Ukončení podnikání z hlediska daně z příjmů

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Ukončení podnikání z hlediska daně z příjmů (PDF, 158.5 kB)

Autor Ing. Eva Sedláková

15.2.2019 11:49

Ing. Eva Sedláková
Přinášíme Vám článek od paní Evy Sedlákové, který řeší ukončení podnikatelských aktivit poplatníka daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. Pro postup poplatníka je rozhodující, zda vede účetnictví, daňovou evidenci nebo uplatňuje paušální výdaje.
V článku se dozvíte, jak je to s finančním leasingem nebo pohledávkami v případě ukončení podnikání a mnoho dalšího. Článek obsahuje 18 příkladů.
S článkem souvisí již zveřejněný článek s názvem Přerušení podnikatelské činnosti od paní Evy Sedlákové. Můžete se těšit na článek Změna způsobu uplatňování daňových výdajů u poplatníků fyzických osob.

Petra

Obsah:

1 Úvod

 ...


Příklad č. 1

Advokát podnikající jako fyzická osoba převádí svou činnost do obchodní společnosti, které současně prodává svůj obchodní závod s tím, že současně zůstává jako správce konkurzní podstaty podnikající fyzickou osobou. Jeho kolega také převádí svou činnost do obchodní společnosti a po prodeji obchodního závodu této společnosti zůstává společníkem v.o.s., jako osoba samostatně výdělečně činná. Třetí kolegyně po prodeji obchodního závodu obchodní společnosti zůstává spolupracující osobou manžela podnikatele. Tímto končí advokátské sdružení fyzických osob svoji činnost. Otázkou je, zda-li bude nutné v roce prodeje obchodního závodu zdanit neuhrazenou pohledávku za prodej závodu, když všichni advokáti zůstávají osobami samostatně výdělečně činnými a budou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob se zdaněním příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP, tj. zda se na ně vztahuje § 23 odst. 8 písm. b) bod. 2 ZDP.

Řešení

...


 

2 Poplatníci vedoucí účetnictví

...


Příklad č. 2

Podnikatel vedoucí účetnictví ukončil v roce 2018 podnikatelskou činnost. V nákladech má opravnou položku k pohledávce a část vytvořené rezervy na opravu dílny zahrnuté v obchodním majetku, ve výnosech nevyinkasované nájemné za pronájem budovy. Dále účtuje o přijaté záloze 1 000 Kč na služby. Otázkou je, jak bude podnikatel postupovat z hlediska daně z příjmů. 

Řešení

...Příklad č. 3

Podnikatel fyzická osoba vedoucí účetnictví ukončil podnikatelskou činnost s tím, že v nákladech má opravnou položku k pohledávce ve výši 10 000 Kč. Dále účtuje o dluhu z titulu nákupu stroje, který je již více jak 30 měsíců po splatnosti. Hodnota nezaplaceného dluhu činí 100 000 Kč s tím, že podnikatel ze vstupní ceny hmotného majetku ve výši 100 000 Kč odepsal do nákladů částku 70 000 Kč. Otázkou je, jak podnikatel upraví základ daně.

Řešení

...Příklad č. 4

Podnikatel fyzická osoba vedoucí účetnictví ukončil podnikatelskou činnost s tím, že účtuje o přijaté záloze 3 000 Kč na provedení služby. Otázkou je, jak podnikatel upraví základ daně.

Řešení

...Příklad č. 5

Podnikatel fyzická osoba vedoucí účetnictví ukončil podnikatelskou činnost s tím, že účtuje o zaplacené záloze 2 000 Kč na dodávku zboží. Otázkou je, jak podnikatel upraví základ daně.

Řešení

...


 

3 Poplatníci vedoucí daňovou evidenci

...


Příklad č. 6

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci ukončil v roce 2018 podnikatelskou činnost. Základ daně musí zvýšit mimo jiné i o zásoby. Protože zásobou jsou také předměty postupné spotřeby, tj. používaný drobný hmotný majetek, který nepřevýšil při koupi cenu 40 000 Kč, avšak není levnější než 3 000 Kč, je otázkou zda musí o hodnotu tohoto majetku zvýšit základ daně.

Řešení

...Příklad č. 7

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, ukončil podnikání s tím, že eviduje pohledávky, které vznikly z prodeje zboží, tj. při zaplacení by byl příjem zdanitelný a pohledávku z titulu poskytnuté zápůjčky, tj. při vrácení by šlo o příjem nedaňový, a dále dluhy z titulu nákupu služeb. Otázkou je, jak poplatník upraví základ daně o uvedené pohledávky a dluhy a v jaké výši, když již DPH na výstupu uhradil a na DPH u dluhů uplatnil odpočet.

Řešení

...Příklad č. 8

Manžel podnikatel vedoucí daňovou evidenci ukončil podnikatelskou činnost s tím, že v jeho činnosti bude pokračovat manželka - podnikatelka. Otázkou je, zda může manžel manželce zbývající zásoby, které manžel v daňové evidenci uplatnil do daňových výdajů při zaplacení, prodat. Příjem z jejich prodeje bude mít manželka – podnikatelka, která je sama prodá.

Řešení

...Příklad č. 9

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci ukončil podnikatelskou činnost. Základ daně musí upravit mimo jiné i o dluhy a pohledávky. Otázkou je, zda musí základ daně upravit i o hodnotu vystavené faktury na smluvní pokutu, kterou mu musí odběratel uhradit.

Řešení

...Příklad č. 10

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci ukončil podnikatelskou činnost. Podle provedené inventury při ukončení činnosti na skladě zboží za 4 000 Kč, odběratel mu nezaplatil pohledávku ve výši 29 000 Kč, sám dosud nezaplatil za odpisovaný hmotný majetek 50 000 Kč (dluh je již více jak 30 měsíců po splatnosti), v evidenci má rezervu na opravu střechy dílny ve výši 20 000 Kč, dluh ze sociálního a zdravotního pojištění, kde má doplatit 15 000 Kč a dluh z titulu opravy počítače 3 000 Kč, který je ovšem již 30 měsíců po splatnosti. Zůstatková cena nezaplaceného hmotného majetku činí 15 000 Kč. Otázkou je, jak upraví základ daně.

Řešení

...


 

4 Finanční leasing v případě ukončení činnosti

...


Příklad č. 11

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci ukončil k 31. březnu letošního roku podnikatelskou činnost. Od loňského roku měl sjednán finanční leasing osobního automobilu na dobu 54 měsíců, poměrná měsíční částka úplaty činila 15 000 Kč. Otázkou je, jak upraví základ daně a jak by postupoval v případě, že by finanční leasing ukončil např. jen měsíc před ukončením vlastní podnikatelské činnosti. 

Řešení

...Příklad č. 12

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci ukončil k 20. červnu podnikatelskou činnost. Podle provedené inventury k tomuto datu měl na skladě zboží za 5 000 Kč a současně má automobil na finanční leasing, který ještě potrvá 35 měsíců. Otázkou je, jak upraví základ daně.

Řešení

...


 

5 Poplatníci uplatňující výdaje paušální částkou

... 


Příklad č. 13

V červnu letošního roku ukončil podnikatel, který po celé podnikání uplatňoval výdaje paušální částkou z dosažených příjmů, podnikatelskou činnost. Podnikatel evidoval pohledávku za dlužníkem z titulu uskutečněné služby. Dále měl poplatník pohledávku z titulu příjmů podle § 10 ZDP (prodal byt a nesplnil podmínku pro osvobození příjmů z jeho prodeje podle § 4 ZDP). Dále podnikatel eviduje dluh z titulu nákupu služby (poradenství v oblasti daně z příjmů) ve výši 3 000 Kč, který je již více jak 30 měsíců po splatnosti. Otázkou je, zda se musí o předmětné pohledávky zvýšit základ daně podle § 23 odst. 8 ZDP a o dluh 30 měsíců po splatnosti zvýšit základ daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 11 ZDP.

Řešení

... Příklad č. 14

Podnikatel uplatňující výdaje paušální částkou ukončil vlastní podnikání s tím, že bude nadále spolupracující osobou manželky podle § 13 zákona, která také uplatňuje výdaje paušálem. Podnikatel eviduje pohledávku z titulu prodeje zboží v ceně 7 000 K. Otázkou je, zda tento podnikatel musí základ daně upravit podle § 23 odst. 8, když fakticky stále podniká.

Řešení

...


 

6 Pohledávky uvedené v § 24 odst.2 písm. y) ZDP

... 


Příklad č. 15

Podnikatel uplatňující výdaje paušální částkou ukončil vlastní podnikání s tím, že bude nadále spolupracující osobou manželky podle § 13 ZDP, která také uplatňuje výdaje paušálem. Podnikatel eviduje pohledávku z titulu prodeje zboží v ceně 7 000 K. Otázkou je, zda tento podnikatel musí základ daně upravit podle § 23 odst. 8 ZDP, když fakticky stále podniká.

Řešení

...Příklad č. 16

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci ukončil podnikatelskou činnost. V evidenci pohledávek eviduje i pohledávku za dlužníkem, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce. Podnikatel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP. Otázkou je, zda podnikatel musí o předmětnou pohledávku zvýšit základ daně podle § 23 odst. 8 ZDP.

Řešení

...Příklad č. 17

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci ukončil podnikatelskou činnost k 31. prosinci. K tomuto dni má pohledávku, kterou přihlásil u insolvenčního soudu. Insolvenční řízení ještě není ukončeno. Otázkou je, zda podnikatel musí o předmětnou pohledávku zvýšit základ daně podle § 23 odst. 8 ZDP.

Řešení

...Příklad č. 18

Podnikatel vede daňovou evidenci s tím, že v evidenci pohledávek vede stále neuhrazenou pohledávku – nedoplatek faktury za dlužníkem v likvidaci. Pohledávka je řádně přihlášena do insolventního řízení u krajského soudu, který vydal potvrzení o přihlášení pohledávky, které eviduje v příslušném spisu dlužníka. Otázkou je, jak postupovat s touto evidovanou pohledávkou, tj. kdy je možno ji vyřadit z evidence pohledávek, když dlužník žádnému z věřitelů nic nezaplatí, protože žádný majetek nemá a naopak je velké množství přihlášených pohledávek, které nebudou uspokojeny, tedy zda ji lze vyřadit ještě před ukončením podnikání.

Řešení

...


 

 

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace