ČÚS-018-001 - Tichý společník

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-018-001 - řešení 2015 (PDF, 31.9 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-018-001 - zadání 2015 (PDF, 105.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

12.11.2015 09:19

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Tichý společník

PLATÍ pro rok 2015

Pohled tichého společníka

Č.

Text

Částka

v Kč

MD

Dal

Účetní operace

1.

Poskytnutí peněžitého vkladu tichého společníka

100 000

 

 

2.

Poskytnutí nepeněžitého vkladu tichého společníka

– zůstatková cena účetní

50 000

 

 

3.

Vyřazení nepeněžitých vkladů – pořizovací cena

200 000

 

 

4.

Podíl na zisku 201x brutto 10 000 Kč

 

 

 

5.

Ztráta 201x+1 brutto 120 000 Kč

 

 

 

6.

Podíl na zisku 201x+2 brutto 100 000 Kč

 

 

 

 

Pohled společnosti, která přijímá vklad tichého společníka

Č.

Text

Částka

v Kč

MD

Dal

Účetní operace

1.

Příjem peněžitého vkladu tichého společníka

100 000

 

 

2.

Příjem nepeněžitého vkladu tichého společníka v hodnotě podle posudku znalce

100 000

 

 

3.

Podíl na zisku tichého společníka 201x brutto 10 000 Kč

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

Ztráta 201x+1 brutto 120 000 Kč

120 000

 

 

6.

Podíl na zisku  tichého společníka 201x+2 brutto 100 000 Kč

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Právní předpisy

 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - NOZ

DÍL 14

Tichá společnost

 

§ 2747 a následující NOZ

 

Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě

§ 2751

(1) Tichý společník se podílí na zisku nebo na ztrátě podnikatele v ujednané výši, jinak ve výši určené vzhledem k výši jeho vkladu a zavedené praxi stran, popřípadě vzhledem k zvyklostem. K ujednání, podle něhož se tichý společník nepodílí na zisku nebo na ztrátě, se nepřihlíží.

(2) Výše podílu tichého společníka se určí z čistého zisku. Vytváří-li podnikatel fond, se kterým nesmí libovolně nakládat, odečte se z čistého zisku zákonný příděl do takového fondu.

 

§ 2752

Podíl na zisku vyplatí podnikatel do třiceti dnů po vyhotovení účetní závěrky a jejím případném schválení, je-li vyžadováno. Vklad tichého společníka se nezvyšuje o jeho podíl na zisku, který nevybere.

 

§ 2753

(1) Na ztrátě se tichý společník podílí stejně jako na zisku; k opačnému ujednání se nepřihlíží. O podíl tichého společníka na ztrátě se jeho vklad snižuje; tichý společník není povinen vklad o podíl na ztrátě doplnit.

(2) Byl-li tichému společníkovi podíl na zisku již vyplacen, není povinen jej při pozdější ztrátě vracet.

Pozor!

§677/1  ObchZ – platný do 31. 12. 2013 NEBYLO PŘENESENO DO NOZ

O podíl na zisku v dalších letech se snížený vklad zvyšuje a nárok na podíl na zisku vzniká společníku po dosažení původní výše vkladu.

 

ČÚS 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky,

 

3.3.8. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky vykazovaném v položce " B.II.9. Jiné dlouhodobé závazky" respektive " B.III.11. Jiné závazky" se zachycují ostatní dlouhodobé dluhy neúčtované na předcházejících účtech účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky. V této položce se vykazují také dluhy vyplývající z tichého společenství.

 

Zákon o daních z příjmů

§ 30 odst. 10

(10) Ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní odpisovatel, který je poplatníkem uvedeným v §2 nebo v §17 odst. 3 nebo stálou provozovnou poplatníka uvedeného v §17 odst. 4 na území České republiky, s výjimkou uvedenou v §29 odst. 7 , a při zachování způsobu odpisování pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem,

….

c) poplatník u hmotného majetku nabytého vkladem tichého společníka s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky spolu s nabytím vlastnických práv k tomuto majetku, pokud tichý společník měl před uskutečněním vkladu tento majetek zahrnut v obchodním majetku,

d) tichý společník u hmotného majetku nabytého vrácením jeho vkladu, pokud nabyl vlastnická práva k tomuto majetku,

….

 

§ 36 Zvláštní sazba daně

(2) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky uvedené v §2 a §17 , pokud není v odstavci 1 stanoveno jinak, činí 12,5 %, a to

d) z podílu na zisku tichého společníka nebo jiného poplatníka daně z příjmů fyzických osob,

 

§ 8 Příjmy z kapitálového majetku

1) Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle §6 odst. 1 nebo §7 odst. 1 písm. d), jsou

….

b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,

 

§ 19 Osvobození od daně

(1)    Od daně jsou osvobozeny

k) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,

Úprava v § 19 ZDP zůstává – ztratila však smysl.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :