Účto academy 2020 - 14. den - Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnosti k účetnictví.

Ing. Pěva Čouková

Datum: 14.12.2020
Autoři
: Ing. Pěva Čouková 

Cena: 3400 Kč bez DPH


  • Prakticky, na příkladech z reálné praxe
  • S provázaností na daňové zákony, zejména ZDP a DPH 

„Víte, co je velká srážka s realitou? Když si myslíte, že něco děláte správně a najednou zjistíte, že to tak není. Velmi dobře to znám z odborných setkání. Na účetnictví prostě záleží.“ Ing. Pěva Čouková, auditorka a daňová poradkyně

1. část – Úvod do inventarizací

✅   1 〉0:00:11 – Úvod

✅   2 〉0:17:00 – Nová interpretace NÚR

✅   3 〉0:19:23 – Cash flow

✅   4 〉0:20:41 – Interpretace NÚR č. I - 39 – Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku

✅   5 〉0:20:51 – Předpisy k inventarizaci – § 29 + § 30 ZoÚ

✅   6 〉0:23:43 – Inventarizace jako zpětná vazba na nalezení chyby

✅   7 〉0:27:56 – Doložení inventarizací, vyhláška č. 155/1971 Sb., o inventarizacích

✅   8 〉0:30:20 – § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – vzájemné zúčtování

✅   9 〉0:34:26 – Rozdílnosti ve vyhláškách – např. účtování o dotacích

✅   10 〉0:39:37 – Řádná a mimořádná inventarizace, periodická inventarizace

✅   11 〉0:40:43 – Účetní jednotky s hospodářským rokem + příklad

✅   12 〉0:43:51 – § 17 ZDP – Zdaňovací období, část zdaňovacího období

✅   13 〉0:46:10 – Periodická inventarizace

✅   14 〉0:46:21 – Průběžná inventarizace – zásoby, majetek

✅   15 〉0:48:06 – § 30 ZoÚ – Fyzická a dokladová inventarizace

✅   16 〉0:49:00 – Dokladová inventarizace

✅   17 〉0:49:57 – Definice inventarizace/inventura

✅   18 〉0:51:20 – Dokladová inventarizace závazků a majetku

✅   19 〉0:51:35 – Inventarizace jiných aktiv a pasiv + skutečnosti na podrozvahových účtech

✅   20 〉1:01:33 – Účtování na účtu č. 383

✅   21 〉1:03:23 – Účtování na účtu č. 384

✅   22 〉1:06:19 – Inventarizujeme i vlastní kapitál? Inventarizujeme i třídu č. 4.

✅   23 〉1:09:54 – Fondy

✅   24 〉1:12:22 – Účet č. 428

✅   25 〉1:15:33 – Účet č. 425 – co na něj účtujeme

✅   26 〉1:20:36 – Vymezení významné částky

✅   27 〉1:25:38 – Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

✅   28 〉1:29:00 – Změna metody – např. ocenění zásob

2. část - Inventarizace v praxi

✅   1 〉0:00:10 – Úvod do druhé části + opakování první části

✅   2 〉0:04:53 – Rozhodný den pro provedení průběžné inventarizace

✅   3 〉0:07:16 – § 30/7 ZoÚ – Inventurní soupisy

✅   4 〉0:18:35 – Inventarizační rozdíly, interpretace NÚR č. I - 39 – Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku

✅   5 〉0:53:56 – Shrnutí teorie inventarizací

✅   6 〉0:54:36 – Proškolení inventarizační komise

✅   7 〉1:01:51 – Příklady + komentář k příkladům

✅   8 〉1:25:30 – Seznam provádění inventarizačních prací

✅   9 〉1:26:37 – Daňové dopady zaúčtování rozdílů

3. část - Problémy při inventarizacích

✅   1 〉0:00:11 – Úvod

✅   2 〉0:00:26 – Dotazy

✅   3 〉0:38:37 – Příklady - interpretace NÚR č. I - 29 – Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách

✅   4 〉0:54:19 – Problémy inventarizací ke konci roku, účetní závěrka a měsíční kontroly – vnitřní kontrolní systém, kontrola daňové evidence

✅   5 〉1:05:10 – Kontrola zůstatků třídy 0 (přírůstky/úbytky)

✅   6 〉1:14:01 – Kontrola DPH na tržby

4. část - Inventarizace a její návaznost k účetní závěrce

✅   1 〉0:00:10 – Úvod

✅   2 〉0:00:36 – Opravy a technické zhodnocení

✅   2 〉0:08:48 – Hmotný majetek– hranice pro jeho stanovení

✅   4 〉0:09:49 – Vývoj nehmotného majetku

✅   5 〉0:21:04 – Co patří a nepatří do ocenění dlouhodobého hmotného majetku

✅   6 〉0:22:50 – Změna stavu vlastní činnosti/aktivace

✅   7 〉0:30:45 – Podmíněná investice

✅   8 〉0:42:38 – Výjimky z ocenění dlouhodobého majetku

✅   9 〉0:44:52 – Následné získání a vrácení dotace

✅   10 〉0:47:37 – Daň z nabytí nemovitého majetku

✅   11 〉0:48:49 – Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku, Interpretace NÚR č. I - 5 – Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku

✅   12 〉0:51:30 – Okamžik zařazení majetku – Interpretace NÚR č. I - 33 – Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

✅   13 〉0:52:13 – Zásoby – důležité skutečnosti

✅   14 〉0:57:11 – Kalkulace

✅   15 〉0:58:56 – Druhy účtování přímo do spotřeby, ČUS 15, bod 4.4.4

✅   16 〉1:02:57 – Kontrola částky 270. tis. Kč, zákon č. 254/2004 Sb., kontrola částky 10 000 EUR, zákon č. 253/2008 Sb.

✅   17 〉1:03:21 – Kontrola nákladových a výnosových účtů

✅   18 〉1:04:03 – Kontrola pokladny

✅   19 〉1:05:24 – Vykazování krátkodobého a dlouhodobého majetku

✅   20 〉1:07:25 – Kontokorentní účet

✅   21 〉1:08:49 – Dotazy

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :