Účetní závěrka 2022 – podnikatelé

Autoři: Ing. Ivana Pilařová , Ing. Pěva Čouková 

Datum: 24.11.2022, 08:00 - 13:00 hod.

Cena: 3990 Kč 1995 Kč bez DPHZÁZNAMY ZE SEMINÁŘŮ IVANY PILAŘOVÉ EXKLUZIVNĚ POUZE NA ÚČETNÍM PORTÁLU!

➡️ Zrekapitulejeme Vám nezbytné povinnnosti.
 
➡️ Připomeneme vše důležité.
 
➡️ Rozproudíme debatu dvou auditorek nad řadou příkladů z praxe.


Program:

✅ Roční účetní závěrka roku 2022 - podle jednotlivých kategorií účetních jednotek s upozorněním na možné změny kategorie a následky s tím spojené.
✅ Obsah a rozsah účetních výkazů pro jednotlivé kategorie včetně dalších částí účetní závěrky.
✅ Obsah výroční zprávy.
✅ Zveřejňování dokumentů ve sbírce listin.
✅ Závěrkové operace a návaznost prací na roční účetní závěrce na daňové problémy
 
✅ Problematika inventarizací včetně:
 • vazby na DPH,
 • nakládání s pohledávkami, zálohami a polhůtními závazky,
 • kursové rozdíly ve vztahu k Interpretacím NÚR,
 • rezervy,
 • odložená daň a
 • další operace, které děláme zpravidla jednou ročně.
✅ Účetní způsoby řešení finančních podpor a dotací.
 Reakce na možné ohrožení trvání účetní jednotky tvorbou případných specifických rezerv a opravných položek.
✅ Pohyby na jiném výsledku hospodaření minulých let a opravy účetních chyb.
✅ Možnosti rozdělení zisku na podíly na zisku. 


6 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).
Se záznamem tzv. "navěky".

POZOR: Začínáme v 8 hodin.


Harmonogram:

08:00 - 09:30
09:45 - 11:15
11:30 - 13:00

1. část - Roční účetní závěrka - sestavení, inventarizace a účtování zásob

✅  1 〉0:00:00 – Úvod do tématu, nová legislativa

✅  2 〉0:06:26 – Připomenutí účetních zásad a důležitost schválení sestavené účetní závěrky

✅  3 〉0:18:55 – Kategorizace účetních jednotek a povinnost auditu

✅  4 〉0:26:16 – Rozsah účetní závěrky, základní přehled částí účetní závěrky

✅  5 〉0:44:19 – Inventarizace a účtování zásob - rozhodný den

✅  6 〉0:53:10 – Inventarizace a účtování zásob - zaúčtování invent. rozdílů

✅  7 〉1:09:10 – Dopady inventurních rozdílů, škod a likvidací na DPH (manka do normy a nad normu, doložená, nedoložená), časové hledisko účtování, dopady na DPH (doba účtování invent. rozdílů vs úprava odpočtu DPH)

✅  8 〉1:24:50 – Úprava odpočtu DPH u DHM

2. část - Inventarizace a účtování zásob dokončení, závazky v účetní závěrce, časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky

✅  1 〉0:00:00 – Účtování zásob vlastní výroby, nedokončená výroba

✅  2 〉0:06:46 – Účtování zásob na cestě a nevyfakturovaných dodávek

✅  3 〉0:15:30 – Účtování kryptoměn

✅  4 〉0:20:38 – Problematika závazků v účetní závěrce, závazky právně zaniklé

✅  5 〉0:25:00 – Závazky právně existující, polhůtní (po splatnosti déle než 30 měsíců), případně promlčené v průběhu roku 2022 či promlčené v minulých účetních obdobích, závazky právně existující, nepromlčené, neuhrazené

✅  6 〉0:30:39 – „Závazky vzniklé „proti vlastnímu kapitálu“ z titulu podílů na zisku v minulých letech, které jsou promlčené z důvodu anonymního příjemce podílu či dividendy, zánik práva na podíl na zisku, pokud k jeho výplatě nedojde
do konce účetního období (§ 40 odst. 4 ZOK)“

✅  7 〉0:43:52 – Časové rozlišení, dohadné položky, příklady na tvorbu dohadných položek (nevyfakturované dodávky, množstevní bonusy, reklamace, nevybraná dovolená)

✅  8 〉0:58:46 – Chybná tvorba dohadné položky, odchylky od dohadných položek,   zúčtování dohadné položky  v cizí měně

✅  9 〉1:13:30 – Základní účetní zásady a pravidla pro tvorbu opravných položek (dlouhodobý majetek - interní a externí indikace znehodnocení, zásoby, pohledávky, rezervy)

3. část - Dotazy účastníků, rezervy , zpětné uplatnění daňové ztráty, kurzové rozdíly, uložení účetní závěrky

✅  1 〉0:00:00 – Dotazy účastníků semináře (technické zhodnocení vs oprava, ocenění nedokončené výroby, důkazní prostředky zakázky, zánik závazků, dohadná položka)

✅  2 〉0:19:50 – Rezerva na daň z příjmů - účtování

✅  3 〉0:28:10 – Účtování o zpětném uplatnění daňové ztráty

✅  4 〉0:38:30 – Průběžné kursové rozdíly, kursové rozdíly k rozvahovému dni, u přijatých a poskytnutých záloh, výjimky z pravidla výsledkového účtování

✅  5 〉0:54:50 – Dlouhodobý majetek a účetní odpisy dlouhodobého majetku, limity pro jeho vznik

✅  6 〉1:01:47 – Oceňování reálnou hodnotou a metodou ekvivalence

✅  7 〉1:04:22 – Účtování o odložené daňové pohledávce či o odloženém daňovém závazku

✅  8 〉1:06:30 – Dotazy účastníků semináře

✅  9 〉1:08:50 – Uložení účetní závěrky a zveřejňování údajů z ní

✅  10 〉1:16:40 – Dotazy účastníků semináře

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • Květa24.11.2022 12:46

  já jsem to pochopila tak, že ocenění ekvivalencí se od malé účetní jednotky u podílů nad určité procento musí dělat? děkuji

 • Regina24.11.2022 12:37

  Dobrý den, děkuji za webinář.
  Měla bych ještě doplňující dotaz ke kurzovým rozdílům u záloh.Zaplacená záloha v cizí měně byla použita na jiné plnění než bylo původně zamýšleno a dohodnuto.Uvažuji správně, že ke dni dohody  (partneři se dohodnou na použití zálohy na jinou dodávku zboží) budou proúčtovány kurzové rozdíly? Jedná se o významnou částku.
  děkuji, Regina

 • Slávka24.11.2022 11:29

  Dobrý den, dámy, moc se mi dnešní seminář líbí, mám 2 dotazy:
  1) vývojářská a konzultační firma - má velké náklady v průběhu roku na externí dodavatele a vlastní zaměstnance a téměř žádné výnosy, pracuje na SW, který bude sloužit třeba pro predikci pohybu na burzách (pro obchodování akcií, komodit, krypta) nebo třeba na vývoji kryptosměnárny. Majitelé teď nedokáží jednotlivé náklady rozřadit na jednotlivé projekty a ani netuší, jestli budou výsledný SW prodávat jako produkt, pronajímat, sami provozovat... jak se postavit k zaúčtování takové nedokončené výroby?
  2) asi rychlodotaz, jen se chci ujistit: na začátku roku 22 nakoupené BTC, jsou v zásobách, ke konci roku propad ceny - vytvářím OP a když dojde třeba následně v roce 23 k prodeji a tedy ke vzdniku ztráty, je tato daňově uznatelná? Jen v prvním roce nebo i v dalších letech?
  Děkuji, krásný den, a omlouvám za za možná trochu zmatené dotazy, ale jsem tady tak nějak úplnou náhodou jako začátečník v oblasti účta i daní.

 • Jana T.24.11.2022 11:26

  Krásný dobrý den!
  měla bych otázky k závazků i pohledávkám...možná mi to v tom množství informací uteklo, pak se předem omlouvám

  U obou následujících variant předpokládám, že se budu maximálně snažit s protistranou zjistit, zda k tomu nemají nějakou úhradu, která nebyla z nějakého důvodu zaznamenaná. Nicméně zkoumání účetnictví zpětně k roku 2016 mi nikdo neproplatí a chtěla bych to mít "čisté"

  za 1) závazky právně zaniklé : převzala jsem účetnictví, kde jsou závazky ještě z roku 2017 do nynějška, považuje se za závazky právně zaniklé i pokud např. společnost zanikla fúzí? Mluvila jste o dodanění v příjmovce a asi mi unikla vazba na DPH.

  za 2) opravné položky u pohledávek, odpisy pohledávek ve lhůtách chápu, jenže, co když mám pohledávky , které jsou už právně promlčené a chci je "dostat" z 311? Rozumím tomu dobře, že je mohu odepsat nedaňově do podrozvahy?

  za 3) zjistila jsem, že v roce 2016 byly tvořeny opravné položky k pohledávkám, ale jediné, co mám, je částka ve výkazech. Do daňového přiznání se to pravděpodobně nedostalo. A teď "babo raď" jak to uchopit?

  Snad jsem to napsala srozumitelně. Ohledně těchto situací jsem již koukala i na účto akademy, nicméně si potřebuji tyto informace mezi sebou provázat a mám pocit, že mi stále něco uniká.

  Děkuji předem Vám oběma :-)
  Hezký den
  Jana T.

 • Dana Škráčková24.11.2022 11:24

  A ještě jeden dotaz - na účet 381, Mám fakturu za reklamu - částečně do roku 2022 a částečně do roku 2023 - účtování 518/321 a 381/ 321 . Nestihnu tuto fakturu do konce roku 2022 zaplatit - i v tomto případě musím k 31.12.2022 řešit tu 381 a přes interní doklad tu část z 381 odúčtovat - byť podle smlouvy ten závazek je platný ??? Moc děkuji za supr seminář

 • Dana Škráčková24.11.2022 11:20

  Dobrý den, moc zdravím. Mám dotaz na vyplacení podílu na zisku- Valná hromada rozhodne, zaúčtuji jako závazek vůči společníkovi, odvedu srážkovou daň, společnost má dostatek peněz, přesto si společník ty peníze vyplatí až v následujícím roce - musím něco řešit ? Děkuji Škráčková

 • _ Klingerová24.11.2022 10:37

  Prosím, co přesně ze závěrky zveřejňuje spolek v rejstříku? Děkuji za skvělý seminář.

 • Květa24.11.2022 10:00

  Dobrý den, milé paní Ivano a Pěvo, a pokud firma účtuje o ZAKÁZKÁCH, ? má povinnost předkládat účetní sestavy o svých zakázkách správci daně finančnímu úřadu při kontrole (nebo výzvě k odstranění pochybností..) - klient nechce fin.úřadu předkládat sestavy k nákladům a výnosům na zakázky - jako externí účetní dám sestavy klientovi, a co předloží fin.úřadu nechám na odpovědnosti jednatele s.r.o.?, děkuji za skvělé informace, Květa K.

 • Jana24.11.2022 09:57

  Dobrý den, možná je to mimo téma, ale teď tápeme, zda budeme mít technické zhodnocení budovy nebo opravu. Letos jsme v celé administrativní budově, včetně skladu (skladové prostory - jsme ovocnáři) vyměnili stávající osvětlení za led světla pro snížení nákladů za energii. Celková investice byla cca 1 700 000,- Kč. Prosím o názor.

  Pak ještě řešíme výrobu u zemědělské plodiny. Jedná se o kampaň cukrovky. Když máme posunutou kampaň a odvozy se budou realizovat až příští rok, ale letos jí vyoráme. Výroba by měla být zaúčtována až letos, přestože nebudeme znát přesnou váhu?

  Děkuji za názor

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :