Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti


Autoři: Ing. Jana Skálová Ph.D., Ing. Pěva Čouková

Počet stran: 436
Vazba: pevná
ISBN: 978-80-7357-485-7
Cena: 455 Kč (včetně 10 % DPH)
Měsíc/rok vydání: 3.Q 2009
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR, a.s.
Poznámka: 1. vydání vydané v 11/2008 zcela vyprodáno

Cílem knihy jje reagovat na provázanost obchodního práva s účetnictvím a daněmi, Kniha se věnuje problematice kapitálových společností, které jsou nejrozšířenější právní formou pro podnikání v České republice.

Publikace Vás nejprve provede založením společnosti a splácením peněžitých a nepeněžitých vkladů. Dále jsou řešeny možnosti snižování či zvyšování základního kapitálu, výplata dividend a podílů na zisku, výplata vypořádacího podílu, atd.

Druhé vydání knihy přináší rozpracování transakcí s podnikem, tj. jsou řešeny případy vkladu, prodeje či nájmu podniku.

Druhá část knihy je věnována účetnímu zobrazení přeměn obchodních společností. Jsou zde rozebírány účetní povinnosti při fúzích či rozdělení společnosti, při sestavování konečných účetních závěrek, zahajovacích rozvah i projektů přeměn. Problematika je řešena jak z pohledu společnosti, tak z pohledu společníka fúzující či rozdělované společnosti. Nechybí ani kapitola o změně právní formy společnosti. Několik kapitol je věnováno přeshaničním fúzím.

Jako třetí a závěrečná část byla do knihy zařazena kapitola o podnikových kombinacích podle Mezinárodních účetních standardů. Podnikové kombinace podle IFRS 3 mohou pokrývat celou řadu transakcí uskutečněnou různými obchodněprávními cestami (prodej podniku, vklad podniku, koupě podílů na dceřiné společnosti, fúze), kdy ekonomická podstata je vždy stejná. Mezinárodní účetní standardy proto používají i shodné zachycení těchto transakcí v účetnictví. Pro českého uživatele je tedy přínosné seznámit se s používanými účetními postupy, které by mohly vést k možnému propracování pro účetní řešení zejména přeshraničních transakcí.

Kniha vychází z právního stavu ke dni 31. 8. 2009.

Objednat: http://obchod.wkcr.cz/obchod/dane/ucetni-a-danove-dopady-transakci-v-kapitalove-spolecnosti.html

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace