DPH-§013-003 - Účotování nájemného a záloh souvisejících s nájmem

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • DPH-§13-003 - řešení 2015 (PDF, 61.8 kB)

Stáhni prázdný

  • DPH-§13-003 - zadání 2015 (PDF, 60.9 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová , Ing. Pěva Čouková 

21.2.2015 20:07

Ing. Ivana Pilařová Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Účtování nájemného a záloh souvisejících s nájmem

PLATÍ pro rok 2015

Pronajímatel pronajímá nájemci – neplátci budovu za měsíční nájemné ve výši 100 000 Kč, které je od DPH osvobozeno. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je podle smlouvy stanoveno na poslední den čtvrtletí, což je den, kdy se nájemné zahrnuje na řádek 50 daňového přiznání k DPH.

Spolu s nájemným vybírá také zálohy na roční zúčtování energie a vody za společné prostory domu a za úklid společných prostor a sněhu a to ve výši:

- elektřina                    2 000 + 420 Kč DPH (21 %)

- voda                          1 000 + 150 Kč DPH (15 %)

Celkem                        3 000 + 570 Kč DPH = 3 570 Kč

 

Č.

Rozhodnutí plátce podle

§ 36 odst. 11 ZDPH

Varianta I

Varianta II

 

– neuplatní nárok na odpočet

– uplatní nárok na odpočet

Plný nárok na odpočet

– přijatá částka nepřevýší uhrazené částky

– rozhodl se zdaňovat

 

–není předmětem daně

 

 

Text

MD

D

MD

D

 

MĚSÍČNÍ ÚČETNÍ PŘÍPADY

1.

Nájemné               

100 000

311

602

100 000

311

602

 

Záloha elektřina - placená

2.a

Placené zálohy  elektrárně 21%

2 420

 

 

 

 

 

2.b

DPH k záloze (daňový doklad)                        

ZD 2000+DPH 420

 

 

 

 

 

 

 

Záloha voda placená

3.a

Placené zálohy vody       

15 %

1 150

 

 

 

 

 

3.b

DPH k záloze (daňový doklad)                   

ZD 1 000+DPH 150

 

 

 

 

 

 

 

Záloha přijatá elektřina+voda

4.a

Přijaté zálohy od nájemce za společné prostory                    ZD 2 000 DPH 420

2 420

221

324/E

2 420

221

324/E

4.b

DPH na výstupu z přijatých záloh

x

x

x

420

324/E

343

 

Přijaté zálohy od nájemce za společné prostory                       ZD 1 000  DPH 150

1 150

221

324/V

1 150

221

324/V

 

DPH na výstupu z přijatých záloh

x

x

x

150

324/V

343

 

Roční konečné zůstatky

KZ

2 420x12/2 000x12

29 040

314/E

 

24 000

314/E

 

KZ

1 150x12/1 000x12

13 800

314/V

 

12 000

314/V

 

KZ

2 420x12/2 000x12

29 040

 

324/E

24 000

 

324/E

KZ

1 140x12/1 000x12

13 800

 

324/V

12 000

 

324/V

 

Roční fakturace z elektrárny - odečet 31. 12. 2014

 

Sazba 21 %

ZD

DPH

Celkem

 

 

 

 

spotřeba

30 000

6 300

36 300

 

 

 

 

přijaté platby

-24 000

-5 040

-29 040

 

 

 

 

rozdíl ke zdanění

6 000

1 260

7 260

 

 

 

 

Doplatek

 

 

7 260

 

 

 

5.a

Faktura od elektrárny za spotřebu           

36 300

395 (3xx)

321

30 000

502

321

DPH

x

x

x

6 300

343

321

Zúčtování zálohy

29 040

321

314/E

24 000

321

314/E

5.b

DPH

x

x

x

5 040

321

343

KZ

 

7260

 

321

7 260

 

321

KZ

 

 

 

 

1 260

343

 

6.a

Vyúčtování elektřiny nájemci

Celková spotřeba

36 300

311

395 (3xx)

30 000

311

502

DPH

x

x

x

6 300

311

343

6.b

Vyúčtování zálohy

29 040

324

311

24 000

324

311

DPH

x

x

x

5 040

343

311

KZ

 

7 260

311

 

 7260

311

 

KZ

 

 

 

 

1 260

 

343

 


§ 36 odst. 11 ZDPH

(11) Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.


Informace k § 36 odst. 11 - 9.12.2008

Č.j. 18/86 193/2008

Uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH)

S účinností od 1. 1. 2009 je zákonem č. 302/2008 Sb., kterým se mění ZDPH, doplněn do § 36 nový odstavec 11, který v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES stanovuje, jaká přijatá částka se nezahrnuje do základu daně.

Současně dochází ke zrušení § 13 odst. 4 písm. h) a odst. 10 písm. d) a § 14 odst. 3 písm. g) a odst. 5 písm. e), týkajících se přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody a služeb. Také se zrušuje § 51 odst. 3, podle kterého bylo za stanovených podmínek osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně přeúčtování plnění uvedených v § 51.

Pokud plátce nakoupí vlastním jménem službu nebo výše uvedené zboží a prodává je následně jiné osobě, je tento „přeprodej“ nakoupeného plnění poskytnutím služby nebo dodáním zboží ve smyslu § 2 ZDPH.

V § 36 ZDPH je doplněn nový odstavec 11, kterým se stanoví postup pro případy, kdy plátce zaplatil částku za plnění pro jinou osobu jejím jménem a obdrží od ní úhradu.

„Podle § 36 odst. 11 ZDPH se do základu daně nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.“

Podle tohoto ustanovení může plátce postupovat také v případě, že přijme částku od jiné osoby na úhradu částky, kterou vynaložil za plnění pro tuto jinou osobu, při splnění těchto podmínek

 

  • přijatá a uhrazená částka je pro plátce průběžnou položkou, protože přijatá částka není úplatou za jeho uskutečněné plnění, tj. tyto částky nejsou výnosem nebo příjmem ani nákladem nebo výdajem plátce za jeho uskutečněné plnění, a proto plátce oprávněně účtuje o těchto částkách na zúčtovacích vztazích nebo je oprávněně eviduje jako průběžné položky (jedná se o částky, které neovlivňují základ daně z příjmů),
  • přijatá částka nepřevýší uhrazenou částku za plnění pro jinou osobu,
  • plátce si u plnění pro jinou osobu neuplatnil nárok odpočet daně

.....

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :