti a způsob podání

 

2.1    Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání

V souladu s § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, lze podat tato přiznání, včetně příloh, pouze elektronicky podepsaná zaručeným elektronickým podpisem nebo odesláním z datové schránky.

Dále v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., § 72, odst. 4, daňový řád, platí již od 1. 1. 2015 pro ty subjekty, tedy i plátce DPH, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku podávat řádná, opravná i dodatečná daňová přiznání, včetně příloh, pouze elektronicky.

Za nesplnění této povinnosti uloží plátcům DPH správce daně v souladu s § 247a, odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád pokutu ve výši 2.000 Kč.

 

2.2    Řádné a následné kontrolní hlášení

V souladu s § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, lze podat tato hlášení, včetně příloh, pouze elektronicky podepsaná zaručeným elektronickým podpisem nebo odesláním z datové schránky.

Dále v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., § 72, odst. 4, daňový řád, platí již od 1. 1. 2015 pro ty subjekty, tedy i plátce DPH, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku podávat řádná a následná kontrolní hlášení, včetně příloh, pouze elektronicky.

Za nesplnění této povinnosti uloží plátcům DPH správce daně v souladu s § 247a, odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád pokutu ve výši 2.000 Kč.

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace