PŘISPĚLI JSME 88321 Kč – DĚKUJEME...

Účast zahraničních zaměstnanců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR u zaměstnanců krytých koordinačními nařízení EU

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Zahraniční zaměstnanci krytí koordinačními nařízeními EU (PDF, 103 kB)

Autor Ing. Jana Tepperová Ph.D., Ing. Lucie Rytířová, LL.M.

7.11.2012 07:39

Ing. Jana Tepperová Ph.D.Ing. Lucie Rytířová, LL.M.
Má-li česká společnost zájem, aby u ní působili zahraniční zaměstnanci, musí kromě daňových dopadů zohlednit také povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Ty jsou totiž často opomenuty, byť sankce za jejich nedodržení mohou být poměrně významné. ..
Článek je ukázkou z chystané publikace Průvodce mzdovou problematikou.

PLATÍ pro rok 2012

Zásadní v tomto ohledu je účast zahraničního zaměstnance na českém pojištění (sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění). Tato účast se obecně určí pomocí české legislativy. Jestliže však jde o zaměstnance ze státu, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, nebo se jedná o stát uplatňující tzv. koordinační nařízení EU (mezi něž patří členské státy EU, další státy EHP a Švýcarsko), je nutné nejprve rozhodnout, zda vůbec zaměstnanec podléhá českým právním předpisům.

Teprve pokud pravidla popsaná v koordinačních nařízení EU nebo v příslušné mezinárodní smlouvě o sociálním zabezpečení stanoví, že se na tohoto zaměstnance vztahují české předpisy (dle místa výkonu práce nebo jiného kritéria, jak bude rozebráno dále), je možné posuzovat podmínky pro účast na pojištění upravené českou legislativou.

Jakmile je určeno, že se zahraniční zaměstnanec účastní českého systému (ať již celého nebo některých částí, např. jen zdravotního pojištění), jsou další povinnosti obdobné jako pro „běžné“ české zaměstnance, i když i zde se mohou objevit některé odlišnosti. Pro zahraniční zaměstnance platí například stejné sazby pojistného, datum odvodu pojistného a výše maximálního vyměřovacího základu.

Dále se proto zabýváme určením příslušných předpisů a následně určením účasti na pojištění, a to nejprve z pohledu států krytých koordinačními nařízeními EU, následně států s bilaterálními smlouvami o sociálním zabezpečení a na závěr pak států nesmluvních, tj. bez mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení.

 

 

Příslušné předpisy podle koordinačních nařízení EU a jejich určení

Koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení ...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace