Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2011


Autoři: Ing. Ivana Pilařová , Ing. Jana Pilátová 

Odborná publikace je určena účetním, ekonomům, poradcům, ale i majitelům společností, kteří dávají přednost komplexnímu pojetí tématu před detailním rozborem jednotlivých dílčích částí. Předností publikace je především její AKTUÁLNOST a PRAKTICKÉ ZAMĚŘENÍ, teoretické pasáže jsou omezeny na nezbytné minimum a neobsahují citace zákonů.
Celá práce je rozdělena do tří kapitol:
- Účetní závěrka,
- Základ daně,
- Finanční analýza.

Čtenáři jsou v ucelených kapitolách na řadě praktických příkladů seznamováni s účtováním výsledků inventarizace, odpisů, rezerv, dohadných položek, splatné a odložené daňové povinnosti, ve druhé části první kapitoly následují základní informace o obsahu účetní závěrky včetně novinek platných od roku 2011.
Druhá kapitola je věnována základu daně, především podrobnému rozboru položek, které základ daně zvyšují a které ho snižují, a to ve vazbě na jednotlivé řádky daňového přiznání daně z příjmů právnických osob. Čtenáři zde najdou i řešení aktuálních daňových problémů roku 2011, jako je odpis pohledávek, změny ve finančním leasingu, finanční náklady včetně příkladu výpočtu daňové uznatelnosti těchto nákladů a jejich podrobný rozbor. Zastoupena je rovněž problematika dodaňování závazků. Pozornost je věnována i odčitatelným položkám od základu daně, zejména podmínkám odpočtu daňové ztráty, samostatnému základu daně a slevám na dani.
Závěrečná kapitola je věnována finanční analýze, budete seznámeni s ukazateli platební schopnosti, rentability, finanční stability, aktivity a s ukazateli na bázi cash flow.

Uživatelé publikace ocení především komplexnost, provázání jednotlivých kapitol, názornost a praktickou využitelnost při každodenní práci.

 

Autor: Ing. Ivana Pilařová, Ing. Jana Pilátová
ISBN: 978-80-87480-02-1
Datum: 10/2011
Vazba: V2 - brožovaná, formát A5
Počet stran: 204
Doporučená cena: 195 Kč

 

Knihu si můžete objednat zde:

http://www.vox.cz/publikace/ucetni-zaverka-zaklad-dane-financni-analyza-2012/


Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace