Stanovisko KANCL č. 29 - k náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem odborného poradenství podle zvláštních zákonů

Rozhodl KANCL

25.6.2014 10:04

Výkladové stanovisko č. 29 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 25. 6. 2014
- k náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem odborného poradenství podle zvláštních zákonů

Dotčená ustanovení:
- § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
- § 6 odst. 8 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o daňovém poradenství“)
- § 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále jen „zákon o
advokacii“)
 
Stanovisko:
„Škoda způsobená advokátem nebo daňovým poradcem neúplnou nebo nesprávnou informací
nebo škodlivou radou je škodou způsobenou v souvislosti s výkonem těchto profesí a
povinnost k její náhradě se řídí přednostně podle pravidel zakotvených v zákoně o advokacii
či zákoně o daňovém poradenství; obecná úprava týkající se škody způsobené informací nebo
radou podle § 2950 NOZ se neuplatní.“
 
Odůvodnění:
Ustanovení § 2950 NOZ stanovuje, že „[k]do se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo
povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li
ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti
svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou
způsobil vědomě.“
Advokát v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 2 zákona o advokacii je oprávněn
poskytovat právní služby na území České republiky, a to ve všech věcech. Podle § 24 odst. 1
zákona o advokacii „[a]dvokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s
výkonem advokacie. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda
způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem
než zaměstnaným advokátem; odpovědnost těchto osob za škodu způsobenou zaměstnavateli
podle zvláštních právních předpisů tím není dotčena.“

Daňový poradce v souladu s § 1 písm. a) zákona o daňovém poradenství poskytuje právní
pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i
ve věcech které s daněmi přímo souvisejí. Podle § 6 odst. 8 zákona o daňovém poradenství
„[d]aňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového
poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Daňový
poradce se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení
veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.“
Ustanovení § 24 odst. 1 zákona o advokacii a § 6 odst. 8 zákona o daňovém poradenství jsou
ve vztahu speciality k § 2950 NOZ. Škoda způsobená advokátem nebo daňovým poradcem
při výkonu jejich profese neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou je
škodou způsobenou v souvislosti s výkonem těchto profesí a povinnost k její náhradě se řídí
přednostně podle pravidel zakotvených v zákoně o advokacii či zákoně o daňovém
poradenství; obecná úprava týkající se škody způsobené informací nebo radou podle § 2950
NOZ se neuplatní, protože pro tyto profese příslušné profesní zákony stanoví povinnost
k náhradě škody jinak a podle zásady lex specialis derogat legi generali je třeba jim dát
přednost.
 Tak tomu bude i v jiných případech poskytování odborného poradenství, pokud zvláštní
zákon stanoví zvláštní pravidla týkající se povinnosti nahradit škodu v souvislosti
s poskytováním takového odborného poradenství.

Toto stanovisko bylo podrobeno odborné diskuzi a následně k němu hlasováním per rollam vyjádřili souhlas
členové Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.
Toto stanovisko neobsahuje závazný výklad právních předpisů. Výklad právních předpisů podaný v tomto
stanovisku má působit pouze silou v něm obsažené právní argumentace.
Členové jmenováni do Expertní skupiny jsou odborníky z řad akademické obce, členové Legislativní rady vlády,
zástupci soudů a další právní autority. Činnost členů Expertní skupiny spočívá v konzultaci k doprovodné
legislativě nového soukromého práva a také ve zpracování odborných stanovisek k některým interpretačním
problémům.
 
 
Komise pro aplikaci nové civilní legislativy vznikla v rámci projektu Nové soukromé právo (reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/80.00003) financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :