PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

Úhrada požadovaná za poskytnutí informací pohledem nejnovější judikatury

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Úhrada požadovaná za poskytnutí informací pohledem nejnovější judikatury (PDF, 269.6 kB)

Autor JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

4.9.2021 18:49

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Zákon o svobodném přístupu k informacím nepatří mezi povinnými subjekty, jimiž jsou i obce a kraje, jejich příspěvkové organizace či jimi stoprocentně vlastněné obchodní společnosti (veřejné instituce), k právě oblíbeným. Poskytování informací vztahujících se k jejich působnosti povinné subjekty nepochybně do určité míry zatěžuje. Naplnění ústavně zaručeného práva na informace (čl. 17 Listiny základních práv a svobod) je však „klíčovým prvkem vztahu mezi státem a občanem“ a „v našem civilizačním prostoru obecným standardem demokratických právních států“. Tyto své konstantní široké výklady práva na informace v nedávné době potvrdily Nejvyšší správní soud i Ústavní soud, a to ve sporech o požadavek úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací podle § 17 informačního zákona.

Jitka Jelínková

1. Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací

Úprava hrazení nákladů spojených s poskytováním informací je obsažena v § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Úhrada tedy nemá charakter správního poplatku, nýbrž soukromoprávního plnění mezi povinným subjektem a žadatelem o informaci, které nesmí přesáhnout skutečné náklady „informační služby“.

Zákon stanoví postup povinného subjektu v případě, že bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, a způsob obrany žadatele, pokud nesouhlasí s požadovanou výší úhrady (stížnost proti výši úhrady, o níž rozhoduje nadřízený orgán povinného subjektu).

Klíčové z hlediska povinného subjektu je, aby požadavek úhrady písemně oznámil žadateli před poskytnutím informace (Ústavní soud se v nálezu I. ÚS 1083/16 ze dne 21. 5. 2019 postavil za tradiční výklad, že se tak musí stát před uplynutím zákonné lhůty pro vyřízení žádosti) a aby požadovaná výše úhrady byla „přezkoumatelně“ vyčíslena v souladu se sazebníkem úhrad za poskytování informací, který podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona o svobodném přístupu k informacím musí povinný subjekt zveřejnit; nemá-li povinný subjekt v okamžiku podání žádosti o informace sazebník zveřejněn, porušil svou zákonnou povinnost, a proto úhradu nákladů žádat nemůže.

Sazebník povinného subjektu musí vycházet z nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „nařízení č. 173/2006 Sb.“). Podle § 3 nařízení č. 173/2006 Sb. povinný subjekt v sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací stanoví vždy sazby, na jejichž základě určuje výši úhrady. Sazby v sazebníku jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje v příslušném účetním období podle platných účetních zásad. Sazebník vydá povinný subjekt na dobu účetního období. Dojde-li však v průběhu účetního období k podstatné změně podmínek, za nichž byly určeny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby, vydá povinný subjekt nový sazebník; jestliže povinný subjekt neaktualizuje sazebník, jak by měl, jde tato neaktualizace na jeho vrub, protože reálně nelze předpokládat, že by aktuální náklady byly nižší než ty, z nichž vychází zastaralý sazebník. Povinný subjekt může (nikoli musí) v sazebníku stanovit a) částku, do jejíž výše nebude po žadateli úhradu nákladů vzniklých na základě jedné žádosti požadovat (má bránit tomu, aby administrativa spojená s požadováním úhrady přesáhla výši úhrady samotné), b) další případy, v nichž nebude po žadateli úhradu nákladů vzniklých na základě jedné žádosti požadovat (např. ze sociálních či ekonomických důvodů, nikoli diskriminačně).

2. Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V praxi pochopitelně činí největší potíže úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Podle § 7 nařízení vlády č. 173/2006 Sb. (Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací) povinný subjekt stanoví v sazebníku hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, případně mzdy a z ostatních osobních nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací. Je třeba upozornit na častou chybu stanovení sazby „za každou (i) započatou hodinu“. To odporuje principu úhrady skutečně vzniklých nákladů.

První spornou otázkou je, co lze považovat za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Vždy je třeba přihlížet k podmínkám konkrétního povinného subjektu. Jedná se o případy, kdy vyhledání (včetně zpracování) informací bude pro konkrétní povinný subjekt zátěží přesahující jeho obvyklou agendu, zátěží nad běžnou „veřejnou správu jako službu veřejnosti“. Bude se jednat o případy, kdy např. zaměstnanci povinného subjektu musí odložit své běžné pracovní úkoly na delší dobu. Mimořádnost vyřizování konkrétní žádosti o informace může být dána různorodostí požadovaných informací, jejich stářím (a s tím spojenou obtížnou vyhledatelností) apod.

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník

Záznam 10 dnů přednášek, ukončeno 13. 2. 2020.

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

Akreditováno MV ČR jako e-learning!

 VELMI UŽITEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ROKU 2021 – JEDINEČNÁ SKLADBA LEKTORŮ

» BALÍČEK online seminářů č. 6 – Obce a příspěvkové organizace
Ing. Simona Pacáková, Ing. Bc. Lenka Zábojová (5. 1. 2021 – 6. 4. 2021)

» Šestka s Ing. Pavlem Lampou – Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky, ústav, církve a další neziskové organizace od A do Z
Ing. Pavel Lampa (22. 2. 2021 – 8. 4. 2021)

  JEDINEČNÉ KNIHY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – S E-BOOKEM

Ing. Pěva Čouková

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY Z OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

a další...

 NAŠE PŘÍKLADY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že když si zakoupíte balíček SILVER, tak můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
  • Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
    na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

P.

KDO JSEM?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :