Účto academy 2020 - 13. den - Přeměny

Ing. Pěva Čouková

Datum: 25.11.2020
Autoři
: Ing. Pěva Čouková 

Cena: 3400 Kč bez DPH


  • Prakticky, na příkladech z reálné praxe
  • S provázaností na daňové zákony, zejména ZDP a DPH 

„Víte, co je velká srážka s realitou? Když si myslíte, že něco děláte správně a najednou zjistíte, že to tak není. Velmi dobře to znám z odborných setkání. Na účetnictví prostě záleží.“ Ing. Pěva Čouková, auditorka a daňová poradkyně

1. část - Proč jít do přeměny? Úvod do problematiky

✅   1 〉0:04:29 – Proč přeměny?

✅   2 〉0:16:05 – Způsoby pozbytí vlastní firmy a porovnání - základní úvaha - NECHCI FIRMU (A)

✅   3 〉0:39:49 – Důvody pozbytí vlastní firmy a porovnání - základní úvaha - CHCI, ABY FIRMA ŽILA DÁL (B) - majetková firma

✅   4 〉0:45:07 – Důvody pozbytí vlastní firmy a porovnání - základní úvaha - CHCI, ABY FIRMA ŽILA DÁL (B) - rozpor společníků

✅   5 〉0:46:29 – Doporučení do společenské smlouvy - 3 důležité body

✅   6 〉0:56:15 – Řešení - rozdělení firmy

✅   7 〉0:57:48 – Změna právní formy ©

✅   8 〉1:00:19 – Převod jmění na společníka (D)

✅   9 〉1:05:26 – Rekapitulace důvodů a řešení - pozbytí firmy

✅   10 〉1:10:32 – Porovnání prodej firmy, fúze sloučeníma vklad firmy - příklad  PRE-061-001 - Přeměny - porovnání s vkladem a prodejem obchodního závodu

✅   11 〉1:19:16 – Definice důležitých termínů - jmění, základní kapitál, vlastní kapitál, obchodní majetek

✅   12 〉1:26:03 – Pokračování příkladu - individuální ocenění posudkem znalce - položkové ocenění, goodwill, oceňovací rozdíl

2. část - Přehledy k přeměnám č. 00-04, příklad PRE 061-001 - Přeměny - porovnání s vkladem a prodejem obchodního závodu

✅   1 〉0:00:16 – Dotaz k přeměně

✅   2 〉0:03:04 – Pokračování příkladu - PRE-061-001 - varianta prodej obchodního závodu

                        – Pokračování příkladu - PRE-061-001 - varianta vklad obchodního závodu

✅   3 〉0:20:48 – Pokračování příkladu - PRE-061-001 - varianta přeměna fúze sloučením

✅   4 〉0:21:45 – Přehled Účetního Portálu na goodwill a oceňovací rozdíl

✅   5 〉0:33:08 – Materiály k přeměnám

✅   6 〉0:33:33 – 00 - OBSAH

✅   7 〉0:40:02 – 01 - OBECNÁ USTANOVENÍ

✅   8 〉0:45:16 – 02- TYPY PŘEMĚN

✅   9 〉1:03:21 – Kdy nepotřebuji zvyšovat základní kapitál u fúze?

✅   10 〉1:07:19 – 03 - PODSTATA PŘEMĚN

✅   11 〉1:08:34 – 04 - DEN „D“ - ROZHODNÝ DEN – definice, úkony k tomuto dni - I. varianta „dozadu“

✅   12 〉1:27:23 – Fikce nájmu nemovité věci od rozhodného dne do dne právní účinnosti přeměny

3. část - Přehledy k přeměnám č. 04-12,16, Změna právní formy

✅   1 〉0:00:33 – 04 - DEN „D“ - ROZHODNÝ DEN – definice, úkony k tomuto dni - II. a  III. varianta „dopředu“

✅   2 〉0:10:28 – 05 - LHŮTY

✅   3 〉0:13:00 – 06 - PODMÍNKY

✅   4 〉0:16:47 – 07 - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, AUDIT – konečná účetní závěrka, audit, zahajovací rozvaha, uzavírání účetních knih ke dni zániku, účetní období

✅   5 〉0:21:11 – 08 - ZNALEC

✅   6 〉0:22:38 – 09 - INFORMACE O PŘEMĚNĚ

✅   7 〉0:23:51 – 10 - 1. dokument PROJEKT PŘEMĚNY

✅   8 〉0:24:47 – 11 - 2. dokument ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ

✅   9 〉0:26:49 – 12 - 3. dokument ZNALECKÁ ZPRÁVA O FÚZI, O ROZDĚLENÍ, O PŘEVODU JMĚNÍ

✅   10 〉0:28:20 – 16 - DAŇOVÉ POVINNOSTI SPOJENÉ S PŘEMĚNOU

✅   11 〉0:29:44 – Změna právní formy

✅   12 〉0:36:02 – Příklad PRE 360-002 - Změna právní formy s.r.o. na a.s.

✅   13 〉0:41:51 – Převod jmění na společníka

✅   14 〉0:45:43 – Příklad PRE-337-001 - Převod jmění na společníka

✅   15 〉0:47:11 – Komplikace - vyloučení pohledávek a závazků, účet 417

✅   16 〉0:52:51 – Komplikace - vyloučení podílu

✅   17 〉0:58:52 – Goodwill a oceňovací rozdíl - opakování

✅   18 〉1:05:47 – Přehled č. 12 - daňové souvislosti vloženého majetku

✅   19 〉1:11:32 – Odložená daň u přeměn, Interpretace NÚR č. I - 2 - Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech

✅   20 〉1:18:45 – Příklady - PRE §061-002 - Fúze sloučením mateřské (nástupnické) a dceřiné (zanikající) obchodní korporace s přeceněním, zamyšlení nad způsobem účtování odložené daně u přeměn

4. část - Fúze sloučením, rozdělení společnosti, testy

✅   1 〉0:01:25  PRE-061-010 - Fúze sloučením Matka – 100 % Dcera Vyloučení hodnoty podílu na zanikající společnosti ve vlastnictví nástupnické společnosti Varianta 1

✅   2 〉0:12:50 – Komplikace u sloučení - rekapitulace

✅   3 〉0:16:23  PRE-243-001 - Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti

✅   4 〉0:23:02 – Představení TESTY 2020

✅   5 〉0:24:03 – Přeměny dalších subjektů např. spolků

✅   6 〉0:29:44 – TEST - PRE 001 - Přeměny obchodních společností – obecně z právních předpisů

✅   7 〉0:42:26 – TEST - PRE 002 - Přeměny obchodních společností – obecně z právních předpisů II.

✅   8 〉0:56:35 – TEST - PRE 003 - Přeměny obchodních společností, problematika ZOK – účetní aspekty

✅   9 〉1:13:20 – KOOV - 502/10.05.17 - Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dni

✅   10 〉1:16:16 – Ážio - emisní a vkladové

✅   11 〉1:26:13 – Opakování - Proč přeměny?

✅   12 〉1:31:10 – Domácí úkol, kontrola společenské smlouvy

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :