Srážky ze mzdy od 1.1.2014

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

 • Srážky ze mzdy od 1.1.2014 (PDF, 175.2 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová

12.3.2014 13:46

Ing. Růžena Klímová
Článek včetně praktických příkladů ke srážkám ze mzdy. Jedná se o aktualizovaný článek, který je součástí publikace Průvodce mzdovou problematikou 2014.
V článku se dozvíte z jakých příjmů lze srážet, druhy srážek (se souhlasem zaměstnance, bez souhlasu zaměstnance), pořadí a postup při provádění srážek ze mzdy a další...

PLATÍ pro rok 2014

Srážky ze mzdy jsou od roku 2014 upraveny několika právními předpisy. Jedná se především o:

 • § 145 až 150 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), ve znění pozdějších předpisů,
 • § 2045 až 2047 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“,
 • §§ 276 – 302 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách),
 • zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. Citovaný zákon upravuje postup soudů, soudních exekutorů, správců daně a orgánů veřejné správy při provádění exekucí v případě, jsou-li exekucemi nařízenými soudem, správcem daně nebo orgánem veřejné správy souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.,
 • § 551 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník účinný do 31.12.2013,
 • §§ 2045 až 2047 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

          

 

Srážky z příjmu jsou srážky ze mzdy nebo platu (§ 276 OSŘ) a z jiných příjmů zaměstnance z pracovněprávního vztahu (§ 299 OSŘ). Sem patří:

 • odměny z dohod o pracovní činnosti,
 • odměny za pracovní nebo služební pohotovost, odměny poskytnuté při pracovních výročích a jubilejní a stabilizační odměny, odstupné, odchodné, odbytné,
 • mzdové vyrovnání vyplácené při uplatnění konkurenční doložky,
 • peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
 • náhrady mzdy a platu (sem patří i náhrada mzdy při DPN po dobu prvních 14 kalendářních dnů DPN),
 • náhrady za ztrátu na výdělku po dobu PN i po skončení PN,
 • nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství,
 • důchody, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 • úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta(od 1.1.2015 – v souvislosti s účinností zákona č. 266/2006 Sb.)

 

Srážky se neprovádějí ze sociálních výpomocí poskytnutých při živelních událostech a jiných mimořádných událostech, z darů a jiných plnění ze sociálního fondu nebo FKSP.

Srážky z dohody o provedení práce se provedou jen v případě, nejedná-li se o exekuční srážky, tj. v případě srážek na základě dohody ...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace