Srovnání pravidel ČÚS a IFRS - leasing

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • ČÚS x IFRS - leasing (PDF, 56.7 kB)

Autor Ing. Alice Šrámková FCCA

15.8.2012 09:00

Ing. Alice Šrámková FCCA
V tomto pokračování "Srovnání pravidel podle Českých účetních standardů a mezinárodního účetního výkaznictví" se autorka zaměřila na leasing.

Mohlo by vás zajímat

PLATÍ pro rok 2012

IFRS důsledně rozlišují mezi operativním a finančním leasingem a také způsob jejich vykazování se v účetní závěrce liší.  Dle českých pravidel není podstatný rozdíl mezi účetním zachycením finančního a operativního leasingu.

Leasing

 

Pravidla ČÚS

Odkaz

Pravidla IFRS (IAS 17)

Odkaz

Definice

Finanční leasing: Poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen v průběhu užívání nebo po jeho skončení nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku.

§28/3 ZÚ

Finanční leasing je takový leasing, který z pronajímatele na nájemce převádí v podstatě veškerá rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva.  IAS 17 uvádí řadu tzv. indikátorů, které vedou k naplnění finančního leasingu.  Operativní leasing je leasing jiný než finanční.

7-19

Finanční leasing z pohledu nájemce

Majetek odpisuje účetní jednotka, která k němu má vlastnické nebo jiné právo a která jej poskytuje jiné osobě k užívání na základě smlouvy o finančním leasingu.  To znamená, že nájemce vykazuje po dobu leasingu v nákladech pouze leasingové splátky na v souladu se zásadou věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů.

§28/1 a 3 ZÚ

Na začátku leasingu nájemce vykazuje aktivum a závazek, aktivum je následně odpisováno, závazek je snižován jednotlivými leasingovými splátkami, zároveň dochází k vykazování úroku za použití metody efektivní úrokové sazby.

20–32

Finanční leasing z pohledu pronajímatele

Majetek odpisuje účetní jednotka, která k němu má vlastnické nebo jiné právo a která jej poskytuje jiné osobě k užívání na základě smlouvy o finančním leasingu.  Pronajímatel nevykazuje pohledávku z titulu budoucích leasingových plateb.

§28/1 a 3 ZÚ

Na začátku leasingu pronajímatel vykazuje pohledávku a tržbu (je-li zároveň výrobcem nebo prodejcem), nebo pohledávku a závazek (je-li pouze poskytovatelem výpůjčního kapitálu). Pohledávka je snižována jednotlivými leasingovými splátkami, zároveň dochází k vykazování úroku za použití metody efektivní úrokové sazby.

36-48

...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace